SERBEST DÜŞME
Havanın direnci önemsiz kabul edilirse;
Click here to enlarge
Bu durmda serbest düşme hareketi a = g ivmesi ile yapılan ters yönde düzgün hızlanan hareket olur.
Click here to enlargeDÜŞEY ATIŞ
Bir cisme düşey doğrultuda bir ilk hız verilerek yapılan atış hareketine denir.
Yukarıdan Aşağıya Doğru Düşey Atış
Havanın direnci ihmal edilirse;
Click here to enlarge
Şekildeki gibi V0 ilk hızı ile atılan bir cisim atıldığı andan itibaren yerçekimi ( G = mg ) kuvvetinin etkisi ile ( - y ) yönünde düzgün hızlanır.
Click here to enlarge
Aşağıdan Yukarıya Doğru Düşey Atış
Yerden düşey olarak yukarıya doğru atılan bir cisim; atıldığı andan itibaren yerçekimi kuvvetinin etkisi ile düzgün yavaşlar. Hızı bir an sıfır olduktan sonra aynı ivme ile düzgün hızlanarak atıldığı yere geri döner.
Click here to enlarge
Öyleyse yukarıya doğru düşey atış hareketi; yerçekimi kuvvetinin etkisinde düzgün yavaşlayan harekettir.
Click here to enlarge
Hareket yavaşlayan bir hareket olduğundan belli bir süre yükselecektir. Yükselme süresine çıkış süresi ve bu süre içinde aldığı yola da maksimum yükseklik denir. Çıkış süresi ve maksimum yükseklik;
Click here to enlarge
Aşağıdan Yukarıya Doğru Atış Hareketlerinde;
1- Cismin hızı, alacağı yol, çıkış süresi ve maxsimum yükseklik kütlesinden bağımsızdır.
2- Çıkış süresi iniş süresine eşittir. Ayrıca cisim yörüngesi üzerindeki iki nokta arasını çıkarken ve inerken eşit zamanlarda alır.
Click here to enlargebağıntısına göre; cisim yolu üzerindeki bir noktadan yukarıya ve aşağıya eşit büyüklükteki hızlarla geçer. Bu özelliğe bağlı olarak cisim atıldığı noktaya ilk hızına eşit ve zıt yönde bir hızla çarpar.
4- Cismin ivmesi hr an yerçekimi ivmsine eşittir. Tepe noktasında hızı sıfır olduğu halde, ivmesi yer çekimi ivmesine eşittir.
5- Düşey doğrultuda hareket etmekte olan bir sistemden bir cisim bırakılırsa; cisim bırakıldığı anda yerdeki gözlemciye göre; sistemin hızı ile atılmış bir cisim gibi davranır.
6- Atıldığı yere düşen cismin hızındaki değişimin büyüklüğü 2V0 dır. Bu değişim g, t, h dan bağımsızdır. ( g ≠ 0 )

h Yüksekliğinden Yukarı Doğru Düşey Atış
Click here to enlarge
Cismin herhangi bir anda yere uzaklığı ( y )
y = h + V0t - 1/2 gt² olup uçuş süresi sonunda y = 0 olur.
tuçuş süresi için;
- h = V0tuçuş - 1/2 gt²uçuş alınır.
NOT: Hareketlinin uçuş süresi verilirse - h = V0t - 1/2 gt² denklemi ile istenilen bilgiye ulaşılır. Uçuş süresi dışında verilen büyüklükler yardımı ile problem çözümü için hareket hmax yüksekliğe kadar yukarı yönde düşey atış ve max yükseklikten itibaren serbest düşme hareketi olarak incelenebilir.