301)Hareket eden bir arabanın sahip olduğu enerji hangisidir?

A)ısı enerjisi B) kinetik enerjisi C)çekim potansiyel enerjisi D)elektrik enerjisi


302)Aşağıdaki verilen şekilde topun hareketi için söylenenlerden hangisi yada hangileri doğrudur?


A)I B) I,II C) ) II ,III D) I,II,III

303)Aşağıdakilerden hangisi esneklik potansiyel enerjisine sahiptir?

A)Sıkışan bir yay
B)Masa üzerindeki top
C)Süratle giden bir araba
D)Duran araba

304) Aşağıdakilerden hangisi potansiyel enerjiye sahiptir?

A)Futbol oynayan çocuklar
B)Barajda toplanmış su
C)Tabancadan çıkan mermi
D)Hareket eden uçak

305) Makaralarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)Sabit makara yoldan kazanç sağlar
B)Hareketli makara işten kazanç sağlar
C)Sabit makara kuvvetten kazanç sağlar
D)Hareketli makara kuvvetten kazanç sağlar


306)Aşağıda verilenlerden hangilerinin kinetik enerjisi vardır?

I. Saksıdaki çiçek
II. Koşu parkurundaki atlet
III. Masadan düşen kalemin

A) I ve III B)II ve III C) Yalnız I D) I, II ve III307) 2m Şekildeki 2m ve 3m kütleli cisimler sırasıyla
3h ve 2h yüksekliklerinden aynı anda serbest
3m bırakılıyor.Buna gore cisimler yere çarptıkla-
3h rında;

2h I. Kinetik enerjileri eşittir.
II.Potansiyel enerjileri eşittir.
III.2m kütleli cismin yere çarpma süresi daha
uzundur.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

a) Yalnız I b)Yalnız II c)I ve III d) I, II ve III

308)Aşağıdakilerden hangisi basit bir makine değildir?

A-Vida B- Makas C- Bıçak D- Çamaşır makinesi


309)Yaptığımız deneyin güvenilir olması için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?

A)Yaptığımız ölçümleri dikkatli okumalıyız.
B)Ölçüm sonuçlarından yararlanarak grafik çizmeliyiz.
C)Çizdiğimiz grafikte sapmalar varsa ölçüm sonuçlarını kontrol etmeliyiz.
D)Günlük hayatla ilgisi olmayan deneyler yapmalıyız.

310)18 N. Kuvvetle 50 cm. uzayan bir yay 90 N. kuvvetin etkisiyle kaç cm. uzar?

A) 150 B) 200 C) 180 D) 250

311)Aşağıdakilerden hangisi kinetik enerjiye örnek olamaz?

A) Uçan kuşun enerjisi B) Koşan çocuğun enerjisi
C) Uyuyan kedinin enerjisi D) Hareket eden trenin enerjisi

312) Kulağa gelen ses dalgaları nerede sinirsel iletime çevrilir?

A ) Salyangoz B ) Kulak zarı C ) Yarım daire kanalları D ) Kemik köprü

313)İç salgı bezleri tarafından üretilen ve vücut organları arasındaki çalışma düzenini ayarlayan maddelere ne ad verilir?

A)antikor B)hormon C)enzim D) protein


314)B
A 3h

hYukarıdaki cisimlerin yere göre potansiyel enerjileri eşit
olduğuna göre A cisminin ağırlığının B cisminin ağırlığına
oranı kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 9

315) Bir yaya 400 gramlık kütle asıldığında yay 10 cm uzuyor. Yaya 40 Newtonluk kütle asılsaydı uzama kaç cm. olurdu?

A)200 B)50 C)20 D)100316) Basit makineler için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)Yoldan kazanç sağlayabilir.
B)İş yapma kolaylığı sağlar.
C)Kuvvetten kazanç sağlayabilir.
D)İşten kazanç sağlayabilir

317) Bir yaya 500 gr.lık kütle asıldığında yay 10cm. uzuyor. Yaya 1N luk kütle asılsaydı uzama kaç cm. olurdu?

A)20 B)5 C)2 D)10

318) I.Boşaltım II.Hayal kurma III.Dans etme
Yukarıdaki olayların kontrol merkezi hangi şıkta doğru sıralamayla verilmiştir?

A)Omurilik soğanı-Beyin-Beyincik
B)Beyin-Beyincik-Omurilik
C)Omurilik-Beyin-beyincik
D)Beyincik-Omurilik soğanı-Beyin

319)Kulak kepçesi --Kulak yolu --Kulak zarı--Çekiç— üzengi-- örs --Oval pencere--Salyangoz Sıralamasında yanlış yere yazılan kısım hangisidir?

A)Salyangoz B)Örs C)Kulak zarı D)Oval pencere


320)Göz ve görme olayıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?

A)Görüntü sarı benekte oluşur.
B)Oluşan görüntü terstir.
C)Göz merceğimiz kalın kenarlıdır.
C)Işık saydam tabakada kırılarak merceğe gelir.

321)Bir öğrenci ;

I. Çantasını sıradan alıp
II. Yatay bir yolda eve taşıyıp
III. Evde yere bırakıyor

Buna göre bu öğrenci hangi durumlarda fen anlamında iş yapmıştır?


A) yalnız I B) yalnız II C) I ve III D) II ve III

322)Fiziksel anlamda iş “bir cismi uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket ettirmektir.”Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisinde iş yapılmamaktadır?

A)Bir cismin merdivenden yukarı çıkartılması
B)Bir kişinin kapıyı itmesi ve kapının açılmaması
C)Kitapların rafa kaldırılması
D)Buzdolabının itilerek hareket ettirilmesi

323)Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri iş birimidir?
I-N.m
II-Joule
III-m/s

A-Yalnız I B-Yalnız II C-I ve II D-I,II ve III

324) Aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi doğru değildir.

A) Ağız-------- Mekanik ve kimyasal sindirim
B) Mide ------- Mekanik ve kimyasal sindirim
C)İnce bağırsak----------Sindirim gerçekleşmez
D)Kalın bağırsak------------ Sindirim gerçekleşmez

325) Deri üst ve alt deri olmak üzere iki kısımdan meydana gelir. Özellikleri ve bulundurduğu yapılar birbirinden farklıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi alt derinin yapısında bulunmaz?

A) Yağ bez B) Kıl kökleri C) Renk pigmentleri D) Serbest sinir uçları

CEVAP ANAHTARI ( 301/325 )
301 B 311 C 321 C
302 D 312 A 322 B
303 A 313 B 323 C
304 B 314 C 324 C
305 D 315 D 325 C
306 B 316 D
307 D 317 C
308 D 318 A
309 D 319 B
310 D 320 C