1. Fiziğin Doğası
• Fiziğin Uğraş Alanı
• Fiziğin Doğası
• Fizikte Modelleme ve Matematiğin Yeri
• Fizik, Günlük Yaşam ve Teknoloji
2. Enerji
• İş, Güç ve Enerji
• Enerji Dönüşümleri ve Enerjinin Korunumu
• Enerji Kaynakları
• Isı ve Sıcaklık
3. Madde ve Özellikleri
• Maddelerin Sınıflandırılması ve Özellikleri
• Maddelerin Değişimi
4. Kuvvet ve Hareket
• Doğrusal Hareket
• Doğadaki Temel Kuvvetler
• Newton’un Hareket Yasaları
• Sürtünme Kuvveti
5. Elektrik ve Manyetizma
• Elektrik Akımı
• Potansiyel Farkı
• Direnç
• Elektrik Akımının Manyetik Etkisi
6. Dalgalar
• Dalgalarla İlgili Temel Büyüklükler
• Depremler