soru sor

Yeni Konu aç

Konu: Görsel Sanatlar Dersi 1.Dönem Yıl (Sene) Başı 1.Zümre Toplantısı Tutanağı Arşiv Dosyasını Oku Ara

 1. #1
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Administrator

  …………… İLKÖĞRETİM OKULU
  2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
  GÖRSEL SANATLAR DERSİ I.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

  Toplantı Tarihi : 09.09.2009
  Toplantı Yeri : Müdür Odası
  Toplantı Saati : 11.00
  Toplantıya Katılanlar : …………………….


  GÜNDEM MADDELERİ

  1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerinin incelenmesi.
  2. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının bünyesinde 12.11.2007 tarihinde Görsel sanatlar dersinin uygulanışına yönelik değişikliklerin incelenmesi.
  3. 2504 sayılı tebliğler dergisinde yer alan Atatürkçülük ile ilgili konuların yıllık plana aktarılması ve incelenmesi. 2.dönem konularının belirlenmesi.
  4. Milli Eğitim Bakanlığı Eylül 2005 tarih ve 2576 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin incelenmesi. 1. döneme uygun olan belirli gün ve haftaların belirlenmesi.
  5. Derslerin işlenişi konusunda izlenecek yöntem ve teknikler,yapılabilecek değişiklikler.
  6. Yıllık ve günlük planların 1.döneme göre değerlendirilmesi.
  7. Ders araç-gereçlerinin tespiti.
  8. Kaynak tespitinin yapılması.
  9. Ölçme ve değerlendirme esaslarının görüşülmesi.
  10. Proje konularının tespiti ve değerlendirilmesindeki esaslar.
  11. Diğer öğretmenlerle işbirliği esaslarının görüşülmesi..
  12. Öğrenim güçlüğü çeken öğrencilerin bu problemlerinin ortadan kaldırılması için alınması gereken önlemler.
  13. İlköğretimdeki öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre ortaöğretime hazırlanması. Yeni sınav sistemine göre ortaöğretim geçiş sınavının görsel sanatlar dersine etkisi.
  14. Bölgenin eğitim durumlarına göre bölge özellikleri dikkate alınarak öğrencilerin başarılı olması konusunda alınması gereken önlemler.
  15. Yenilenen programa göre önceki senelerde yaşanan sıkıntılar ve yılık ve günlük planlarının hazırlanmasında gidilecek yöntemler.
  16. Dönem içerisinde yarışmalara katılım.
  17. Dilek ve temenniler.
  GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

