ANADOLU LİSESİ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI1. DÖNEM BAŞI İNGİLİZCE DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Anadolu Lisesi İngilizce dersi zümresi 07/09/2009 tarihinde , saat 12:00 da İngilizce öğretmeni …..başkanlığında İngilizce zümre odasında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır

Gündem Maddeleri:

1- Açılış ve yoklama
2- Zümre toplantılarına ilişkin yönetmelik ve genelgelerin okunması
a- Türk milli Eğitiminin amaçları ve temel ilkelerinin okunması
b- Atatürk ilke ve İnkılaplarının derse yansıtılması ile ilgili yönetmeliğin okunması
c- İdari yönetmelik ve zümre ilgili konular
d- Sınıf geçme yönetmeliği
e- Derslerin müfredat proğramları
f- Yıllık ve günlük ders planları ile ilgili yönetmelik
g- Ödev yönetmeliği
3- 2008 – 2009 eğitim öğretim yılı İngilizce dersi öğrenci başarı durumunun değerlendirilmesi.
4- Konular işlenirken Atatürk ilke ve İnkılaplarının , Atatürk’ün müsbet bilimler alanındaki görüş ve düşüncelerini konular içerisinde ve milli bayram , anma günleri gibi zamanlarda nasıl verildiğinin gözden geçirilip , değerlendirilmesi.
5- Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.
6- Başarısız olunan İngilizce ‘skills’ konularında eksikliğin giderilmesi için gerekli önlem ve tedbirlerin alınma durumunun değerlendirilmesi.
7- Ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapılan yazılı ve sözlü değerlendirmelerin durumunun görüşülmesi
8- Ortak sınavların sağlıklı yürütülmesi konusunun görüşülmesi.
9- Etkin ders çalışma ve dinleme yöntemleri konusunda dönem boyunca öğrencilerin gösterdiği performansın değerlendirilmesi.
10- Yıl boyunca hazırlanılıp kullanılacak olan günlük ders planlarının değerlendirilmesi.
11-Aynı seviyedeki sınıflardaki işlenen konular hususunda işbirliğinin sağlanması
12- Yıllık ödevler konusunun görüşülmesi.
13- Öğrenci başarısını etkileyen faktörler ve sorunların giderilmesinde okul aile ve çevre etmenlerinin etkin işbirliği ile verimli hale getirilmesi konusunun görüşülmesi.
14- Dil sınıfının durumunun değerlendirilmesi ve başarıyı arttırmak için yapılan çalışmaların görüşülmesi.
15- Türkçe’nin güzel kullanılması ve yabancı dilin Türkçe’ye olan olumsuz etkilerinin giderilmesi noktasında yapılmış olan çalışmaların görüşülmesi.
16- Okul kütüphanesinden İngilizce zümresi olarak etkin şekilde yararlanılması konusunun görüşülmesi.
17- İngilizce ÖSS başarı durumunun görüşülmesi
18- Veli ziyaretlerinin yapılması.
19- Dilek ve temenniler.
Alınan Karalar :

1- Toplantı zümre başkanı ……tarafından başlatıldı ve yapılan yoklamada tüm İngilizce öğretmenlerinin hazır olduğu görüldü.

2- Zümre toplantılarına ilişkin yönetmelik ve genelgeler okundu
a- Türk milli Eğitiminin amaçları ve temel ilkelerinin okunması
b- Atatürk ilke ve İnkılaplarının derse yansıtılması ile ilgili yönetmeliğin okunması
c- İdari yönetmelik ve zümre ilgili konular
d- Sınıf geçme yönetmeliği
e- Derslerin müfredat proğramları
f- Yıllık ve günlük ders planları ile ilgili yönetmelik
g- Ödev yönetmeliği

3- 2009 – 2010 eğitim öğretim yılı sonunda 9/B , 9/C , 9/D sınıflarından toplam 5 öğrencinin başarısız olduğu ; ancak bu öğrencilerin de OYSS ‘da başarılı oldukları ; diğer sınıflarda başarının %100 olduğu görüldü. Yıl boyunca İngilizce dersindeki öğrenci başarısı noktasındaki memnuniyet konusunda fikir birliği olduğu görüldü. Bu eğitim öğretim yılında öğrenci bilgi birikimi ve başarı grafiğinin daha da yukseleceği yönünde beklentiler konusunda hem fikir olunduğu görüldü.

