2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YOZGAT İSTİKLAL LİSESİ 1. DÖNEM MÜZİK DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Toplantı no=1
Toplantı tarihi=26.08.2008
Toplantı yeri=Müdür yardımcısı odası
Toplantı saati=11:00
Toplantıya katılan öğretmenler=Müdür yardımcısı M.Yaşar DOĞRU ve Müzik Öğretmeni Okan DORUK

GÜNDEM

1-)Açılış, yoklama ve gündem maddelerinin okunması.
2-)Milli eğitim temel kanununun ve müzik dersinin amaçlarının tebliğiler dergisinden okunması
3-)Bir önceki öğretim yılı zümre toplantı tutanaklarının incelenmesi
4-)Yıllık ve günlük planların hazırlanması
5-)Müzik dersinin işleniş biçiminin(kullanılacak yöntem ve teknikler,kitap ve çaldırılacak enstürüman, belirli gün ve haftalar ve ATATÜRK ilke ve inkılaplarının derslere yansıtılması vb.) belirlenmesi.
6-)Yazılı ve sözlü sınavların yapılma şeklinin belirlenmesi
7-)Sınavların değerlendirilmesi esaslarının belirlenmesi
8-)Öğrenci velileriyle ilişkiler
9-)Dönem ödevi konularının seçimi.
10-)Dilek ve temenniler

KARARLAR

1-)Müdür yardımcısı M.Yaşar DOGRU’NUN yeni öğretim yılının başarılı geçmesi dilekleriyle toplantı başlamış,toplantıya Müdür yardımcısı M.Yaşar DOGRU ve Müzik öğretmeni Okan DORUK katılmıştır.Zümre başkanı M.Yaşar DOĞRU, ve Yazmanlığa Okan DORUK seçilmiş,Zümre başkanı tarafından gündem maddeleri okunmuştur.
2-)Milli eğitim temel kanunu ve müzik dersinin amaçları okunmuştur.
3-)Toplantıda bir önceki öğretim yılı zümre toplantı tutanakları okunmuştur.
4-)Yıllık ve günlük planların tam ve müfredata uygun bir şekilde hazırlanması kararı alınmıştır.
5-)2008-2009 öğretim yılında müzik dersinin öğrencilere stres attırma ve rahatlatma amacından yola çıkılarak dersin daha verimli işlenmesi amacı ile aşağıdaki kararlar alınmıştır.
a-)2008-2009 öğretim yılında müzik dersinde sunuş ve buluş yoluyla öğretim yöntemleri, demonstrasyon, soru cevap ve dinleti tekniklerinin kullanılması kararlaştırılmıştır.
b-)2008-2009 öğretim yılında müzik dersinde öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı’nın vereceği kitapların okutulması,öğrencilere dersin sevdirilmesi amacı ile blok flüt çaldırılması ancak maddi durumları yetersiz olan öğrencilerin bu durumdan sorumlu tutulmayacakları kararı alınmıştır.
c-)2008-2009 öğretim yılında 29 ekim Cumhuriyet bayramı,10-15 kasım ATATÜRK HAFTASI ,24 kasım Öğretmenler Günü,23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ve 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI vb gibi belirli gün ve haftalarda bu günlerin öneminin anlatılması bu günlerle ilgili şarkıların ve marşların öğrenilmesi ve bu günlerde ATATÜRK’ÜN İlke Inkılaplarının derslere özellikle yansıtılması diğer zamanlarda da bu hususlara dikkat edilmesi kararı alınmıştır.
d-)Okulumuzun imkanları elverdiği müddetçe 2007-2008 öğretim yılında şubat ayı içerisinde Türk halk müziği ses yarışması düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

6-)2008-2009 öğretim yılında müzik dersi için dönem başına 1 yazılı sınav ve en az 2 uygulamalı sınav yapılması,Yazılı sınavların 1. dönem kasım ayı,1. dönem ise mart ayı içerisinde yapılması,yazılı sınavların çoktan seçmeli,klasik ve boşluk doldurma şeklinde olacağı ve bu üç sınav türünün birlikte karışık bir sınav türü olarak kullanılması kararlaştırılmıştır.
7-)Yazılı ve uygulamalı sınavların öğrencinin sınıf içi ve dışındaki başarısı,diğer derslere etkisi göz önüne alınarak değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.
8-)2008-2000 eğitim öğretim yılında öğrenci velileriyle sıkı ilişkiler kurulması. Müziğe karşı yetenekli öğrencilerin velileriyle konuşarak öğrencilerin yönlendirilmesi kararı alınmıştır.
8-)2008-2009 öğretim yılında müzik dersinde 9-10 ve 11.sınıflardaki öğrencilere Türk halk müziğinin tanımı,yapısı,uzun ve kırık hava çeşitleri ve yöre kültürüne önem vermek amacı ile yöre türkülerinden bir tanesinin hikayesinin ve notalarının bulunması konularında dönem ödevi verilmesi kararlaştırılmıştır.
9-)Toplantı zümre başkanı M.Yaşar DOĞRU’NUN Başarı dilekleriyle bitirilmiştir.Zümre Başkanı Yazman(üye)
M.Yaşar DOGRU Okan DORUK
Müdür Yardımcısı Müzik Öğretmeni

Mehmet ÜNLÜSOY
İSTİKLAL LİSESİ MÜDÜRÜ