376-


377- Besinlerin kana geçtiği sindirim organı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mide b) İnce bağırsak c) Kalın bağırsak d) Karaciğer


378- Aşağıdakilerden hangisi boşaltım maddelerinin dışarı atılmasında görevli değildir?

a) Deri b) Böbrekler c) Karaciğer d) Akciğer


379- Boşaltım sistemi ile ilgili olarak;
1. Kanın zararlı maddelerini süzmesi
2. Zararlı maddelerin vücuttan atılması
3. Fazla minarelerin dışarı atılması

Verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

a)- Yalnız 1 b)- 1 ve 2 c)- 2 ve 3 d) 1,2 ve 3


380- Aşağıdakilerden hangisi sindirimin temel nedenidir?

a)- Enerji elde etmek
b)- Açlığı önlemek
c)- Besinleri kolayca mideye taşımak
d)- Besinleri hücre zarından geçebilecek duruma getirmek


381- Ufuk: Uzağı iyi görüyor yakını göremiyor.
Tuğçe :Göz merceği saydamlığını kaybetmiş.Ameliyat olmalı.
Emre:Göz kasları uyumlu çalışmıyor.

Yukarıdaki ifadelere göre Ufuk,Tuğçe ve Emre ‘deki göz rahatsızlıkları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.

Ufuk Tuğçe Emre

A) Hipermetrop Katarakt Şaşılık
B) Miyop Şaşılık Katarakt
C) Astigmatizm Katarakt Renk körlüğü
D) Hipermetrop Astigmatizm Şaşılık382- Aşağıdakilerden hangisi sindirime yardımcı yapılardandır?

A) Mide B) Karaciğer C) Yemek borusu D) İnce bağırsak

383- I. Araba sürmek III.Vücut ısısı yükselince terleme V.Solunum yapma
II.Ürkmek IV. Kalas üzerinde dengede durma

Yukarıdaki olayların kaç tanesi omurilik tarafından kontrol edilir ?

A) 1 B)2 C)3 D)4384- Besin gruplarının kimyasal sindiriminin gerçekleştiği organlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Karbonhidratlar proteinler yağl ar
A) mide – ince bağırsak ağız – mide ince bağırsak
B) ağız – ince bağırsak mide – ince bağırsak ince bağırsak
C) ağız – mide mide – ince bağırsak mide – ince bağırsak
D) ağız – ince bağırsak ağız – ince bağırsak ağız – ince bağırsak


385- Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevlerinden değildir?

A) Amonyağın zehir etkisini azaltmak
B) Safra üreterek yağların kimyasal sindirimini sağlamak
C) A.D,E ve K vitaminlerini depolamak
D) Alyuvar üretmek.


386- Aşağıdaki organlardan hangisinde sindirim vardır?
I.Ağız
II.İnce bağırsak
III. Kalın bağırsak

a)I b)I,II c)I,II,III d)II


387- Aşağıdaki hormonlardan hangilerinin büyümeye etkisi vardır?
I.Tiroksin hormonu
II. Eşeysel hormonlar
III. Adrenalin hormonu

a)I b)II c)I,III d)III388- Aşağıdakilerden hangisi böbreküstü bezler tarafından üretilen hormonun adıdır?

a) Glukagon b) Adrenalin c) İnsülin d) Tiroksin389- Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin sindiriminin başladığı organımızdır?

a) Ağız b) Mide c) İnce bağırsak d) Kalın bağırsak

390- Aşağıda verilen organlardan hangisinde sindirim olayı gerçekleşir?
A) yutak B) yemek borusu C) ağız D) kalın bağırsak
391- Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi elamanlarından değildir?
A) ince bağırsak B) böbrekler C) idrar kesesi D) idrar kanalı
392- Aşağıdakilerden hangisi iş birimi olarak kullanılır?

A) Joule B) Newton C) Metre D) Kalori

393- I. Böbrek atardamarı: Böbreğe süzülmek üzere kanı getiren damar.
II. Böbrek toplar damarı: Böbrekte süzülerek temizlenen kanı vücuda geri götüren damar.

Böbreğe kan getirip götüren yukarıda numaralandırılmış olan damarla ilgili olarak aşağıdaki verilerden hangisi yanlıştır?