4- Gerek kullanılan Milli Eğitim kitaplarına adaptasyon , gerekse yeni müfradata uyun konusunda zümre öğretmenleri , önceki yıllara nazaran daha tecrübeli hale geldiklerinden , öğretim proğramının uygulanması ve planların geçerliliği noktasında geçen yıla nazaran daha verimli bir yıl olacağı konusunda fikir birliğinin olduğu görüldü. Zümre Başkanı …….‘ bu yıl başarı grafiğimizin daha da yukseleceğinden eminim , bu konuda zümre arkadaşlarımın çalışma ve gayretlerini memnuniyetle takip ediyorum ‘ diyerek görüşlerini bildirdi.

5- Konular işlenirken Atatürk ilke ve İnkılaplarının , Atatürk’ün müsbet bilimler alanındaki görüş ve düşüncelerinin konular içerisinde ve milli bayram , anma günleri gibi zamanlarda işlenildiği ve ders defterindeki ilgili yere tüm İngilizce öğretmenleri tarafından yazılması yönünde karar alındı. İngilizce öğretmeni ………..‘ Atatürkçü ama gerçekten bilinçli Atatürkçü nesiller yetiştirmemiz açısında bu konuda göstereceğimiz hassasiyetin önemini zümre olarak hep fark ettik etmeye de devam edeceğiz ‘ diyerek konu hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

6- Diğer zümre öğretmenleri ile yapılan iş birliği çalışmalarının şimdiye kadar problemsiz ve verimli geçtiği tespit edildi. Bu yıl da aynı verimlilik içinde çalışmalara devam edilmesi yönünde karar alındı. İngilizce Öğretmeni ………‘ Özellikle dil ve anlatım , Türk dili ve edebiyatı dersleri ile bağlantılı bir ders işliyor olmamız nedeniyle Edebiyat zümresi öğretmenleri ile ; ayrıca Atatürkçülükle ilgili konuları işlerken daha geniş bilgi verebilmek açısından Tarih zümresi öğretmenlerimizle yapacağımız işbirliği çalışmalarının verimli olacağına inanıyorum ‘ diyerek konu hakkındaki görüşlerini bildirdi.

7- İngilizce öğretmeni ……..‘Öğrencilerin özellikle speaking ve listening alanlarında eksikliklerinin fazla olduğunu , bu durumun kullanılan Milli Eğitim kitabında bu anlamda eksik olmasından kaynaklandığını , ancak tüm zümre öğretmenlerinin gerek video salonunu gerekse sınıflardaki DVDleri kullanarak bu bağlamda karşılaşılan eksiklikleri mümkün olduğunca kapattıklarını ‘ belirtti. Önceki yıllarda olduğu gibi 2009-2010 eğitim öğretim yılında da audio-visual meteryallerin aktif şekilde kullanımı , orijinal filimler izletme , müzik dinletme , ders anlatım DVD setlerinin kullanımı , İngilizce kelime oyunları ve drama faaliyetlerinin faydalı olduğu ve uygulanması yönünde karar alındı.

8- İngilizce dersi ölçme ve değerlendirme anlamında sıkıntısız ve başarılı geçmesi için sözlü notları verilirken assesment- rubric methodlarına dikkat edilmesi , öğrencilere açıklaması yapılan sözlü notları verilmesi , ancak yönetmelikde de belirtildiği üzere yazılı notlarından farklı - düşük sözlü notlarının gerekli değerlendirme yapıldığında verilmesinde bir sakınca olmadığı konusunda fikir birliğinin olduğu görüldü ve karar bağlandı.

