Just/Yet/Already in Present PerfectJUST: Bir eylemin kısa bir süre önce yapıldığını veya tamamlandığını belirten kelime ve kalıptır. Just, fiilden önce gelir. (demin,yeni vb.şeklinde tercüme edilebilir.)Don’t touch the wall! I’ve just painted it.(Duvara dokunma. Yeni boyadım.)

I don’t think she knows what’s happening here. She’s just waken up.(Burada neler olduğunu bildiğini sanmıyorum. Daha yeni kalktı.)

YET: Bir eylemin yapılmasıyla ilgili bir beklenti olduğunu ifade eder.O yüzden olumsuz ifadelerdeveya soru cümlelerinde kullanılır. (henüz,hala,daha,şimdiye kadar vb.şeklinde tercüme edilebilir.)

Please wait a moment. She hasn’t finished it yet.(Lütfen bir dakika bekle. Henüz/daha bitirmedi.)It’s quite late. Hasn’t the taxi arrived yet.(Bayağı bir geç oldu. Taksi henüz gelmedi mi?)ALREADY: Bir eylemin beklenenden daha önce yapıldığını ifade eder. Already fiilden önce geldiği gibi, vurgulama için cümlenin sonunda da yer alır. (zaten,şimdiden vb. şeklinde tercüme edilebilir.)“When will you clean the car?” “I’ve already cleaned it.”(“Arabayı ne zaman yıkayacaksın?” “Zaten yıkadım.”“It’s quite early. Has tom already left?”(Saat bayağı erken. Tom şimdiden çıktı mı?”