A) I numaralı yapı II numaralı yapıya oranla daha yoğun O2 taşır.
B) II. Numaralı yapıda glikoz bulunmaz.
C) II numaralı yapı I numaralı yapıya oranla daha fazla CO2 taşır.
D) I numaralı yapıda II numaralı yapıya oranla daha yoğun üre bulunur.


394- Adrenalin hormonunun kana salgılanmasıyla vücutta göz bebeklerinde büyüme vb.
faaliyetler gerçekleşir. Aşağıda belirtilen hangi olayda bu faaliyetler gerçekleşmez ?

A) Havlayan köpekten korkma B) Hızlı tempoda koşma
C) Ders çalıştıktan sonra uyuma D) Annesinden azar işitme


395- Karbonhidratların kimyasal sindirimi vücudumuzun neresinde gerçekleşir?

A)Ağız-mide

B)Ağız-kalın bağırsak

C)Mide-ince bağırsak

D)Ağız-ince bağırsak
396- Boşaltım sisteminde karaciğerin görevi nedir?

A)İdrarı dışarı atmak.
B)Üreyi oluşturmak
C)Dışarıya su ve tuz atmak
D)Kalın bağırsağa yardımcı olma

397- Bir insanın karaciğeri görevini tam olarak yerine getiremezse, boşaltım sistemi ile ilgili ne sorunu olabilir ?

A)Yağların atılması zorlaşır.
B) Su ve tuz vücuttan atılamaz.
C) Zehirli olan amonyağı daha az zehirli olan üreye çeviremez.
D) Proteinler aminoasite çevrilemez.

398- Aşağıdakilerden hangisi insanda sindirim sisteminde gerçekleşen olaylardan değildir?

A) Büyük moleküllü besinler , küçük moleküllü besinlere parçalanır.
B) İnce bağırsaktan, yararlı küçük moleküllü besinler , emilim yapılarak tekrar kana geçer.
C) Anüsten besin atıkları ve bir miktar su dışarı atılır.
D) Yutak ve yemek borusunda besinler parçalanır.


399- Böbreğin en küçük yapı birimi ve kanı süzerek temizleyen yapı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Nöron B) Nefron C) Kabuk D) Doku


400- Vücutta eksik iyot alınması sonucunda aşağıdaki hastalıklardan hangisi ortaya çıkar?

A) Guatr B) Şeker hastalığı C) Böbrek yetmezliği D) Mide yanmasıCEVAP ANAHTARI ( 376/400 )
376 C 386 B 396 B
377 B 387 A 397 C
378 C 388 B 398 D
379 B 389 B 399 B
380 D 390 C 400 A
381 A 391 A
382 B 392 A
383 C 393 B
384 B 394 C
385 B 395 D401- Aşağıdaki yapıların hangisi orta kulakta bulunur?

a-) salyangoz b-) yarım daire kanalları
c-) östaki borusu d-) kulak yolu


402- Aşağıdakilerden hangisi karma bir bezdir?

a-) Tiroid bezi b-) Hipofiz bezi
c-) Pankreas d-) Eşeysel bezler


403- 1 -yumurta
11 -yağ
111 -makarna

Yukarıdaki besinlerden hangileri enerji verici ve onarıcı görev yaparlar?

A)1-11-lll B.1-11 C.1-lll D.Yalnız1


404- Aşağıdakilerden hangisi dengemizi sağlayan merkezi sinir sistemi organıdır?

A.Beyin B.Beyincik C.Omurilik soğanı D.Omurilik

405- Aşağıdaki besinlerden hangisi mekanik ve kimyasal sindirime uğramadan kana geçer?

a) Protein b)Yağ c)Karbonhidrat d)Vitamin

406- Şeker hastası olan bir kişinin vücudunda hangi hormon az salgılanmaktadır?

a)Adrenalin b)Tiroksin c)İnsülin d)Glukagon


407- Aşağıdakilerden hangisi metallerde görülen özelliklerden değildir?

A)Parlak olma
B)Tel haline gelebilme
C)Elektrik akımını iletme
D)Birbiriyle bileşik oluşturma


408- Üçüncü enerji seviyesinde 2 elektronu bulunan bir atomun atom numarası kaçtır?

