DENEYLER
İLGİNÇ DENEYLER
BİLİMSEL DENEYLER
LABORATUVAR ÇALIŞMALARI
KİMYA LABORATUVAR ÇALIŞMALARI
KİMYA DENEYLERİ
LİSE KİMYA DENEYLERİ
PROGRAMA GÖRE KİMYA DENEYLERİ
HAFTALARA GÖRE KİMYA DENEYLERİ
KİMYA DENEYLERİ VE YAPILIŞLARI
KİMYA DENEY PROGRAMI
LİSE KİMYA DENEYLERİ

EYLÜL

1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta

*Kimya laboratuvarında dikkat edilecek hususlar ve laboratuvar kullanım kuralları ile ilgili gerekli gösterimler yapıldı.
*Kimya laboratuvarı malzemeleri tanıtıldı.

4. Hafta Çalışma Konusu
*Eski Çağlarda Keşfedilen Maddeler
Etkinlik 1.1
Doğadaki Bitkilerin Boyar Madde Olarak Kullanılışı
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 20.sayfa).

EKİM

1. Hafta Çalışma Konusu

*Laboratuvarda Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi Molekül Modelleri Takımı kullanılarak farklı molekül modelleri gösterildi. Kimyasal bağ konusunda doğru imaj yerleştirilmeye çalışıldı.

2. Hafta Çalışma Konusu

*Kütlenin Korunumu Kanunu
Etkinlik 1.2
Tepkimelerde Kütle Değişir mi?
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 26.sayfa).

3. Hafta Çalışma Konusu

Kurban Bayramı Tatili

4. Hafta Çalışma Konusu

*Sabit Oranlar Kanunu
Etkinlik 1.3
Magnezyumun Oksijenle Tepkimesi
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 27.sayfa).

KASIM

1. Hafta Çalışma Konusu


*Katlı Oranlar Kanunu
Etkinlik 1.4
Tepkimelerde Kütle Değişir mi?
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 26.sayfa).

2. Hafta Çalışma Konusu

*Kimyasal bağ ve elektriksel çekme-itme kuvvetleri ilişkisi (Suyun polarlığı deneyi): Elektrikle yüklenmiş bir maddenin, musluktan akan suyun yönünü değiştirmesi gözlendi. Hafifçe açılan musluktan akan suya, elektrikle yüklenmiş ebonit çubuk yaklaştırıldığında suyun kavis yapması gözlendi (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 36.sayfa).

3. Hafta Çalışma Konusu

*MEB Ders Aletleri Yapım Merkezi “Molekül Modelleri Takımı” Kullanılması: Açık Formül Konusunun MEB Ders Aletleri Yapım Merkezi Molekül Modelleri Takımını Kullanmak Suretiyle Kavratılması (9.Sınıf Kimya 2.Ünite 83.Sayfa)
Farklı moleküllerin geometrileri ve yapı formülleriyle ilgili imaj oluşturuldu.
MEB ders aletleri yapım merkezi molekül modelleri takımını kullanmak suretiyle farklı moleküllerin geometrileri ve yapı formülleriyle ilgili imaj oluşturuldu. H20 (Su), C2H4 (Eten), C3H6 (Siklopropan), CH4 (Metan) moleküllerinin modelleri, molekül modelleri takımını kullanmak suretiyle oluşturuldu.

4. Hafta Çalışma Konusu

*Bileşikler
Etkinlik 2.5
Mıknatıs Çekim Kuvvetinin Uzaklıkla İlişkisi
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 74.sayfa)

ARALIK

1. Hafta Çalışma Konusu

*Bileşikler
Etkinlik 2.7
Aynı Uzaklıkta Farklı Çekim Gücüne Sahip Mıknatısların Demir Tozlarına Etkisi
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 75.sayfa)

2. Hafta Çalışma Konusu

*3.Ünite: Kimyasal Değişimler
*Laboratuvarda amonyak buharı ve hidroklorik asit buharından amonyum klorür elde edildi.

3. Hafta Çalışma Konusu

*Kimyasal Değişimler
Etkinlik 3.1
Suyun Elektrolizi
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 106.sayfa)

4. Hafta Çalışma Konusu

*Kimyasal Değişimler
Etkinlik 3.2
Sodyum Metalinin Suyla Tepkimeye Girmesi
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 108.sayfa)

OCAK

1. Hafta Çalışma Konusu

*Kimyasal Değişimler
Tepkime Türleri Deneyi
Yanma Tepkimeleri
Etkinlik 3.3
Yapay Volkan
Amonyum Dikromatın Yanmasını Gözlemlemek
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 110.sayfa)

2. Hafta Çalışma Konusu

*Tepkime türleri deneyi: LPG gazının yanma deneyi yapıldı. LPG içeriğindeki alkan (propan ve bütan), bunzen beki alevi suretinde yakıldı (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 110.sayfa, Etkinlik 3.3).

3. Hafta Çalışma Konusu

*Kimyasal Değişimler
Tepkime Türleri Deneyi
Çökelti Oluşturma Tepkimeleri
Etkinlik 3.4
2 Tuzun Sulu Çözeltisi Karıştırıldığında Oluşan Kimyasal Tepkimeyi Gözlemlemek
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 112.sayfa)

ŞUBAT

2. Hafta Çalışma Konusu

*Çözünme ve çökelme tepkimeleri: Laboratuvarda kalsiyum hidroksit, kurşun klorür ve kurşun iyodür çökelekleri üç ayrı deneyle elde edildi (9.Sınıf Kimya Kitabı 113.sayfa).

*Musluk suyunda klorür arandı (9.Sınıf Kimya Kitabı 113.sayfa).

