201) Proteinlerin sindirimi hangi sindirim sistemi organlarında gerçekleşir?
A) Ağız- Mide B) Mide- Kalın bağırsak
C) Ağız –İnce bağırsak D) Mide –İnce bağırsak

202)Göze renk veren pigmentler aşağıdaki yapıların hangisinde bulunur?

A) Göz bebeği B) İris C) Sarı benek D) Kornea

203)Refleks hareketleri alışkanlık sonucu kazanılan davranışlardır; omurilik tarafından kontrol edilir. Ancak zamanla unutulur, bu davranışı hangi sinir sistemi organı tarafından hatırlatılır?

A)Beyincik B)Beyin C)Omurilik soğanı D)Nöronlar


204)İşitme duyu organı kulağın hangi bölümünde menenjit mikrobu etkiyerek dengenin sağlanmasını zorlaştırır?

A)Dış kulak B)Orta kulak C)İç kulak D) Dalız

205)Duyu organlarımızdan hangi ikilinin duyumları almada sabit kuralları vardır?

A)Kulak-Burun B)Burun -Dil C)Göz-Kulak D)Göz-Burun

206) Sinir sisteminde organlar farklı eylemleri yönetmek için özelleşmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi farklı bir sinir sistemi organı tarafından yönetilir?

A) Öğrenme B)Çiğneme C) Hafıza D) konuşma

207) Besinlerin su ve enzimler yardımıyla parçalanmasına kimyasal sindirim denir.
İnsan vücudunda kimyasal sindirimin tamamlandığı organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mide B) Ağız C) Kalın Bağırsak D) İnce Bağırsak

208) I. Protein
II. Vitamin
III. Karbonhidrat
IV. Mineral
Yukarıdaki besin maddelerinden hangileri enerji vericidir?

A) I ve III B) II ve IV C) I, II ve III D) II, III, ve IV

209) Aşağıdaki göz kusurlarından hangisi tedavi edilemez?

A) Miyop B) Şaşılık C) Renk körlüğü D) Astigmatizm

210)
 Yakın net görülmez.
 Göz merceğinin kırıcılığı azalmıştır.
 Görüntü sarı beneğin arkasında oluşmuştur.
Yukarıda verilen özellikler hangi göz kusurlarına aittir?

A)Miyop B) Hipermetrop C) Presbit D)Astigmat

211)Şeker hastalığı aşağıdaki hormonların hangisinin yeterince sentezlenmemesi sonucu oluşur?

A)İnsülin B)Adrenalin C)Testesteron D)Tiroksin

212)Kör nokta gözün hangi kısmında bulunur?

A)Kornea B) Retina C)Sert tabaka D)Damar tabaka


213) Ağzımıza aldığımız bir besin sindirim sistemimizde ilerlerken birçok mekanik ve kimyasal olay sonucu parçalanır. Parçalanmış besinin büyük bölümü emilim olayı ile kana karışır.Kana karışan besin parçacıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Kana karışan besin parçacıkları, kanda bulunan su ile dokulara taşınır.
B)Kana karışan besin parçacıklarının oluşumunu enzimler sağlamıştır.
C)Kana karışan besin parçacıkları birleşerek vücudumuzun vitamin ihtiyacını karşılar.
D)Kana karışan besin parçacıkları hücrelerin yaşamsal olaylarını gerçekleştirmede kullanılır.

214) Aşağıdaki organlardan hangisi hem enzim hem de hormon üretir?

A)Beyin B)Pankreas C)Böbrek D)Mide

215)Aşağıda verilen yapı ve organlardan hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşmez?

A)Mide B)Yemek borusu C)İnce bağırsak D)Kalın bağırsak

216)Aşağıdaki besinlerden hangisi besin içeriği bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)Peynir B)Yumurta C)Ekmek D)Süt217)Besinlerin vücutta sindirimi sırasında hangi organda mekanik yada kimyasal
sindirim meydana gelmez?

A) İnce bağırsak B)Kalın bağırsak C) Mide D)Ağız

218)Aşağıdaki olaylardan hangisi hem beyincik hem de omurilik tarafından kontrol
edilerek gerçekleştirilir?

A) Acıkmak B) Nefes almak C)Konuşmak D) İp üstünde yürümek

219)Beyinciğin tahrip olması durumunda belirgin olarak aşağıdakilerden hangisi meydana gelir

A)Bilinç kaybı
B) Hayatsal olayları durması
C) Kasların uyumlu bir şekilde hareket etmemesi
D)Solunum ve boşaltım sisteminde bozulmalar.

220)Sindirimi midede başlayan organik besin aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yağlar B) Protein C) Vitaminler D) Karbonhidratlar

221)Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sisteminin sağlığının korunması için yapılması gereken davranışlardan değildir ?
A)Aşırı baharatlı ve tuzlu yiyeceklerden uzak durulmalıdır
B) İdrar uzun süre tutulmamalıdır
C) Bol su içilmemeli, sulu gıdalar alınmamalıdır
D) Bel ve ayaklar sıcak tutulmalıdır.
222)Aşağıdakilerden hangisi boşaltıma yardımcı organ değildir?

A)Akciğer B)Karaciğer C)Pankreas D)Deri

223)Tekrarlayarak öğrendiğimiz hareketlere sonradan kazanılmış reflex denir.Aşağıdakilerden
Hangisi sonradan kazanılmış reflex’e örnek verilemez?
A)Araba kullanma B)Yeni doğan bir bebeğin emme hareketi
C)Örgü örmek D)Yüzmek

224)
SİNDİRİM
ORGANI
Besin
Maddesi
AĞIZ MİDE İNCE BAĞIRSAK
K - + +
L + - +
M - - +
Yukarıdaki tabloda K,L ve M besin maddelerinin kimyasal sindirimlerinin gerçekleştiği organlar
+, gerçekleşmediği organlar - işraetiyle gösterilmiştir. Buna göre K,L ve M besin maddeleri
hangi seçenekte belirtilenler olabilir.
K L M
A) Domates Ekmek Kıyma
B) Pirinç Balık Çilek
C) Ekmek Tavuk Bal
D) Kıyma Pişmiş nişasta Zeytinyağı


225)Karbonhidrat, Protein, Yağ besinlerinin ortak özelliği hangisidir?
A) Sindirime uğrayarak kana geçme
B) Bitkiler tarafından üretilebilme
C) Hayvanlar tarafından üretilebilme
D)Düzenleyici olarak görev yapma
CEVAP ANAHTARI (201/225 )
201 D 211 A 221 C
202 B 212 B 222 C
203 B 213 C 223 B
204 D 214 B 224 D
205 B 215 B 225 A
206 B 216 C
207 D 217 B
208 A 218 D
209 C 219 C
210 B 220 B