A)6 B)10 C)12 D)26409- Aşağıda verilen faaliyetlerden hangisinin denetimi omirilik soğanı tarafından gerçekleştirilir?

a) Okunan bir yazının ezberlenmesi b) Çevredeki renklerin algılanması
c) Hapşırma ve öksürme faaliyetleri d) Maddelerin kokularının algılanması


410- Ali aşağıdaki hangi besin gruplarını tükettiğinde dengeli beslenmiş olur?

A) Patates kızartması ,su,meyve suyu
B) Ekmek,tavuk haşlama,salata,su
C) Köfte,meyve suyu,su
D) Lahmacun,ayran,su

411- Aşağıdakilerden hangisi işitmede görev almaz?

A)Kulak kepçesi
B)Yarım daire kanalları
C)Kemik köprü
D)Dalız

412-
I. Karbonhidrat ( Nişasta)
II. Protein
III. Yağ

Yukarıda verilen besin maddelerinden hangisinin sindirimi midede başlar?

a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) I ve III


413- Sıcak bir cisme elini deydiren birisi,elini hızla çeker.Bu olay aşağıdakilerden hangisi tarafından kontrol edilir.?

a) Omurilik b) Beyin
c) Beyincik d) Omurilik soğanı


414- Aşağıda verilen olaylar sinir sisteminin hangi kısımlarında gerçekleşir?

I- Matematik problemi çözmek
II- Vücudun dengesini sağlamak
III- Öksürmek

I II III

A) Omurilik soğanı Beyin Omurilik
B) Beyin Beyincik Omurilik soğanı
C) Beyincik Omurilik Beyin
D) Beyin Omurilik soğanı Beyincik
415- Sindirim sistemimizde ,sindirime uğramadan emilerek kanımıza geçebilen moleküller aşağıdakilerin hangisinde tam olarak verilmiştir?

A)proteinler ve glikoz
B)Karbonhidratlar ve mineraller
C)Vitaminler ve madensel tuzlar
D)Proteinler,karbonhidratlar ve yağlar


416- - Kanın akış hızını ayarlar.
- Genellikle korku, öfke ve heyecanlanma anlarında miktarı artar.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hormonlardan hangisine aittir?

A) İnsülin B) Glukagon C) Adrenalin D) Tiroksin


417- Aşağıdaki vitaminlerden hangisini günlük almak zorundayız?

A) A vitamini
B) E vitamini
C) C vitamini
D) D vitamini


418- Ali sınavdan iyi not aldığını öğrenmiş ve coşkuyla eve koşmuştur.

Ali’nin hangi iç salgı bezinden hangi hormon salgılanmıştır?

A) Hipofiz –Adrenalin
B) Trioid-Trioksin
C) Böbrek üstü –Adrenalin
D) Eşey bezleri-Östrojen


419- Besinlerin sindiriminin başlayıp bittiği organlar hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Başladığı Yer Bittiği Yer
A- Protein → Ağız Mide
B- Karbonhidrat → Ağız İnce bağırsak
C- Yağ → Mide Mide
D- Vitamin → Ağız İnce bağırsak420-
I. Limon gördüğümüzde ağzımızın sulanması
II. Gözümüzü kırpmak
III. Bisiklet sürmek

Verilen reflekslerden hangisi veya hangileri öğrenilerek kazanılan reflekslerdendir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III


421- Ağız → Yutak → ? → Mide → ? → Kalın bağırsak

Yukarıda besinlerin sindirim sisteminde izlediği yol verilmiştir. Buna göre boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A- Yemek Borusu – İnce Bağırsak
B- İnce Bağırsak – Anüs
C- Pankreas – İnce Bağırsak
D- Yemek Borusu – Anüs


422- Aşağıdaki sistemlerden hangisi vücuttaki sistemlerin düzenli ve birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlar?
A) Dolaşım sistemi
B) Denetleyici ve düzenleyici sistem
C) Destek ve hareket sistemi
D) Boşaltım sistemi


423- Kandaki atık maddeler vücudumuzun hangi bölümünde arınır?

a) Böbrek b) İnce Bağırsak c) Pankreas d) Mide


424- Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezi değildir?

a) Pankreas b) Tükrük c) Tiroid d) Hipofiz


425- Proteinlerin sindirimi nerede başlar?

a) Ağız b) Mide c) Yemek borusu d) İnce bağırsak

CEVAP ANAHTARI ( 401/425 )
401 C 411 B 421 A
402 C 412 B 422 B
403 A 413 A 423 A
404 B 414 B 424 B
405 D 415 C 425 B
406 C 416 C
407 D 417 C
408 C 418 C
409 C 419 B
410 B 420 C

426- Aşağıdaki organların hangisinde sindirim gerçekleşmez?

a) Ağız b) Yemek borusu c) Mide d) İnce Bağırsak


427- Hormonların genel özellikleriyle ilgili hangileri doğrudur ?