  1) Bu doğrultuda;1) Atatürk ilke ve inkılaplarına ,Anayasanın başlangıcında ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine bağlı Türk milletinin ,milli,ahlaki,insani,manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren ailesini,milletini,vatanını seven daima yüceltmeye çalışan insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan milli,demokratik,laik,sosyal ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;2) Beden, zihin, ahlak ,ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere ,hür ve bilimsel düşünme gücüne geniş bir dünya görüşüne sahip,insan haklarına saygılı kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan ,yapıcı,yaratıcı,verimli kişiler yetiştirmek.3)İlgi ve yeteneklerini geliştirecek bilgi ve becerileri vererek birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlama ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak öte yandan milli bütünlük içinde iktisat ve sosyal ,kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı,yaratıcı,seçkin bir ortağı yapmak temel ilkemiz olacaktır.
  2) Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının bünyesinde 12.11.2007 tarihinde Görsel sanatlar dersinin uygulanışına yönelik değişikliklerle birlikte, dersin işlenişinde farklılıklara gidilmesine karar verilmiştir.
  3) Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programında amaçlar ; bireysel ve toplumsal, algısal, estetik ve teknik amaçlar olarak gruplandırılmıştır.Amaçlara ulaşılması için gereken temel ilkeler de Okunup incelenmiştir.
  4) Atatürkçülük ,Atatürk İlke ve İnkılapları konularının görsel sanatlar derslerinde işlenirken, 2504 sayılı tebliğler dergisinde belirtilen Atatürkçülük ile ilgili konular ile ders konuları arasında uygulanabilir bağlantı sağlanacaktır . Bu konularla bağlantılı olarak, 1.dönem içerisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk Haftası, 24 Kasım Öğretmenler Günü gibi millî bayramlar ile ilgili resim ve afiş çalışmaları,okul içerisinde yarışmalar düzenlenmesine karar verildi.
  5) Belirli gün ve haftalar (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk Haftası, 24 Kasım Öğretmenler Günü vb ) denk gelen haftalarda planda gösterilip işlenecek,ayrıca bu haftalarla ilgili okul içerisinde programlar, bilgilendirici oyunlar hazırlanması için çalışmalar yapılacaktır.
  6) Ders işlenişinde aşağıdaki sıralamaya göre:
  a) Konu
  b) Öğrenme alanı ve Etkinlikler
  c) Kazanımlar
  d) Araç gereçler
  e) Ders öncesi hazırlıklar
  f) Öğrenciyi hazırlama
  g) Öğrenciyi güdüleme
  h) Çalışmanın yapılması
  i) Çalışmaların bitirilmesi ve sınama durumu.
  Yöntem ve teknikte ise;
  a) Soru – cevap
  b) Gösterip yaptırma
  c) Anlatım
  d) Drama
  Resim tekniklerinde ise;
  a) Karakalem
  b) Pastel boya
  c) Suluboya
  d)Guaj boya
  e) Özgün baskı teknikleri
  f) Kolaj
  g) Lavi tekniği
  h) Rekreasyon
  i)Röprodüksiyon inceleme gibi tekniklerinin uygulanmasına karar verildi
  Bu tekniklerin uygulamasında
  a) Öğrenci kopya ve yapmacılıktan uzak tutulacaktır.Özgün çalışmalara yer verilecektir.
  b)Öğrencinin mümkün olduğunca özgür ve bağımsız olarak çalışabilmesi sağlanacaktır.
  c)Düzeltmeler çizilerek gösterilmeyecek,örnekten bakarak aynı çizim yapılmayacaktır.
  d)Tasarım çalışmaları,perspektif konuları vb. dışında pergel,cetvel kullanılmayacaktır.Öğrencilerimizle ,yaptığını bilerek planlayarak en doğru,en iyiyi öğrenci düzeyi göz önünde bulundurularak gereksiz masraftan kaçınarak ,atık malzemeleri de değerlendirerek çalışılmasına karar verilmiştir.çevrenin fiziki koşulları dikkate alınarak,yörede kullanılan,üretilen geleneksel el işi malzemelerinin de kullanılmasına dikkat edilecektir.
  7) 2009- 2010 öğretim yılında derste aşağıdaki malzemelerin kullanılmasına karar verildi.
  a) B ve 2B resim kalemi
  b) Sulu boyalar
  c) Pastel boyalar
  d) Numaralı suluboya fırçaları
  e) Resim defteri.
  f) Palet,su kabı,sünger,resim altlığı,temizleme bezi.
  g) sınırsız atık maddeler.
  8) Sene içerisinde dersin işlenmesinde kaynak olarak, Sanat Ansiklopedisi, farklı sanatçıların röprodüksiyonları, sanatçıların hayatını anlatan videolar, aylık abone olunabilecek sanatsal dergiler belirlenmiştir.
  9) Her dönem,2 ders içi performans notu,1 ürün dosyası notu ve isteyen öğrenciye proje ödevi verilerek 1 notla o dönem için değerlendirme yapılacaktır. Proje ödevleri konuları 1.dönem dağıtılıp öğrenci eğer ödevi 1. dönem teslim ederse, 1. dönem değerlendirmeye katılacaktır. Ders içi etkinliklere katılım puanı ise, 1.dönem içerisinde tutulan gözlem formlarına göre hesaplanarak verilecektir.
  10) Bölge imkanları ,yeterli kaynak ,araç-gereç imkanları araştırılarak öğrencinin seviyesine ve araştırmaya yönelik konuların ödev olarak verilmesini . Ödev gözlem formları hazırlayarak ,ödevlerin hazırlanması aşamasında sık sık öğrenciye rehberlik yapılarak ödevin amacına ulaşması sağlanmalıdır
  Zümre 2009-2010 öğretim yılında aşağıdaki ödev konularını tespit etmiştir.
  a) Önemli gün ve haftalar içeren kompozisyonlar
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • Kızılay Haftası
  • Hayvanları Koruma Günü
  • 10 Kasım Atatürk Haftası
  b) Yöresel özellik taşıyan kompozisyonlar
  • Yöresel düğün
  • Pazar yeri,panayır ve festivaller
  • Yayla şenlikleri
  • Evler ,parklar,bahçeler ve uçurtmalar
  c) Serbest kompozisyonlar
  • Figürlü kompozisyonlar-otobüs durağı-satıcılar
  • Soyut kompozisyon-sevinç-korku-düş
  • Siyah-beyaz-gri tonlarla soyut düzenlemeler.
  • Sıcak-soğuk renk tonları ile geometrik düzenlemeler.
  • Natürmort
  • Uzay ve denizaltı
  • Soyut çalışmalar
  • Grafik çalışmaları
  • Amblem çalışmaları
  • Afiş çalışmaları
  d) Karışık teknikte kompozisyonlar
  • Suluboya ve pastel boyanın birlikte kullanmasıyla kompozisyon
  • Kazıma kompozisyon
  • Kolaj ve mozaik
  • Lavi çalışmaları
  • Tutkallı kompozisyon
  • Guaj ve suluboya çalışmaları
  e) Araştırmaya yönelik ödevler.
  • Sanat nedir? Sanatın önemi ve sanat dalları.
  • Renk nedir? Rengin oluşumu .
  • Kendi hayatımızdan yola çıkarak, sanatın hayatımıza etkisini anlatan bir öykü.
  • Özgün baskı tek. araştırılması
  • Cumhuriyet dönemi ressamlarımız.
  • 20.y.y.sanat akımları.
  • Resimde perspektif ve çeşitleri.
  • Ebru sanatı çalışması
  • Minyatür sanatı çalışması
  • Hat sanatı çalışması.
  f) Gözleme dayalı çalışmalar
  • İlimizde ve ilçemizde yetişmiş sanatçılar ve onlarla röportaj
  • Tarihi özellik taşıyan kalıntı ve eserler
  g) Atatürkçülük ile ilgili konular.
  • Atatürk ve sanat,Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önem
  • Atatürk portresi yapan sanatçılarımız
  • Anıtkabirin mimari açıdan incelenmesi
  • Atatürk albümü
  • Parçalı Atatürk portresi – şablon baskı
  • Kurtuluş savaşı ve Atatürk – Kompozisyon.
  11) Görsel sanatların, diğer sanatlarla ilişkisini oluşturabilmek ve ders işlenirken, diğer sanatların katkısını gösterebilmek için müzik öğretmeni, Atatürk ilke ve inkılapları, Atatürk’ün Samsuna çıkışı,TBMM’nin açılışı konusunda Sosyal bilgiler öğretmeni, millî bayramlar için hazırlanabilecek drama çalışmalarında Türkçe öğretmeni ,Bayramlar ve çeşitli kutlama programlarında Beden Eğitimi ve Türkçe öğretmenleri ile işbirliği yapılacaktır.
  12) Öğrenim güçlüğü çeken öğrencilere, herhangi bir baskıda bulunmadan, sanata duyarlılığı geliştirilmeye çalışılarak, el kaslarının gelişmesi esas alınarak, öğrencinin bireysel kabiliyetlerini ön plana çıkararak, çalışma disiplini sağlaması ve arkadaşlarıyla uyumlu ders yapabilmesi esas alınacaktır.
  13) 8. sınıf öğrencileri, bölgede bulunan güzel sanatlar liselerine ve sanatla ilgili bölümleri olan meslek liselerine götürülerek, sınavdan önce, doğru ve kendi kabiliyetlerine uygun okullar seçmelerinde, sanat ile ilgili olan bölümler çocuklara sunulacaktır. Bu konuda okulda rehberlik çalışması da yürütülerek, diğer öğretmenlerle ortak bir plan hazırlanacaktır.
  Ortaöğretim geçiş sınavının değişmesiyle, her sene sonunda öğrencilere seviye belirleme sınavı yapılarak, öğrencinin performansı belirlenmektedir. Böylece, son sınıftaki sınav kaygısı azalmaktadır.
  Ayrıca, güzel sanatlar liselerine girecek olan öğrenciler, 3 sene boyunca sınava daha sistemli çalışarak,
  Hedefini belirlemede sıkıntı yaşamayacak ve doğru yöne yönlendirilecektir.

