DIE ZEITFORMEN IM DEUTSCHEN (Almancada zamanlar)Almancada zamanlar oldukça kolaydır aslında. İngilizce gibi karışık değil. Almancada şimdiki ve geniş zaman bir aradadır.Örnek: 'Ich gehe ins Kino'

(Ben) sinemaya gidiyorum. = şimdiki zaman

(Ben) sinemaya giderim.= geniş zamanBu cümleye zaman belirteçleri de ekleyerek gelecek zaman (Futur) yapabiliriz.

'Ich gehe morgen ins Kino. =Yarın sinemaya gideceğim.1. FUTUR – 1: (Gelecek zaman)Ayrıca Futur (Gelecek zaman) yapmak için başka bir seçenek de „werden“ yardımcı fiilini kullanmaktır. Yukardaki cümleye bu fiili katarak gelecek zaman yapabiliriz:

Ich werde ins Kino gehen. = Sinemaya gideceğim.Ancak bu fiil şu şekilde çekimlenir:Ich werde dich besuchen. (Seni ziyaret edeceğim.)

Du wirst mir helfen. (Bana yardım edeceksin.)

Er/ Sie wird morgen kommen. (O, yarın gelecek.)

Wir werden in Antalya leben. (Antalya’da yaşayacağız.)

Ihr werdet auch kommen. (Siz de geleceksiniz)

Sie werden in Ankara bleiben. (Onlar, Ankara’da kalacaklar.)

Wann werden Sie nach Köln fliegen? (Köln’e ne zaman uçacaksınız?)Görüldüğü gibi Futur’da „werden“ yardımcı fiili çekime girmekte, asıl fiil, cümle türü ne olursa

olsun, mastar olarak sona gitmektedir.2. PRATERITUM / IMPERFEKT : (Öyküleme Biçimi)Türkçede tam karşılığı yoktur. Bir örnekle ele alırsak;„Ich spielte Klavier“. Cümlesi:

A. Piyano çalardım.

B. Piyano çalıyordum.

C. Piyano çaldım.

Şeklinde çevrilebilir.Präteritum fiil çekimi şu şekildedir:a. ich spielte b. ich ging c. ich brachte

du spieltest du gingst du brachtest

er spielte er ging er brachte

wir spielten wir gingen wir brachten

ihr spieltet ihr gingt ihr brachtet

sie/Sie spielten sie/Sie gingen sie/Sie brachtenPerfekt ve Präteritum yapmak için fiillerin listesini epey çalışmak gerekir. Ara sıra, tüm ders kitaplarının arkasında bulunan listeye bakmak ve sesli çalışmak yararlı olacaktır.

gehen – ging - ist gegangen

trinken – trank – hat getrunken

essen – aß – hat gegessen

machen – machte - hat gemacht

haben – hatte – hat gehabt

Şeklinde okursak, her gün birçoğunu öğreniriz. Bunu pekiştirmek için yazarak çalışırsak daha kalıcı olur.Präteritum; fiillerin büyük çoğunluğunun köküne –t eklenerek yapılır.

suchen – suchte

weinen – weinte

leben – lebte

lieben – liebte gibi

küssen - küssteBazı fiillerin kökleri değişir.

gehen – ging

trinken – trank

essen – aß

sitzen – saß

lesen – lasBazı fiillerin hem kökleri değişir, hem de –t eklenir.bringen – brachte

brennen – brannte

denken – dachte

kennen - kannte3. PERFEKT (- di’li geçmiş zaman)Şimdiki zamanda biten olayı anlatır.

Özneye göre „haben“ ya da „sein“ fiili kullanılır. Esas fiil, sona (Partizip) olarak gider. Hareket ve değişim bildiren fiiller daha çok “sein “ile -i halinde nesne alanlar daha çok “haben” ile kullanılırlar.Ich habe Übungen gemacht. (Alıştırmaları yaptım.)

Wir sind ins Kino gegangen. (Sinemaya gittik.)