I. Uzun süre etkilerini gösterirler.
II . Az miktarda salgılanırlar fakat etkileri yüksektir.
III. Sinir sistemine göre daha hızlı etki gösterirler

A) I B) I ve II C) I ve III D) II ve III


428- Böbreklerde herhangi bir hastalık nedeniyle geri emilme olayları yapılamazsa aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkar?

A) Kandaki üre miktarı artar
B) Kandaki karbondioksit miktarı artar
C) Kandaki glikoz miktarı artar
D) Vücudun su kaybı artar

429- Refleks olaylarını yöneten bölge aşağıdakiler den hangisidir?

A)Beyin
B)Beyincik
C)Omurilik
D)Omurilik soğanı

430- Beyinciği zarar gören bir kişide aşağıdaki olaylardan hangi görev tam yapılamaz?

A)Öğrenme
B)Beş duyu
C)Denge
D)Solunum yapma


431- Büyüme hormonu hangi bez tarafından salgılanır?

A)Hipofiz
B)Tiroit
C)Böbrek üstü
D)Pankreas


432- Guatr hastalığı hangi bezin hormonunun yeterince salgılanmaması ile ortaya çıkar?

A)Tiroit
B)Pankreas
C)Epifiz
D)İnsilün


433- İnsan sindirim sisteminde emilimin en fazla gerçekleştiği yer hangisidir?

A) İnce bağırsak
B) Kalın bağırsak
C) Mide
D) Ağız


434- Aşağıdaki organ guruplarında hangileri boşaltımda görevlidir?

A) Mide-karaciğer-akciğer-böbrek
B) Karaciğer-böbrek-pankreas-kalp
C) Deri-karaciğer-pankreas-akciğer
D) Deri-akciğer-karaciğer-böbrek


435- Aşağıdakilerden hangisi bir refleks değildir?

A) Yoğun ışıkta göz bebeğinin küçülmesi
B) Yiyecek görünce ağzın sulanması
C) Bisiklet sürme
D) Acıkınca yemek yeme
436- Aşağıdaki hormon çiftlerinden hangi ikisi kan şekerini ayarlar?

A) tiroksin-kalsitosin
B) östrojen-progestron
C) insilün –glikagon
D) kortizol-aldestron


437- İnsanlarda hormonlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Genellikle protein yapıdaki özel kimyasal maddelerdir
B) İç salgı bezleri tarafından üretilirler
C) Tamamı aynı organ üzerinde etkilidir
D) Kan yoluyla etki edecekleri yere taşınırlar


438- Enzimler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Biyolojik katalizörlerdir.
B) Reaksiyonları hızlandırır.
C) Her enzim belli bir reaksiyonda görev alır.
D) Her enzim bir kez kullanılır ve biter.


439- İnce bağırsakta bulunan villüslerin görevi aşağıdakilerden hangisinde en iyi şekilde açıklanmıştır?

A) İnce bağırsak yüzeyini genişleterek daha fazla besin emilimini sağlamak
B) Kimyasal sindirim yapmak
C) Mekanik sindirim yapmak
D) İnce bağırsak öz suyu sağlamak


440- Bir cismin sahip olduğu kinetik enerji değerini belirleyen büyüklükler hangi seçenekte verilmiştir?

A) kütle ve sürat
B) sürat ve yükseklik
C) kütle ve yükseklik
D) esneklik ve yükseklik
441- Yanda verilen elektrik devresinde lambanın
parlaklığını arttırmak için aşağıdaki işlemlerden
hangileri yapılmalıdır.
I - nikel-krom telin uzunluğunu arttırmak.
II - nikel-krom teli inceltmek.
III- nikel-krom tel yerine bakır tel kullanmak.

a. Yalnız III b. I ve II c. II ve III d. I ve III

442- Aşağıda verilen durumlardan hangisinde öğrenci iş yapmıştır?

