İngilizce Okuma ve Paragraf Sorularında Dikkat Edilmesi Gereken Bağlaçlar

Şayet verilen paragraf veya cümlede "that is", "in other words", "namely", "that is to say" bağlaçları kullanılmışsa daha önce verilen cümlenin açıklaması verilmiştir. Bu bağlaçları gördüğünüz zaman önceki cümle ile ilgili soru beklemelisiniz.Bu bağlaçların yardımı ile sadece paragraf veya okuma soruları değil, ayrıca verilen cümleyi en iyi tamamlayacak cümleyi bulma soruları da çözülebilir. Örneğin eğer bize "That is" gibi bir bağlaçtan önceki cümlenin ne olduğu soruluyorsa soruyu çözmek gayet kolaydır.

Örnek

............................ That is, he was punnished to be executed.

a) The murderer was sentenced to death.

b) The murderer was arrestedBu bağlaçların Türkçe tam karşılıkları şöyledir:

>> That is = yani...

>> On other words = başka bir değişle

>> Namely = yani

>> That is to say = diyeceğim o ki, yaniÖrnekler:

- The murderer was sentenced to death. That is, he was punnished to be executed.

" sentenced to death = punnished to be executed"

- All the newspapers were trying to influence the minister. In other words, they were trying to change his mind.

"influence the minister = "change his mind"

- All the newspapers were trying to influence the minister. Namely, they were trying to change his mind.

"influence the minister = "change his mind"