  14) Sanatsal mekânların çevrede bulunmamasından dolayı, kaynaklar zenginleştirilmeye çalışılacak. Mevcut atölyedeki sanatsal kitap ve cdler artırılarak, öğrenciler gerçekte görmese de, sanatsal çalışmalar hakkında fikir edinebileceklerdir.
  Ayrıca dönem içerisinde belirlenen tarihlerde farklı şehirlere tur düzenlenerek, tarihi ve doğal güzelliklerin görülmesi, sanatsal faaliyetlerin izlenmesine çalışılacaktır.
  15) Önceki sene tamamlanan yeni program müfredatında yaşanan sıkıntılar da göz önüne alınarak, bu sene hazırlanacak yıllık planlardaki etkinlikler daha dikkatli seçilecektir. Öğrencilerin seviyesine uygun olacak şekilde müfredattaki konuları daha rahat işleyebilmek için farklı etkinliklerle yıllık planlar hazırlanacaktır. Kılavuz kitapların gelmesiyle birlikte de günlük planların hazırlanmasına gerek kalmamıştır.
  Dönem boyunca gözlem formları, kontrol listeleri ve dereceli puanlama anahtarları kullanılarak, öğrencilerin ders içi etkinlik notları verilecektir.
  16) Öğrencilere sanatın gerekliliği ve insan hayatına katkısının kavratılması için bazı sosyal etkinliklerde bulunulacak, bölgede, yurt çapında ve yurtdışında düzenlenen yarışmalara katılım sağlanmasına dikkat edilecektir. Bu katılımın sağlanması için, öncelikle özellikle resim kulübünün çalışma planıyla birlikte, okul içerisinde yarışmalar düzenlenerek, öğrencilerin ödüllendirilmesi sağlanarak, diğer tüm yarışmalara katılımın artırılması sağlanacaktır.
  17) Görsel Sanatlar Öğretmeni………………. Bu dönemin, verimli geçmesi için temennide bulunmuş, Okul Müdürü…………….. de iyi dilek ve temennilerde bulunarak toplantıyı bitirmiştir.

  09/09/2009  Konularımıza Anlamsız ve Saçma Yorum Yazan Üyeler YASAKLANACAKTIR...
  Bir önceki «Görsel Sanatlar Yıl (Sene) Sonu Zümre Toplantısı Tutanağı Güncel Ara İndir» başlıklı konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
 2. #2
  zeyrekli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Admin

  Görsel sanatlar dersi için gerçekten yararlı bir sene başı zümre tutanağı.


   vBulletin® ,Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright © 2017 Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0