Mantık- Kümeler ile İLGİLİ SORULAR
SORU: A- ( B U C ) = (A-B ) ∩ ( A-C ) eşitliğinin doğruluğunu gösterelim.SORU: A ve B iki kümedir. s( A ) = 2 . s( B ) , s( A - B ) = 10 ve A ∩ B kümesinin Alt kümelerinin sayısı 64 olduğuna göre,B kümesinin eleman sayısını bulalım .SORU: s( A ) = 10 , s( B ) = 9 , s ( A U B ) = 15 ise s ( A - B )’yi bulalımSORU: Bir turist gurubu Almanca ve İngilizce dillerinden en az birini bilenlerden oluşmuştur. Grubun % 60’ı almanca, % 80’ni ingilizce biliyor.Grupta her iki dili konuşan 8 kişi vardır. Bu turist grubunda kaç kişi vardır?
SORU: İngizce veya Almanca dillerinden en az birinin bilindiği 34 kişilik bir turist grubunda sadece İngilizce bilenlerin sayısı, her iki dili bilenlerin 4 katından 1 fazladır. Bu grupta İngilizce bilen en fazla kaç kişi vardır?SORU : 40 kişik bir grupta, 8 kişi futbol ve basketbol oynamaktadır.30 kişi bu oyunlardan en az birini oynamaktadır. Futbol oynayanların sayısı basketbol oynayanların sayısından 6 fazladır. Bu grupta futbol oynamayan kaç kişi vardır.SORU: ( A I B' ) U ( A U B' ) = B - A olduğunu gösterelim.

SORU: ( A I B ) U ( A / B ) kümesini en kısa biçimde yazalım.SORU:Bir turist grubunda Almanca, İngilizce, ve Fransızca dillerinden en az biri bilinmektedir. Almanca bilen 18, İngilizce bilen 20 , Fransızca bilen 15, Almanca ve Fransızca bilen 6,Almanca ve İngilizce bilen 3, Almanca , Fransızca,İngilizce dillerinin

Her üçünüde bilen 2 kişidir. Turist grubu 41 kişi ise İngilizce ve Fransızca bilen kaç kişidir.

SORU : E = { a , b , c , d , e , f } evrensel küme A = { a , c , e } ise A' kümesini bulunuz.SORU : A = { a , b , c , d , e } B = { a , c , k , p } kümeleri için A B ve B A kümelerini bulunuzSORU : A B kümesinin 8 tane alt kümesi , B A kümesinin15 tane öz alt kümesi vardır. s( A U B ) = 12 ise A I B kümesinin 2 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır?

SORU : A B' kümesinin 7 tane özalt kümesi, A' I B kümesinin en çok bir elemanlı 6 alt kümesi ve s( A U B ) = 14 ise A I B' kümesi kaç elemanlıdır?SORU : 21 kişilik bir sınıfta , Matamatik dersini anlayanların sayısı , İngilizce anlayanların sayısının 3 katıdır. Bu sınıfta 4 öğrenci ,Matamatik ve İngilizce derslerinin ikisinide almamakta ve 3 öğrencide her iki dersi aldığına göre bu sınıfta yalnızca matamatik dersini alan kaç kişi vardır.SORU: { (x . y) : x . y = 12 , x < y , x ∈ z , y ∈ z } kümesini liste yöntemi ile gösteriniz.SORU : A=[ a , b , c , d } kümesinin;

a) Kaç tane alt kümesi vardır?

b) Kaç tane öz alt kümesi vardır?

SORU : Bir A kümesinin alt küme sayısı ile öz alt küm sayısının toplamı 15 ise , A kümesinin kaç elemanı vardır ?SORU : [(1v 0) à (1à 0)] v [(1à 0) v (0v 1)] = ? işlemini yapınız..