A) Yerdeki çantayı masanın üzerine çıkaran bir öğrenci
B) Düz yol sırtında çantayla giden bir öğrenci
C) Duvarı iten bir öğrenci
D) Sırtında çanta elinde torbayla durakta bekleyen bir öğrenci


443- Şekildeki devrede kullanılan ampuller özdeştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yada hangileri doğrudur?
1

2
+ -
3

I- Ampuller paralel bağlanmıştır.
II- 3 numaralı ampul 1 ve 2 numaralı ampullerden daha parlak yanar.
III- 2 numaralı ampul çıkarılırsa, 1 ve 3 numaralı ampuller söner.

A) Yalnız I B) I-III C) II-III D) I-II-III444- Bir adam ağırlığı 18 N olan bir yükü kendi doğrultusunda 2 km uzağa taşıyor. Yapılan iş ne olur?

A ) 36 j B) 360 j C) 3600 j D) 36000 j


445- Aşağıdakilerden hangisi dengelenmiş kuvvetler etkisindedir?
a) Balkondan düşmekte olan bir top b) Hızlanan bir koşucu
c) Frene basarak yavaşlayan bir bisiklet d) Düz yolda sabit hızla giden bir otobüs446- Aşağıdakilerden hangisi enerji birimidir?

A- Newton B- Joule
C- Saniye D- Kilogram


447- Elektrik akımını ölçmeye yarayan alet aşağıdakilerden hangisidir?

A) voltmetre B) reosta C) ampermetre D) ampul


448-


449-


450- Öğrencinin ders çalışırken unuttuğu bir basit makine, kendini hatırlatmak için bir bilmece soruyor: “ Bir çubuk etrafında sarmal biçimde dolanan bir eğik düzlemim. Genellikle cisimleri birbirine tutturmak için kullanırım.” Acaba bu basit makine, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Eğik düzlem
b) Dişli çark
c) Vida
d) KamaCEVAP ANAHTARI ( 426/450 )
426 B 436 C 446 B
427 B 437 C 447 C
428 C 438 D 448 B
429 C 439 A 449 B
430 C 440 A 450 C
431 A 441 A
432 A 442 A
433 A 443 A
434 D 444 C
435 D 445 D

451- Adrenalin hormonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Korku, heyecan ve sinirlenme durumlarında salgılanır.
B) Kan şekerini yükseltir.
C) Kalp atışını ve solunumu hızlandırır.
D) Az salgılandığında şeker hastalığına neden olur.


452- Yukarı kaldırıldığında piyanoda bir çeşit enerji depolanır. Depolanan bu enerji aşağıdakilerde hangisidir?

a) Kinetik enerji
b) Esneklik potansiyel enerjisi
c) Çekim potansiyel enerjisi
d) Mekanik enerji

453- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Eğik düzlem yoldan kaybettirip , kuvvetten kazandırır.
b) Basit makinalarda işten kayıp yoktur.
c) Masa günlük yaşantımızda kullandığımız basit bir makinadır.
d) Dişliler hareketin yönünü değiştirerek iş yapma kolaylığı sağlar.
454- Aşağıda verilen basit makinalardan hangisinde kuvvetten kayıp vardır?

a) Cımbız b) Makas c) Sabit makara d) Eğik düzlem

455- Elektroskopla ilgili verilen;
I.Cisimlerin yüklerinin cinslerini belirler.
II.Cisimleri yükleyebilir.
III.Cisimlerin yük miktarını belirler.
İfadelerinden hangisi yada hangileri yanlıştır?
A)Yalnız I B) I ve II C)Yalnız III D)I, II ve III

456- I.Kışın yollara tuz dökülmesi
II.Karlı günlerde araçlara zincir takılması
III.Makine parçalarına yağ damlatılması
Yukarıda verilenlerden hangileri sürtünmeyi azaltmak için yapılan işlerdendir?
A) I ve II B) Yalnız II C) I ve III D) Yalnız III

457- Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmaz?

A) Vagonları çeken lokomotif
B)Çatıya kiremitleri taşıyan inşaat işçisi
C)Düz bir yolda sırtındaki çantasını taşıyan öğrenci
D)Parktaki salıncakta sallanan çocuk

458- 36 kg ağırlığındaki bir çocuk 1,5m yüksekliğindeki duvardan aşağıya atladığında yapılan iş kaç Joule olur?

