326)Aşağıda göz ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlış verilmiştir?

A) Gözün en dışındaki tabakaya sert tabaka denir.
B) Damar tabaka gözün ön kısmında farklılaşarak irisi oluşturur.
C) Görüntü damar tabaka üzerindeki sarı lekede ters olarak oluşur.
D) Sert tabaka gözün ön kısmında farklılaşarak korneayı oluşturur.

327)Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri değildir?

A) Deri B) Ağız
C) Kulak D) Burun

328)Aşağıdaki basit makinelerin hangisinde kuvvet kazancı yoktur?

A)hareketli makara
B)eğik düzlem
C)sabit makara
D)kaldıraç

329)Basit makineler için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Kuvvetin yönünü değiştirebilir
B)Kuvvetten kazanç sağlar
C)İşte kolaylık sağlar
D)Hem kuvvetten hem de yoldan aynı anda kazanç sağlayabilir

330)Aşağıdakilerden hangisi basit makine değildir?

A)bıçak B)vida C) anahtar ve kilit D) buzdolabı

331)Aşağıdakilerden hangisi potansiyel enerji kazanmıştır?

A)düz yolda hızlanan araba
B)yükselen asansör
C)yerde sürüklenen sandık
D)paten kayan çocuk332)Aşağıdakilerden hangisinde yerçekimine karşı iş yapılır?

A)Yatay zeminde yükü iterek hareket ettiren işçi.
B)Dağa tırmanan dağcı
C)Yatay yolda çantasını taşıyan öğrenci
D)Çocuğun duvarı itmesi

333)Dokunma duyusu organımız aşağıdaki duyulardan hangisini algılayamaz?

A)basınç B)sıcaklık C)sertlik D)renk


334)Hangisinde kuvvet etkisi ortadan kalktığında farklı bir durum gözlenir?


335)Bir yaya 500 gr.lık kütle asıldığında yay 10cm.uzuyor. Yaya 2000 gr.lıkkütle asılsaydı uzama kaç cm. olurdu?

A)20 B)30 C)40 D)50336)Aşağıdaki durumların hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılır.
I. Sırtında çantasını taşıyan öğrenci
II.Tuğlaları merdivenden çatıya taşıyan işçi
III. Sırt çantasıyla dağa tırmanan dağcı
IV.Düz yolda omzunda çimento taşıyan işçi

A)Yalnız I B)II, III, IV C)II ve III D) Yalnız IV

337)
338)Kalıtsal olarak aktarılan göz kusuru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hipermetrop B) Presbitlik C) Astigmatizm D) Renk körlüğü

339) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Pankreas özsuyunda sadece karbonhidratları sindiren enzim bulunur
B)İp üstünde yürümek beyincik tarafından kontrol edilir
C)Su besinlerin sindirimini kolaylaştırır.
D)Mineraller kemik ve dişlerin yapısına katılır

340).Bir arabaya yatay yolda 2 kg. kuvvetlik yatay bir kuvvetle 5 m. yol aldırıldığında yapılan iş kaç joule’dür?

a)10 j. b)98 j. c)100 j. d)46 j.

341)


342)Bir evin balkonundan serbest düşmeye bırakılan bir cismin yere düşene kadar potansiyel ve kinetik enerjilerde değişme için ne söylenebilir?

Potansiyel enerji kinetik enerji

A) Azalır Azalır
B) Artar Azalır
C) Azalır Artar
D) Değişmez Değişmez

343) I.hızlanmakta olan trenin kinetik enerjisi artar
II.Ağaçta ki elma potansiyel enerjiye sahiptir.

Yukarıda verilen ifadeler için ne söylenebilir?

A-)Yalnız I doğrudur
B-)Yalnız II doğrudur
C-)Her ikisi de doğrudur
D-)Her ikisi de yanlıştır
344)

İsim Kütlesi
(kg) Aldığı yol
(metre) Geçen süre
(saniye)
Suat 35 15 2
Alperen 48 15 2


Suat ve Alperen’i okul bahçesinde yarıştırıp kendileri ile ilgili yukarıdaki tabloyu yaptık.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Suat ve Alperen’in süratleri eşittir.
B) Suat ve Alperen, koşarken kinetik enerjiye sahiptir.
C) Alperen’in kinetik enerjisi Suat’ın kinetik enerjisinden büyüktür.
D) Suat ve Alperen’in kinetik enerjileri eşittir.

345)Bir cisme 5N ve 9N ‘lik iki kuvvet etki ederse bu cisme etki eden net kuvvet aşağıdakilerden hangisi kesinlikle olamaz?

A) 4
B) 8
C) 13
D) 15

346)Kuvvet aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?
A)Dinamometre B)Eşit Kollu Terazi C)Manometre D)Kalorimetre


347)Kulağa gelen ses dalgalarının beyne ulaşması sırasında izlediği yol, aşağıda gösterilmiştir. (kemik köprü: çekiç-örs-üzengi)

Ses Kulak
I Zarı II
…….. ……
Beyin

Oval
III Pencere

Salyangoz

İşitme yolundaki numaralı yerlere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
I II III

A) Kulak yolu Kemik köprü İşitme sinirleri
B) İşitme sinirleri Kulak kepçesi Oval pencere
C) Kulak kepçesi İşitme sinirleri Kemik köprü
D) Kulak yolu Kemik köprü Dalız
348)Aşağıdakilerden hangileri aynı anda hem kinetik enerjiye sahiptir hemde potansiyel enerjiye sahiptir?

I-Potaya atılan bir basket topu
II-Ağaçtaki dalında hareketsiz duran elma
III-Salıncakta sallanan çocuk

A)I ve II B)I ve III C)II ve III D)I,II ve III

349)Bir basit makine için;

I. Kuvvet kazancı sağlar.
II. İşten kazanç sağlar.
III. İş kolaylığı sağlar.
Yargılarından hangileri yanlıştır?

A) yalnız-I B) yalnız II C) I - III D) I - II – III


350)Aşağıdakilerden hangisi yükün ortada olduğu kaldıraca örnektir?

A)El arabası B)Soba maşası C)Kürek D)Kerpeten


CEVAP ANAHTARI ( 326/350 )
326 C 336 C 346 A
327 B 337 A 347 A
328 C 338 D 348 B
329 D 339 A 349 B
330 D 340 C 350 A
331 B 341 C
332 B 342 C
333 D 343 C
334 A 344 D
335 C 345 D