9- İngilizce öğretmeni ……‘ Sınavlar yapılırken , o sınıfın İngilizce dersine giren öğretmenin , sınav gözetmeni olarak sınıfının başında bulunmasının bu manada sıkıntı yaşanmasını engellediğini belirtti. 2009 2010 eğitim öğretim yılında yapılan İngilizce dersi ortak sınavlarına ders öğretmenlerinin girmesi konusunda azami gayret gösterilmesi noktasında karar alındı.

10- Etkin ders çalışma ve dinleme yöntemleri konusunda yıl boyunca okul rehberlik servisi ile de iş birliği yapılaması konusunda karar alındı.

11- Önceki yıllarda olduğu gibi bu eğitim öğretim yılında da tüm zümre öğretmenlerinin yıl boyunca günlük ders planı hazırlama ve derse hazırlıklı girme konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi ve gerekli çalışmaların yapılanası konusunda karar alındı. . Zümre öğretmenlerinin bu konuda gösterecekleri hassasiyetlerinden emin olduğunu belirten zümre başkanı ……., konunu oldukça önemli olduğunu da ifade etti.

12- Aynı seviyedeki sınıflardaki işlenen konular konusunda işbirliğinin sağlanması; kararı alındı.

13- Öğrencilere verilecek olan yıllık ödev konularının ayrı bir toplantı ile belirlenmesine karar verildi

14- Öğrenci başarısını etkileyen faktörler ve sorunların giderilmesinde okul aile ve çevre etmenlerinin etkin işbirliği ile verimli hale getirilmesi konusunda etkin çalışmalar yapılmasına; gerekli durumlarda da bu konuda okul rehberlik servisi ile etkin işbirliği yapılmasına karar verildi . İngilizce öğretmeni …….‘ Bu konuda okul rehber öğretmenimiz ………Bey’e ilgi ve liyakatından ötürü şükran duyuyoruz ‘ diyerek görüşlerini bildirdi.

15- Dil sınıflarının başarılarını değerlendirme konusunda İngilizce öğretmeni ………. ‘bu yıl ÖSS ye giren Dil öğrencimiz olmadı , ancak önümüzdeki OSS dil başarımız konusunda ümitliyim’ dedi.
16- Türkçe’nin güzel kullanılması ve yabancı dilin Türkçe’ye olan olumsuz etkilerinin giderilmesi noktasında gerekli gayretin gösterilmesi , bu konuda edebiyat zümre öğretmenleri ile gerekli iş birliği çalışmalarına ağırlık verilmesi konusunda karar alındı.

17- Okul kütüphanesinden İngilizce zümresi olarak etkin şekilde yararlanılmasının önemi vurgulanılarak ; kütüphanemizin gerek dil sınıfları için gerekli kaynak kitap noktasında , gerekse diğer sınıflara yönelik hikaye,roman ,kaynak ,kitap bulundurma konusunda yeterli ve ihtiyacı karşılar durumda olmasının sevindirici olduğu görüldü..

18- Öğretmenler kurulunda da kararlaştırıldığı üzere , her zümre öğretmenimizin en az 4 veli – öğrenci ev ziyareti yapılmasına karar verildi.

19- İngilizce öğretmeni……..; tüm okuldaki dil öğrencilerinin aktif ve verimli bir şekilde kullanabilmesi açısından , gerekli metaryallerin bulunduğu bir sınıf tahsis edilmesini dileklerini belirtti ; Toplantıda başka söz alan olmadığından ; Zümre Başkanı …………tüm arkadaşlara çalışma ve başarılarından ötürü teşekkür ederek , nice başarılı eğitim öğretim yıllarını birlikte çalışmak dilekleriyle toplantıyı kapattı.
İng. Öğrt. İng. Öğrt. İng. Öğrt
İng. Öğrt. İng. Öğrt. İng. Öğrt.


04/09/2009
UYGUNDUR


OKUL MÜDÜRÜ