Elektronegatiflik Nedir?Elektronların bağı oluşturan atomlar tarafından çekilme gücüne Elektronegatiflik denir. Bağ yapımında kullanılan elektronları daha çok çeken atomun elektronegatifliği büyük, az çekenin ise elektronegatifliği küçüktür. Elektronegatifliği büyük olan atom (-) değerlikli, küçük olan ise (+) değerlikli olur.Yukarıda şekilde görüldüğü gibi X in bir elektronu ile Y nin bir elektronu arasında bağ oluşmuş. Bağ yapımına katılan iki elektron Y atomu tarafından daha fazla çekiliyor.O halde:1.Y nin elektronegatifliği X in elektronegatifliğinden daha fazladır.

2. Bağ polardır.

3. Bağın Y ucu (-) değerlikli, X ucu (+) değerliklidir.

4. Y (-) değerlikli, X ise (+) değerliklidir.Atomun ait olduğu grup elektronegatif değerinde etkilidir. Ametaller e- almaya yatkın olduklarından elektronegatiflik değerleri büyüktür. Periyodik sistemde sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik artar ve 7A da maksimuma ulaşır. Metallerinde elektronegatif değerleri vardır.Aynı grupta atom numarası arttıkça elektronegatiflik azalır. Periyot ( yörünge) sayısı(atom çapı) arttıkça son yörüngedeki elektronlar daha zayıf tutulur.Periyodik sistemde elementlerin elektronegatif değerleri sağa ve yukarı doğru çıkıldıkça artar ve Flor (F) elementinde en yüksek değeri olan 4 de ulaşır.Sadece soygazların elektronegatif değerleri yoktur.Kimyasal bağlar iyonik ve kovalent bağ olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kimyasal bağlar bağı oluşturan atomların elektronegatif değerleri arasındaki farka bağlıdır. Atomların elektronegatif değerleri arasındaki fark sıfır veya sıfıra yakın ise bağ kovalanttir. Elektronegatif değerleri arasındaki fark arttıkça bağın iyonik karakteri de artar.