Türk Ordusu ve Milli Savunma bölümünde, Silahlı Kuvvetlerimizin tarihte ve günümüzde milletimiz için önemi belirtilmişti. Türk ordusu, tarihin derinliklerinden gelen gelenekleri, yenileşme hareketlerinin öncüsü, bağımsızlığımızı koruyucusu olarak, Atatürkçü Düşünce Sisteminde temel unsurlarındandır. Siyasal ve ekonomik güçlerin, inkılapçı düşünce ışığı altında işlevlerini yerine getirmeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin oluşturduğu üstün askeri gücü sağladığı huzur ve güvenlik ortamı içinde mümkündür. Her türlü dış tehlikeye açık, ülkemizin ilerleyip kalkınması, ancak askeri gücün varlığı ile geçerlidir. Bir an için yurdumuzda askeri gücün bulunmadığını düşünelim. Bu durumda siyasal ve ekonomik işlevler bir anda durur, bir süre sonra ise yok olurlar. Milletimiz de parçalanır. Dünya üzerinde keskin barışın sağlanacağı günler gelinceye kadar askeri gücümüz, ilerleme ve gelişme için varlığı ihmal edilmeyecek temel unsurlardan biridir.