BİTKİLER, ÜREME, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

1-
I. Mantar
II. Eğrelti otu
III. Öglena
IV. Terliksi hayvan (Paramesyum)
Yukarıda verilen canlılardan hangileri fotosentez yapamaz ?
A. I-II B. III- IV C. II-III D. I-IV

2- I. Tıp II. Tarım III. Hayvancılık IV. Adli tıp
Yukarıda verilenlerden hangileri biyoteknolojinin uygulama alanlarıdır ?
A. I-II B. III-IV C. I-II-IV D. I-II-III-IV

3-
I- 5 C � lu şeker
II- Fosfat
III- Organik baz
Yukarıdakilerden hangileri DNA ve RNA arasında farlılık göstermez ?
A. Yalnız I B . Yalnız II C. I- III D. II-III

4- I - YY yy II - YY Yy III - Yy Yy
Yukarıda verilenlerden hangisinde karakterlerin gizli kalması olayı görülmez ?
A. Yalnız I B. Yalnız III C. I - II D. II - IIII

5-Eşey hücresinde 10 kromozom bulunan bir canlının vücut hücresinde kaç kromozom bulunur ?
A. 10 B. 20 C. 40 D. 5

6- Aşağıdaki hastalıkların hangisinin artışında , sigara diğerlerine göre daha az etkilidir ?
A. Akciğer kanseri B. Gırtlak kanseri C. Nefes borusu kanseri D. Karaciğer kanseri

7- 1800 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünde 300 adet timin bulunduğuna göre toplam hidrojen bağı sayısı kaçtır ?
A. 2450 B.2400 C. 2350 D. 2300

8-
I. Fetüs
II. Yumurtalık
III. *** yatağı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri insanın dişi bireyinde bulunan üreme organlarındandır ?
A. Yalnız I B. Yalnız II C. II � III D. I-III

9- Beş haftalık fetüste aşağıdakilerden hangisi görülmez ?
A. Tırnakları oluşur B. Kalbi oluşur C. Bir cm. boyuna ulaşır D. Kol ve başı vardır

10- Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin metefaz safhasında oluşur ?
A. Kardeş kromatitler farklı kutuplara gider.
B. İğ iplikleri kaybolur
C. Kromatitler hücrenin ekvator bölümünde dizilir
D. Çekirdek zarı yeniden oluşur

CEVAPLAR:
1-D 2-D 3-B 4-B 5-B 6-D 7-B 8-C 9-A 10-C