2007–2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULUOKUL AİLE BİRLİĞİ TOPLANTISI
GÜNDEM :

1- Açılış
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3- Geçici divan oluşturulması
4- Yönetim Kurulunun seçilmesi
5- Denetleme Kurulunun Oluşturulması
6- 2007 Yılı gelir giderin görüşülmesi
7- Okul ihtiyaçlarının tespiti
8- Okul Aile Birliğinin yeniden seçilmesi, öneminin anlatılması
9- Temizlik, beslenme, kılık kıyafet konularında bilgi verilmesi
10- Okula geliş ve gidişlerin güvenliğin sağlanması
11- Okul - Veli işbirliğinin öneminin anlatılması
12- Ek Dersliklerin yapılması.
13- Kapanış.


Kulu Tavşançalı Yunus Emre İlköğretim Okulu, Okul Aile Birliği Toplantısı 03.10.2007 tarihinde saat 14.30’de Yunus Emre İlköğretim Okulu binasında yapıldı.


YAPILAN KONUŞMA VE ALINAN KARARLAR:

1- Açılış konuşması Okul Müdürü Cemal ŞEN tarafından yapıldı. Toplantının amacı belirlendi. Toplantının amacının okul-aile birliği toplantısı ve velileri bilinçlendirmek olduğu belirtildi.

2- Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı’nın ardından üye çoğunluğunun sağlandığı görülerek; gündem maddeleri okundu ve toplantıya geçildi.

3- Geçici Divan başkanlığı için Veli ATEŞ, Mehmet İNAL ve Hamit KILIÇ teklif edildi ve oy çokluğuyla kabul edildi.

4- Yönetim Kurulunun oluşturulması için oylama yoluyla seçim yapıldı. Buna göre;
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
ASİL ÜYELER YEDEK ÜYELER
……….(Okul Müdürü) …………………….
…………..(Müdür Yrd.) ……………………….
…………… (Sınıf Öğretmeni) …………………….
………………….. (BAŞKAN) ………………………….
…………………. (Başkan Yardımcısı)
………………..
……………………..
………………….

5- Denetim Kurulunun oluşturulması için oylama yoluyla seçim yapıldı. Buna göre;

DENETLEME KURULU ÜYELERİ
ASİL ÜYELER YEDEK ÜYELER

……………………(Sınıf Öğretmeni) Muzaffer ÇETİN
Bilal KISA Nuri GÜNDÜZ
Mehmet KOYUNCU

Divan başkanı tüm üyelere teşekkür ederek yeni seçilen üyelere görevlerinde başarılar diledi ve tüm yönetim kurulu üyelerine yardımcı olmalarının gerektiğini söyledi ve oturumu kapattı.

6- Okul Müdürü …………..; bir önceki eğitim-öğretim yılında, veliden herhangi bir maddi talepte bulunmadan okulun ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti. Okul Aile Birliği Başkanı …………………; geçen yıl velilerden para toplanmadan okulun ihtiyaçlarının sorunsuz bir şekilde karşılandığını biliyoruz ama bu yıl okulumuzu yalnız bırakmayacağız. Diğer velilerin de desteğiyle okulumuza her türlü maddi-manevi desteği vereceğiz, dedi.
7- Okul Müdürü ………………….; okulumuzun bu yıl ki ihtiyaçları arasında elektrik, telefon faturaları, okul programı ve internet bağlantısı borçları, kışlık odun ve fotokopi olduğunu belirtti. Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı …………………..; okulumuzun ihtiyaçlarını gidermek ve sorunlarını paylaşıp azaltmak amacıyla her iki dönemde de öğrenci başına 20 şer YTl toplanmasını önerdi. İtirazı olan veli olmadığı görülerek 20 Tl + 20 Tl = 40 Tl nin 2007–2008 eğitim-öğretim yılında toplanması karara bağlandı.
8- Okul Müdürü …………………; okul Aile Birliğinin çok önemli olduğunu vurguladı, okul ve aile arasındaki ilişkileri kuvvetlendirdiğini bunun da eğitim ve öğretime de yansıdığını söyledi.
9- 10. Okul Müdürü ………………..; Öğretmen – Veli - Öğrenci diyalogunun öğrenci başarısındaki önemini anlattı. Velilerin öğrencilerin sağlık, temizlik alışkanlıklarını kazanmalarında öğretmenlere yardımcı olmaları gerektiğini, okula zamanında geliş gidişlerde güvenli yolları göstermeleri gerektiğini, Öğrencilere dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmaları gerektiğini, öğrencilerin kılık kıyafetlerine özen göstermeleri gerektiğini söyledi. Tüm bu hususların tek başına öğretmen ve okuldan beklemenin yanlış bir düşünce olduğunu söyledi. Bu sebeplerden dolayı Velilerimiz okulla ve öğretmenlerle ilişkilerini daha da arttırmaları gerektiğini söyledi. Veli …………………; öğrencinin temizliği, sağlığı, beslenmesi ve okula devamları hususunda okula bizzat yardımcı olunacağını söyledi.
11. Okul Müdürü ……………………..; okul- veli işbirliğinin her geçen yıl daha da sıklaştığını ve böyle devam etmemesinin gerekliliği söyledi. Veli …………………. söz alarak; öğrencinin başarısının artmasında okul-veli ilişkisinin önemli olduğunu, veli olarak her şeyi okuldan beklenmemesi gerektiğini, öğrencinin okulda öğrenmiş olduğu olumlu davranışları evde de devam ettirme olanağı verilmesi gerektiğini ifade etti.
12. Okul Müdürü ………………….; okulumuzda 8. sınıfın ve anasınıfının olmadığını, kütüphane ve laboratuar eksikliklerini ifade ederek, ek dersliklerin yapımı için bu yıl çalışmalara başlanacağını ifade etti.
13. Okul ……………….. tarafından velilerle görüşmeyi tamamlayarak; iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verdi.

……………… ……………….. ………………….
Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Sınıf Öğretmeni

……………. …………… …………………….
Başkan Başkan Yardımcısı Üye
……………………. ……………… ………………
Üye Üye Üye