1- B={ATATÜRK} kümesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-) s(B) =7
b-) s(B)=5
c-) s(B)=1
d-) Kümede elemanlardan aynı olanlar bir kez yazılacağından B kümesi yanlış yazılmıştır.

2- Bir olayın olamama olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a-) 1 b-) 2 c-) 3 d-) 1
3 3 2 23- ( ® +19 )=( 5.2 ) + ( 5.19 ) eşitliğinde sembol kaçtır?

A) 5 B) 19 C) 1 D)2

4- ( 18.® )+( 17. ® ) - ( 5.© ) = 35 eşitliğinde semboller ©+® nedir?

A)1 B)18 C) 17 D) 5

5- A={Tezcan kelimesinin harfleri} , B={Karaca kelimesinin harfleri} A ve B kümelerine göre aşağıdaki sorulardan hangisi doğrudur?
a-) A={ t,e,z} b-) A={t,e,z,c,a,n} c-) B={ k,a,r,a,c,a} d-) B={k,a,r}

6- A={1,2,3}olmak üzere hangisi A kümesinin alt kümesidir?
a-) {1,2} b-) {12,13} c-) {0,1} d-) {0,1,2,3}

7- Aşağıdakilerden hangisi olasılık sonucu olamaz?


3 4
A) B) 0 C ) 1 D)
4 3
8- s ( A) = 5
Ve s ( A∩ B ) ≠ Ø ise s (A U B )’ in alabileceği en büyük değer
s ( B ) = 7
kaçtır?

A)12 B) 11 C) 7 D)2


9- A={9,b,6,3} B={8,3,a,9} kümeleri veriliyor. A=B olduğuna göre a+b toplamı kaçtır?

a) 10 b)12 c)14 d)16

10- Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir?

a) {0}
b) { Ardışık çift doğal sayılar }
c) { 5 ile 6 arasındaki doğal sayılar }
d) { Sıfırdan büyük doğal sayılar }

11- Bir kümenin alt küme sayısını bulmak isteyen bir öğrenci , kümenin eleman sayısını bir fazla alıyor.
Buna göre alt küme sayısında nasıl bir değişme olur?
a-) Yarısı kadar artar
b-) Kendisi kadar artar.
c-) iki katı kadar artar.
d-) Sekiz artar.

12- A ve B denk kümelerdir. s(A = 250 s(AB) = 150 ise s(B)=?
A) 200 B) 300 C) 350 D400

13- “KIRKAYAK” kelimesindeki harflerin kümesi kaç elemanlıdır?

A)8 B)4 C)5 D)6

14- A ve B boş kümeden farklı iki kümedir.A\B =A olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) B\A=B
B) A∩B=0
C) S(A U B)=s(A) + s(B)
D) B C A

15- Bir sitede oturan ailelerin 40’ ı A gazetesini, 34’Ü B gazetesini okumaktadır.Bu sitede toplam 63 aile bulunduğuna göre .yalnız A gazetesini okuyan kaç aile vardır?

A) 23 B) 29 C) 32 D) 35
16- A ve B ayrık kümelerdir.
S( A) = 2 s (B) ve s(AuB) =12 olduğuna göre .s(A) kaçtır?
A) 4 B) 6 C)8 D)10

17- Seda’nın babası evlerine 250 metre uzaklıkta olan bir fabrikada çalışmaktadır. Babası bu fabrikada çalıştığı her bir iş günü için 27,5 TL kazanmaktadır. Bir ay içerisinde ortalama 20 iş günü çalışan baba, bu ay içerisinde seda’nın rahatsızlığından ötürü 4 gün işe gidememiştir. Buna göre Seda’nın babasının bu ayki maaşı ne kadardır?

A) 440 B) 500 C) 550 D) 620

18- Aynı düzlem içerisindeki herhangi üçü doğrusal olmayan üç noktadan kaç tane doğru geçer?

A) 2 B) 3 C) 5 D) Sonsuz

19- K={1,2,3,4,5,6} ve L={1,3,5,7,9,11} kümeleri veriliyor. K  L kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) {1,2,3,4,5} B) {1,3,5,7,9}
C) {1,2,3,4,5,6,7,9,11} D) {1,3,5}

20- Bir zar bir kez atıldığında üst yüzüne tek sayı gelme olasılığının oranı nedir?

A) 1 : 6 B) 5 : 6 C) 3 : 6 D) 2 : 6

21- Hilesiz bir zar atılıyor,zarın üst yüzeyine gelen sayının “7” olma olasılığı nedir?

A} 1 B} 5 C} 0 D} 3
6 6 6

22- s{A}=7 ,s{B}=5 ve s{A∩B}=2 olarak veriliyor.Buna göre A\B kümesi kaç elemanlıdır?

A) 7 B) 6 C) 5 D) 4

23- Bir torbada 4 mavi, 5 kırmızı, 11 beyaz top vardır.Rasgele torbadan bir top çekiliyor. çekilen topun mavi gelme olasılığı nedir ?

A) 1/5 B) 1/4 C) 11/20 D) 4/5

24- 35 kişilik bir grup yemek yemek için bir lokantaya gidiyorlar.Bu grupta sadece ayran içenler 12 kişi sadece meyve suyu içenler 15 kişi hiç birini içmeyen 3 kişi vardır.Buna göre bu grupta hem ayran hem de meyve suyu içen kaç kişi vardır?

A)5 B)8 C) 3 D)10


25- 10.(a + 7)=(10.22) +(b . 7) eşitliğinde a’ nın ve b’nin değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) a=22 b=7 B) a=10 b= 22 C) a=220 b=70 D) a=22 b=10
CEVAP ANAHTARI ( 1 / 25 )
1 B 11 C 21 C
2 C 12 A 22 C
3 D 13 C 23 A
4 A 14 D 24 A
5 B 15 B 25 A
6 A 16 C 26
7 D 17 A 27
8 B 18 B 28
9 C 19 D 29
10 C 20 C 30