Sıvıya bırakılan bir cisim, yerini değiştirdiği ( taşırdığı ) sıvının ağırlığı kadar bir kuvvetle yukarı itilir. Bu kuvvete kaldırma kuvveti denir. Bu tanım Archimedes İlkesi olarak adlandırılır.
Click here to enlarge
FK : Sıvının cisme uyguladığı kaldırma kuvveti
GS : Cismin yerini değiştirdiği sıvı ağırlığı
Kaldırma Kuvvetinin Uygulama Noktası:
Bir cisme uygulanan kaldırma kuvvetinin uygulama noktası cismin sıvıya batan hacminin şekil merkezidir. Şekil merkezi, türdeş ya da türdeş varsayılan cismin batan kısmının kütle merkezi ile aynı yerdedir.