Das Kind ist schnell gewachsen. (Çocuk hızlı büyüdü.)Perfekt’ te fiillerin çoğuna fiilin köküne önde ge- , bitiminde –t eklenir.malen – malte – hat gemalt

hören – hörte – hat gehört

suchen – suchte – hat gesucht

lernen – lernte - hat gelerntDeğişken fiillerde bu farklıdır:gehen – ging ist gegangen

kommen – kam – ist gekommen

bringen – brachte – hat gebracht

lesen – las – hat gelesenAyrılan önekli fiilerde –ge takısı önekle fiilin arasına girer:anrufen – rief... an – hat angerufen

fernsehen – sah... fern – hat ferngesehen

mitbringen – brachte ... mit – hat mitgebracht

ausgehen – ging ... aus – ist ausgegangenAyrılmayan önekli fiiller –ge takısı almazlar:bezahlen – bezahlte – hat bezahlt

vergessen – vergaß – hat vergessen

erzählen – erzählte – hat erzählt

zerreißen – zerriss – hat zerrissen—ieren ekiyle biten fiiller –ge takısı almazlar.telefonieren – telefonierte – hat telefoniert

diskutieren – diskutierte – hat diskutiert

studieren – studierte – hat studiert

renovieren – renovierte – hat renoviertModal fiiller, Perfekt zamanda mastar olarak sona giderler.Ich habe gestern nicht kommen können.

Jens hat viel arbeiten müssen.

Mein Vater hat ein Auto kaufen wollen.

Du hast keine Süßigkeiten essen sollen.4. PLUSQUAMPERFEKT: (-miş’li geçmiş zaman)Bunu yapmak için de 'sein' ve 'haben' yardımcı fiillerinin Präteritum şeklini kullanırız. Asıl fiil, Partizip halde cümlenin sonuna gider.Ich habe Cola getrunken. (Perfekt) Cola içtim.

Ich hatte Cola getrunken. (Plusquamperfekt) Cola içmiştim.

Er hat einen Füller gekauft.(Perfekt) O, bir topu satın aldı.

Er hatte einen Ball gekauft. (Plusquamperfekt.) O,bir topu satın almıştı.

Sie ist nach Hause gegangen. (Perfekt) O,eve gitti.

Sie war nach Hause gegangen. (Plusquamperfekt) O,eve gitmişti.

5. FUTUR -2 : (Gelecek zaman–2)Bu da yine „werden“ yardımcı fiiliyle yapılır. Bu kez „sein“ ve „haben“ yardımcı fiilleri mastar olarak cümlenin sonuna gider.Ich werde gekommen sein. (Gelmiş olacağım.)

Er wird das Buch gelesen haben. (O, kitabı okumuş olacak.)

Wir werden Deutsch gelernt haben. ( Almanca öğrenmiş olacağız.)

Das Kind wird geschlafen haben. (Çocuk, uyumuş olacak.)

Wir üben die Zeitformen:

Beispiel:

1. Präsens: Ich mache meine Hausaufgaben.

(Ödevlerimi yapıyorum. /yaparım.)Ich fahre nach Berlin.

(Berlin'e gidiyorum.)2. Präteritum: Ich machte meine Hausaufgaben.

(Ödevlerimi yapıyordum./yapardım./yaptım.)Ich fuhr nach Berlin.

(Berlin'e gidiyordum./gittim.)3. Perfekt: Ich habe meine Hausaufgaben gemacht.

(Ödevlerimi yaptım.)Ich bin nach Berlin gefahren.

(Berlin'e gittim.)4. Plusquamperfekt: Ich hatte meine Hausaufgaben gemacht.

(Ödevlerimi yapmıştım.)Ich war nach Berlin gefahren.

(Berlin'e gitmiştim.)5. Futur-1: Ich werde meine Hausaufgaben machen.

(Ödevlerimi yapacağım.)Ich werde nach Berlin fahren.

(Berlin'e gideceğim.)6. Futur-2: Ich werde meine Hausaufgaben gemacht haben.

(Ödevlerimi yapmış olacağım.)Ich werde nach Berlin gefahren sein.

(Berlin'e gitmiş olacağım.)Und jetzt Du:1. Walter schreibt den Text.2. Wir trinken in der Pause Kaffee.3. Meine Schwester putzt das Haus.4. Herr Müller geht zu Fuß zur Arbeit.5. Unser Lehrer geht aus der Klasse aus.6. Mein Vater spricht mit seinem Freund.7. Jörg schreibt den Text ab.8. Die Bundeskanzlerin besucht die Türkei.9. Sie diskutiert mit ihrem Kollegen über die Probleme.10. Ich kann die 5 Zeitformen machen.Zamanları öğrenmeden önce, fiil çekimlerini, özelliklerini, hangi tür fiil olduklarını iyi bilmemiz gerekir.