A) 150 B) 540 C) 600 D) 720


459- Uzunluğu 5 m, yüksekliği 2 m olan eğik düzlemin alt ucundaki 70 N’luk yükü, düzlemin en üst noktasına taşımak için gerekli olan kuvvet kaç N’dur?

A) 14 N
B) 28 N
C) 35 N
D) 62 N

460- Bir top aşağıdan yukarı doğru düşey olarak atılıp , tekrar yakalanıyor. Topun gidiş- dönüş hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Topun çıktığı en büyük yükseklikte , potansiyel enerji maksimumdur.
B) Topun , yakalandığı anda yere göre potansiyel enerjisi sıfırdır.
C) Topun yakalanmadan az önceki kinetik enerjisi , minimum değerdedir.
D) Tam orta noktada kinetik enerji ve potansiyel enerji toplamı sıfırdır.
461- - Kalıtsaldır.
- Tedavi edilemez.
- Kırmızı ve yeşil renkler ayırt edilemez.

Yukarıda verilen bilgiler hangi göz kusuruna aittir?

A) Renk körlüğü B) Şaşılık C) Katarakt D) Gece körlüğü


462- Bir basit makinede , aşağıda verilenlerden hangilerinden kazanç sağlanabilir?

I. İş II. Enerji III. Kuvvet IV. Yol V. Hız

A) I,II,III B)II,III,IV C) III, IV, V D) II,III, IV , V


463- Basit makinelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İş kolaylığı sağlarlar.
B) Kuvvetten kazanç sağlarlar.
C) İş yönünden kazanç sağlarlar .
D) Enerji yönünden kazanç sağlayamazlar.


464- Aşağıdaki enerji dönüşümlerinin hangisinde potansiyel enerjinin, kinetik enerjiye dönüşümü yoktur?

A) Sıkışmamış bir yaya , belli bir hızla gelip çarpan oyuncak
araba yayı sıkıştırır.
B) Bir tramplenden havuza atlayan yüzücü, suya hızla çarpar.
C) Bir baraj gölünde biriktirilen suyun önündeki bent kaldırılırsa , su
hızla akar
D) Kurmalı bir oyuncak araba kurulup bırakılırsa hareket eder.


465- Sürtünmeli yatay bir düzlemde hareket eden bir cisim için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Cisme uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetinden küçüktür.
B)Cisim sabit hızla hareket ediyorsa,uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetine eşittir.
C)Sürtünmeden dolayı kinetik enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür.
D)Sürtünme kuvveti cismin hareketini zorlaştırır.


466- Aşağıdakilerden hangisi destek noktasının ortada olduğu kaldıraca örnektir?

A)Terzi makası B)Kürek C)Soba maşası D)El arabası


467- Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için;
I. Kuvvet uygulanmalı.
II. Kuvvet etkisindeki cisim yol almalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde kesinlikle iş yapılamaz?

A)Taşı yerden kaldırmak B) Kuyudan kova ile su çekmek
C) Arabayı iteleyip yol aldırmak D) Çanta taşımak468- Basit makinalar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kuvvetten kazanç sağlanırken aynı oranda yoldan kayıp vardır.
b)Yalnız tek bir kuvvet uygulanır.
c) İş kazancı vardır.
d) İş yapma kolaylığı sağlanır.


469- Aşağıdakilerden hangisi yükseklik çekim potansiyel enerjisine sahip değildir?

a) Barajdan akan su
b) Duvardan atlayan çocuk
c) Kurmalı oyuncakta sıkışan yay
d) Ağaçtan düşmekte olan yaprak

470- - Yapısında iyot bulunur.
- Vücut metabolizmasını düzenler.
- Yetersiz salgılandığında zeka geriliğine ve cüceliğe yol açar.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hormonlardan hangisine aittir?

A) Büyüme hormonu B) Tiroksin
C) Testosteron D) İnsülin


471- Sürtünmesiz bir ortamda serbest bırakılan K,L ve M cisimlerinin yere çarptıkları andaki hızları birbirine eşittir.

