1.“m” bir doğal sayıdır. 5 < m < 12 koşulunu gerçekleyen kümenin kaç

tane elemanı vardır ?

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6

2. = ? İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir ?

a) 3 b) 2 c) 1 d) 0

3.Bir bölme işleminde bölünen 378, bölüm 25 ve kalan 3 olduğuna göre,

bölen kaçtır ?

a) 13 b) 14 c) 15 d) 16

4.Bir bölme işleminde bölen 12, bölüm 5 ve kalan 3 olduğuna göre

bölünenin 5 ile bölünmesinden elde edilen kalan aşağıdakilerden

hangisidir ?

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

5.Bir bölme işleminde bölüm 20 dir. Bölünen, bölümün 5 katı olduğuna

göre, bölen aşağıdakilerden hangisidir ?

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6

6.Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri 7, çarpım 49 ise, diğer çarpan

aşağıdakilerden hangisidir ?

a) 4 b) 5 c) 6 d) 7

7.Bir doğal sayının 4 katının 3 eksiği 61 ise, bu doğal sayının yarısı

aşağıdakilerden hangisidir ?

a) 6 b) 7 c) 8 d) 16

8.Annesinin yaşı Özlemin yaşının 3 katından 3 yaş ek******. Yaşlarının

toplamı 37 olduğuna göre, Özlem kaç yaşındadır ?

a) 10 b) 20 c) 25 d) 30

9.Hangi sayının 6 katının 5 eksiği 19 dur ?

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6

10.Bir kümesteki tavuklar ile tavşanların sayısı 50 dir. Bu kümesteki

ayakların sayısı 140 olduğuna göre, tavukların sayısı kaçtır ?

a) 30 b) 25 c) 20 d) 15