501- Şekildeki gibi dengede olan K, L ve M cisimlerinin potansiyel enerjileri arasında nasıl bir bağıntı vardır?A- ) EpK > EpL = EpM B-) EpL > EpK = EpM
C- ) EpK > EpL > EpM D-) EpL > EpM > EpK


502- Maşa destek ve yükün uçlarda kuvvetin ortada olduğu kaldıraç tipine örnektir.Aşağıdakilerden hangisi maşa tipi kaldıraca örnek olarak verilebilir?

A)Makas B) Cımbız C)Eşit kollu terazi D)El arabası


503- I – Bisiklete binme
II – Yeni doğan bebeğin emme davranışı
III – Limon görünce ağzın sulanması

Yukarıdakilerden hangileri sonradan öğrenilen reflekslerden değildir?

A) Yalnız II B) I ve III C) II ve III D) I , II ve III


504- İş ve enerji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I.İş ve enerji birbirine eşittir.
II. İş enerjiye dönüşebilir.Fakat enerji işe dönüşemez.
III. İş ve enerjinin birimleri aynıdır.

A)I ve II B) I ve III C) II ve III D) I ,II ,III


Yük


505- F
Kaldıraç iler ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?


I. Destek yüke yaklaştıkça kuvvet kazancı artar.
II. Destek yükten uzaklaştıkça kuvvet kazancı artar
III. Destek kuvvete yaklaştıkça kuvvetten kazanç azalır
IV. Kuvvet desteğe yaklaştıkça kuvvet kazancı artar.

a) I ,II, IV b) II, III c) I, III d) I, III, IV


506- Aşağıdakilerden hangisi basit makineler için doğru değildir?

A) Kuvvet ve yoldan aynı anda kazanç sağlar.
B) İş yapma kolaylığı sağlar
C) Bir kuvvetin yönünü değiştirmek için kullanılan makinelerdir.
D) Bir kuvvetin büyüklüğünü değiştirmek için kullanılan makinelerdir.


507- Samet ağır bir yükü kaldırmak istiyor. Aşağıdaki basit makinelerden hangisini kullanırsa en az kuvvet uygulamış olur?

a) Çıkrık b) Palanga c) Hareketli makara d) Dişli


508- I. İki tür elektrik yükü vardır.
II. Aynı tür yükler birbirini çeker.
III. Nötr cisimler yüklü cisimler tarafından çekilir.

Yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

a) I,II,III b) I ve III c) Yalnız II d)II ve III


509- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) b) c) d)

Hareket etmez.


510- Belli bir yükseklikten serbest düşmeye bırakılan bir cisim aşağıya düşene kadar;

1-Potansiyel enerjisi azalır.
2-Kinetik enerjisi artar.
3-Toplam enerjisi değişmez.

Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A)1 ve 2 B)1 ve 3 C)Yalnız 3 D)1,2 ve 3


511- Basit makinelerle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A)İş ve enerjiden kazanç sağlarlar.
B)Sabit makarada kuvvetten kazanç yoktur.
C)Hareketli makarada kuvvetten kazanç vardır.
D)Eğik düzlem kuvvetten kazanç sağlar.


512- Kulağımızda sesin şiddetini basıncını dengeleyen ve zarın patlamasını önleyen kısım neresidir?

A)Kulak yolu B)Salyongoz C)Kemik köprü D)Östaki borusu


513- Aşağıdaki hastalıklardan hangisi gözün tabakaları ile ilgili değildir?

A)Miyopluk B)Hipermetropluk C)Katarakt D)Şaşılık


514- 1-Dinamometre yayların esnekliğinden yararlanılarak yapılmıştır.
2-Dinamometre ile sadece küçük cisimlerin ağırlığı ölçülür.
3-Ağırlık dinamometre ile ölçülür.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

A)1 ve 2 B) 1 ve 3 C) 2 ve 3 D)1, 2 ve 3


515- İnsanda beyincik zedelenmesi aşağıdaki faaliyetlerden hangisi düzensiz bir hal alır?

A)Öğrenme B)Çizgili kas faaliyetleri C)Uyku D)Solunum


516- Böbreklerin görevi aşağıdakilerden hangidir?

A) Vücut ısısını düzenlemek
B) Vücuttaki zehirli maddeleri zehirsiz hale getirmek.
C) Kandaki artık maddeleri süzmek
D) Sindirilmeyen artıkları dışarı atmak.517- Bir öğrenci elektrikle ilgili deney düzeneği kuruyor . Yaptığı ölçüm ve denemelerde

--ana akımın önce kollara ayrıldığını
-- bu kollardaki lambaların eşit miktarda ışık verdiğini
--ayrılan akımların tekrar birleştiği ,

Düzeneği kuruyor bu öğrencinin kurduğu düzeneğin şekli nasıl olabilir?
518- Bir elektrik devresinin iki ucu arasındaki potansiyel farkını(gerilim) ölçen alete ne ad verilir?

A) direnç B) ampermetre C) voltmetre D) üreteç


519- Aşağıdakilerden hangisinde sadece potansiyel enerji artışı vardır?

A)yatay yolda sabit hızla giden araba
B) baraja dolmakta olan su
C) havalanmakta olan uçak
D) yüksekten yere bırakılan taş
520-

521- Sürtünmesi önemsenmeyen bir ortamda aşağı yönde düşey atılan bir cisim alçalırken kinetik ve potansiyel enerjileriyle ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Potansiyel enerjisi değişmez.
II. Kinetik enerjisi artar.
III. Potansiyel enerjisi azalır.

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III


522- I. Kuvvetten veya yoldan kazanç sağlarlar.
II. Kuvvetin yönünü ve doğrultusunu değiştirirler.
I. İşten kazanç sağlarlar.
II.
Basit makinelerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III


523- Cisimlerin yüklü olup olmadığını,yüklü ise hangi cins elektrik yükü ile yüklü olduğunu anlamamıza yarayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

a)Termometre b)Elektroskop c)Mikroskop d)Dinanometre
524- I. Kürek
II.Maşa
III.Makas
IV.Cımbız
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri çift taraflı kaldıraçtır?

A)Yalnız II B)Yalnız III C)I ve II D)III ve IV


525- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Negatif yüklü cisimler birbirini iter.
B)Pozitif yüklü cisimler birbirini iter.
C)Nötr cisim negatif yüklü cisme yaklaştırıldığında çekilir.
D)Pozitif yüklü bir cisim nötr bir cisme yaklaştırıldığında itilir.CEVAP ANAHTARI ( 501/525 )
501 B 511 A 521 D
502 B 512 D 522 B
503 B 513 D 523 B
504 B 514 B 524 B
505 C 515 B 525 D
506 A 516 C
507 B 517 A
508 B 518 C
509 C 519 B
510 D 520 B