Buna göre K,L ve M cisimleri için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A) başlangıçtaki potansiyel enerjileri eşittir.
B) bırakıldıkları yükseklik eşittir.
C) kütleleri birbirlerine eşittir
D) yere çarptıkları andaki kinetik enerjileri eşittir

472- Elektroskopa ait aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) yaprakları kapalı elektroskopta (+) ve (-) yükler yoktur
B) elektroskopta yük miktarı arttıkça yapraklar arasındaki mesafe azalır.
C)yaprakları kapalı bir elektroskopta yapraklardan biri (+) ise diğeri (-) yüklüdür.
D)nötr bir elektroskopta (+) ve (-) yükler sayıca birbirine eşittir.


473- Bir yaya 4 N Büyüklüğünde kuvvet uygulandığında yay 8 cm uzuyor.Yayın 2 cm daha uzaması için yaya uygulanan kuvveti kaç Newton arttırmalıyız ?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5


474- Bir cisme 15 N’ luk kuvvet uygulayarak cisme 5 m yol aldırıyoruz.Yaptığımız iş kaç joule’dür ?

A) 45 J B) 60 J C) 75 J D) 90 J


475- Düşmekte olan bir uçakta yolculardan birisi uçağın kapısını kırarak aşağıya atlamaya başarmıştır.
Tehlike anında vücudun bu denli güçlü olmasını sağlayan hormon aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Glukagon hormonu B) Tiroksin hormonu
C) Adrenalin hormonu D) İnsülin hormonu

CEVAP ANAHTARI ( 451/475 )
451 D 461 A 471 A
452 C 462 C 472 D
453 C 463 C 473 A
454 A 464 A 474 C
455 C 465 A 475 C
456 D 466 A
457 C 467 D
458 B 468 C
459 B 469 C
460 A 470 B476- Bir yaya 400 gramlık kütle asıldığında yay 10 cm uzuyor. Yaya 40 Newtonluk kütle asılsaydı uzama kaç cm. olurdu?

A)200 B)50 C)20 D)100


477- Sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının ihmal edildi¬ği şekildeki sistemde 40 N luk yükü dengeleyen F kuvveti kaç N dur?

A) 10 B) 20 C) 40 D) 80


478- Şekildeki sistemde IV nolu dişli çark ok yönünde dönerse aşağıda verilen dişlilerden hangileri aynı yönde döner?


A) I ve III B) II ve III C) I, II ve IV D) I, III ve IV

479- Basit makineler için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) İşten kazanç sağlayabilir.
b) İş yapma kolaylığı sağlar.
c) Kuvvetten kazanç sağlayabilir.
d) Yoldan kazanç sağlayabilir.

480- Aşağıdakilerin hangisinde fen anlamında iş yapılmamıştır?


481- Çekim potansiyel enerji ile ilgili;
I.Yerden yüksekliğe bağlıdır.
II.Ağırlık arttıkça artar.
III.Sürat arttıkça artar.

Verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I- II B) I – III C) Yalnız II D) Yalnız I


482- I. Sabit makara
II.Hareketli makara
III.Kaldıraç

Verilen basit makinelerin hangilerinde kuvvet kazancı oluşabilir?

A) I , II , III B) II – III C) I – III D) I – II


483- I. Büyük bir kovayı yerinden oynatmaya çalışan ama oynatmayan işçi;
II.Otobüste yolculuk yapan kişi
III.Elinde çantası ile düz yolda yürüyen öğrenci
IV.Yerdeki çantasını masanın üzerine koyan öğrenci

Yukarıdaki olayların hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?

A) yalnız IV B) III – IV C) II - III – IV D) I – II – III – IV


484- Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I.Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşebilir.
II.Sürtünme kuvvetinden dolayı basit makinelerde yüzde yüz verim sağlanamaz.
III.Basit makineler enerji tasarrufu sağlarlar.

A) yalnız I B) I – II C) I – III D) II – III
485- Bir cismin potansiyel enerjisi hangi faktörlere bağlıdır?

A)Kütle,hacim
B)Kütle,hız
C)Kütle,yükseklik
D)Yükseklik,hız486- Aşağıdakilerden hangisi iş birimidir?

A)N.m B)kg.m c)N/m C)kg/m


487- I –Kürekle çimento karan adam.
II-Kaleciye şut çeken futbolcu.
III-Masada kitap okuyan öğrenci.
IV-Kitapları rafa yerleştiren öğrenci.