3. Hafta Çalışma Konusu

*Kimyasal Değişimler
Tepkime Türleri Deneyi
Nötrleşme Tepkimeleri
Etkinlik 3.5
Sodyum hidroksit ve sülfürik asit çözeltileri hazırlandı; bu iki çözelti tepkimeye sokuldu (9.Sınıf Kimya Kitabı 113.sayfa).

*Asit-baz tepkimeleri kapsamında pH kâğıdı tanıtıldı ve pH ölçümü yapıldı (9.Sınıf Kimya Kitabı 116.sayfa).

4. Hafta Çalışma Konusu

*Kimyasal Değişimler
Tepkime Türleri Deneyi
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri
Etkinlik 3.6
Bakır Kaplama
(9.Sınıf Kimya Kitabı 117.sayfa)

*Laboratuvarda çinko metaliyle bakır(II)sülfat çözeltisinin tepkimesi deneyi yapıldı. *Laboratuvarda demir metaliyle bakır(II)sülfat çözeltisinin tepkimesi deneyi yapıldı.
*Laboratuvarda sodyum ile suyun tepkimesi deneyi yapıldı.

MART

1. Hafta Çalışma Konusu

*Etkinlik 4.1
Karışımları Sınıflandırma
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 142.sayfa)

2. Hafta Çalışma Konusu

*Etkinlik 4.2
Çözünme Sınırı
Sodyum Klorürün Belli Hacimdeki Suda Çözünen Miktarının Karşılaştırılması
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 145.sayfa)

3. Hafta Çalışma Konusu

*Etkinlik 4.3
Sıcaklığın Çözünürlüğe Etkisi
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 149.sayfa)

4. Hafta Çalışma Konusu

*Etkinlik 4.4
Bir Çözeltide Çözünen Madde Miktarının Değişiminin Çözücünün Kaynama Noktasına Etkisi
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 154.sayfa)

5. Hafta Çalışma Konusu

*Etkinlik 4.5
Karışımlardaki Bileşim Değişiminin Yoğunluğa Etkisi
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 156.sayfa)

NİSAN

1. Hafta Çalışma Konusu

*Etkinlik 4.6
Bulanık Suyun Süzülmesi
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 162.sayfa)
Ca(OH)2 formülündeki sönmüş kireç ile su karışımından oluşan süspansiyon süzgeç kâğıdı, huni, sacayağı, beherglas yardımıyla birbirinden ayrıldı (heterojen sıvı-katı karışımlarının birbirinden ayrılması).

*Adi süzgeç kâğıdı, siyah bant süzgeç kâğıdı, beyaz bant süzgeç kâğıdı, mavi süzgeç kâğıdı tanıtıldı.

2. Hafta Çalışma Konusu

*Etkinlik 4.7
Katı İki Madde Karışımının Yoğunluk Farkı İle Ayrılması
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 165.sayfa)

*Zeytinyağı-su karışımı ayırma hunisi ile birbirinden ayrıldı (heterojen sıvı-sıvı karışımlarının birbirinden ayrılması, 9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 166.sayfa Resim 4.31).

3. Hafta Çalışma Konusu

*Etkinlik 4.8
Katı İki Madde Karışımının Çözünürlük Farkı İle Ayrılması
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 169.sayfa)

4. Hafta Çalışma Konusu

*Etkinlik 4.9
Çözünürlükleri Farklı Olan İki Katı Maddeyi Bileşenlerine Ayırma
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 170.sayfa)

5. Hafta Çalışma Konusu

*Etkinlik 4.10
Kaynama Noktaları Farklı İKİ Sıvı Karışımlarının Ayrılması
Damıtma ve ayrımsal damıtmada kullanılan düzenek kuruldu; düzenek için gerekli cam malzemeler (damıtma balonu, soğutucu vb.) tanıtıldı. Musluk suyundan damıtma yoluyla saf su; etil alkol-su karışımından da ayrımsal damıtma yoluyla mutlak etil alkol ve saf su elde edildi (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 176.sayfa, 174.sayfa Resim 4.44, 175.sayfa Şekil 4.4, homojen sıvı-sıvı karışımlarının birbirinden ayrılması).

MAYIS

1. Hafta Çalışma Konusu

* Etkinlik 5.1
Sabun Yapımı
Sabun elde edildi. Laboratuvarda 2 gün bekleme sonucu elde edilen sabun sınıf ortamında öğrencilere gösterildi, elleri temizleme ve köpürme yönüyle diğer sabunlara olan üstünlüğü el yıkamak suretiyle ispatlandı (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 191.sayfa).

2. Hafta Çalışma Konusu

* Etkinlik 5.2
Harç Yapalım
Harç Yapımını Kavrama
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 200.sayfa)

3. Hafta Çalışma Konusu

* Etkinlik 5.3
Kilden Tabak Yapalım
Kilden Eşya Yapımını Kavrama
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 206.sayfa)

4. Hafta Çalışma Konusu

* Etkinlik 5.4
Hangisi Porselen Hangisi Seramik?
Seramik ve Porselenin Özelliklerini Kavrama
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 207.sayfa)

5. Hafta Çalışma Konusu

* Etkinlik 5.5
Boyaların Hepsi Aynı Özellikte midir?
Boya Türlerini ve Özelliklerini Kavrama
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 210.sayfa)

HAZİRAN

1. Hafta Çalışma Konusu

*Etkinlik 5.6
Çevremizdeki Metaller
Çeşitli Metallerin Büyüteç Altında İncelenmesi
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 212.sayfa)

2. Hafta Çalışma Konusu

*Etkinlik 5.7
Nişastanın Parçalanması
Nişastanın Çeşitli Ortamlarda Parçalanmasını İncelenmesi
(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 220.sayfa)