Yukarda gerçekleşen olaylar sırasında hangisinde fen anlamında iş yapılmış olur?

A)Yalnız I B)I-II C)III-IV D)I-II-IV


488- Yayların esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılan ve kuvvetin ölçülmesinde kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dinamometre B) Ampermetre
C) Voltmetre D) Eşit kollu terazi

489- Bir insanın kanında şeker miktarı sürekli normalin üstünde bir seviyede bulunuyorsa aşağıdaki bezlerden hangisi hormonal salgısını tam olarak yapmıyordur?

A) Böbrek Üstü B) Pankreas C) Tiroit D) Hipofiz


490- Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal refleks değildir?

A) Okuma B)Hapşırma C)İrkilme D)Göz kırpma


491- I. Aynı türden yüklü cisimler birbirini iter
II. Farklı türden yüklü cisimler birbirini çeker
III. Nötr bir cisim ile negatif yüklü bir cismi birbirine dokundurduğumuzda yük alışverişi olmaz
IV. Negatif yüklü bir cismi topraklama yöntemi ile pozitif yüklü hale
getirebilmek mümkündür

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

A)1 B)2 C)3 D)4

492- Aşağıdaki hangi ifade doğrudur?

A) Oyun hamuru ve yay esneklik potansiyel enerjisine sahiptir
B) 10. katta hareketsiz duran kişinin enerjisi yoktur
C) Hareket halindeki kişinin sahip olduğu enerji durduğu anda biter
D) Çekim potansiyel enerjisi yükseklik ve ağırlığa bağlıdır

493- kışın giyilen ayakkabıların tabanları girintili ve çıkıntılı olup bu durum yolda güvenli olarak yürümemizi sağlar .bilimsel anlamda olayı aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde açıklar.

A) kaymamak için
B) Sürtünme kuvvetini azaltmak için
C) Sürtünme kuvvetini artırmak için
D) Enerji harcamamak için


494- Traktörün arka tekerlerinin çapı ön küçük tekerlerinin çapının 4 katıdır. Arka tekerlek 2 tam dönme yaparsa ön tekerlek kaç dönme yapar?

A) 2 tam dönme yapar
B) 4 tam dönme yapar
C) 6 tam dönme yapar
D) 8 tam dönme yapar

495- Şekildeki Y yükü F kuvveti ile dengeleniyor. Kuvvetten kazancımızın artması için desteğin yerini nereye taşımalıyız?

a) O’ da kalmalı
b) N noktası
c) M Noktası
d) P Noktası


496- Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkilerde tozlaşmaya yardımcı faktörlerden değildir?

a) böcek b) bedensel maddeler c) rüzgar d) insan faktörü


497- Sürati 2 m/sn olan bir araç 60 dakikada kaç metre yol alır?

a) 7200 b) 5400 c) 3600 d) 1800

498-
K ●
N PL M
Şekildeki sistem sürtünmelidir.K noktasından bırakılan cisim P noktasında durmuştur.Cismin hızı hangi noktalarda azalmıştır?

A) KL,LM B)MN,NP C)LM,MN,NP D)KL,LM,MN,NP
499- Sürtünme kuvveti ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?

I –Sürtünme kuvveti sayesinde kinetik enerji ısı enerjisine çevrilir.
II-Sürtünme kuvveti hareket eden cisimlere sürat kazandırır.
III-Sürtünme kuvveti paraşütçüler için yararlı bir durum ifade eder.
IV-Karlı bir yolda kaymamak için sürtünme kuvvetini azaltmalıyız.

a) Yalnız I b) I-II- III c) I-IV d) I-III


500- Bir cismin potansiyel enerjisini artırmak için;
I. Yükseğe çıkarmak
II. Yayda sıkıştırmak
III. Süratini arttırmak
işlemlerinden hangilerini yapmak gerekir?
A) Yalnız I B) Yalnız III
C) I ve II D) I, II ve III
CEVAP ANAHTARI ( 476/500 )
476 D 486 A 496 B
477 A 487 D 497 A
478 C 488 A 498 C
479 A 489 B 499 D
480 C 490 A 500 C
481 A 491 C
482 B 492 D
483 A 493 C
484 B 494 D
485 C 495 C