1- Anne - baba okulu eğitimi

Aile içi iletişim
Ana Baba Tutumlarının Çocuk üzerindeki etkileri
Çocuk Eğitimi
Çocuklarda Gelişim Evreleri
Çocuklarda görülen davranış bozuklukları ve çözüm önerileri
Çocuk eğitiminde temel esaslar vb..

Seminer velilere yöneliktir.
Seminer Süresi:6-8 saat


2 – Etkili İletişim Beceri

İletişim kavramı
İletişim süreci
İletişim türleri
Kişiler arası iletişim
İletişimde dil kullanımı
İletişimde ifade hataları
İletişimde beden dili

Seminer herkese yöneliktir.
Seminer süresi : 4 – 6 saat


3 – Aile İçi İletişim

Aile içi iletişimin önemi
Eşler arası sevginin yitirilmesinde rol oynayan unsurlar
Eşler arasındaki uyum bozukluğunun çocuklara etkisi
Aile içi iletişimi güçlü kılacak yöntemler

Seminer velilere yöneliktir.
Seminer Süresi:4 - 6 saat


4 - Eğitmenin Eğitiminde Çağdaş yöntem ve teknikler

Eğitim kavramı
Eğitim ve öğretim nedir?
Eğitim Süreci ve amaçlar
Pragmatist Eğitim (Öğrenci merkezli)
Geleneksel eğitim (Genel )
Eğitimde rehberlik faaliyetleri
Eğitmende bulunması gereken vasıflar
Eğitimde öğürenciyi tanıma yöntemleri
Eğitimde Öğrenciye yaklaşım Modelleri
Eğitimde sınıf hakimiyetinin sağlanması
Eğitimde kullanılabilecek araçlar ve teknikler
Eğitimde Sosyal Aktiviteler ve Eğitici kol faaaliyetleri
Eğitimde velilerle dialog
Kurum içi ilişkiler

Seminer eğitimcilere yöneliktir.
Seminer Süresi:6 - 8 saat

5 - Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi


Toplam Kalite Kavramı
Toplam Kalite Kavramının eğitimde uygulanmasındaki amaç
Yüksek kalite ve performans nasıl elde edilir?
Strateji ve yöntemlerin tespiti
Planlama
Yönetim ve yaklaşım tarzı
İmkanların tespiti
Hedeflerin tespiti
Durum değerlendirmesi
Motivasyon ve Başarı


Seminer eğitimcilere yöneliktir.
Seminer Süresi:4-6 saat


6 - Etkili Sunuş ve Güzel Konuşma Teknikleri

Sunumda beden dili
Etkili bir sunumda yöntem ve teknikler
Diksiyon ve Fonetik
Temel kavram
Ses anatomisi ve Fizyolojisi
Sesin Nitelikleri
Söyleyiş Kuralları
Vurgulama ve Anlatım
Noktalama İlkeleri
Pratik – Uygulama
Türkçe’nin Temel Özellikleri
Temel Özellikler
Türkçe Vurgulama
Türkçe Tonlama
Türkçe’yi bozan nedenler
Pratik – Uygulama
Ses Eğitimi
Temel Özellikler
Sesin İşlenmesi
Ses Geliştirme Teknikleri
Konuşma Dinamiği
Konuşma Eğitimi
Konuşma Eğitiminde Temel İlkeler
Kişilik ve Konuşma
Düşünce ve İfade
Konuşmanın Öğeleri ve Nitelikleri

Seminer herkese yöneliktir.
Seminer Süresi:6 - 8 saat7 - Ruh Sağlığı

Normal ve normal dışı davranışlar
İd, Ego, Süper ego; alt benlik ve üst benlik
Kişilik tipleri
Kişilik gelişimi
Savunma mekanizmaları
Davranış bozuklukları
İdeal kişilik modelleri

Seminer herkese yöneliktir.
Seminer Süresi: 4-6 saat8 - Motivasyon ve Başarı

Seminer herkese yöneliktir.
Seminer Süresi: 4-6 saat


9 - Üniversiteye Hazırlık ve Meslek Tanıtım Semineri

Seminer öğrencilere yöneliktir.
Seminer Süresi:3-4 saat


10 - Verimli Çalışma Teknikleri

Seminer öğrencilere yöneliktir.
Seminer Süresi: 2 -3 saat


11 - Madde Bağımlılığı(Uyuşturucu, Alkol, Sigara)

Seminer herkese yöneliktir.
Seminer Süresi: 3 - 4 saat


12 – Hızlı ve Verimli Okuma

Seminer herkese yöneliktir.
Seminer Süresi: 6 - 8 saat


13 – Liderlik ve Yöneticilik

Seminer herkese yöneliktir.
Seminer Süresi: 4 - 6 saat


14 – NLP (Sinir Dili Programlanması)

Seminer herkese yöneliktir.
Seminer Süresi: 4 – 6 saat


15 – Etkin Satış Teknikleri

Seminer işveren ve satış personellerine yöneliktir.
Seminer Süresi: 6 - 8 saat


16 – İnsan İlişkileri ve İş

Seminer herkese yöneliktir.
Seminer Süresi:3-4 saat


17 – Kişisel İmaj

Seminer herkese yöneliktir.
Seminer Süresi:3-4 saat

18 – Dengeli Beslenme – İlk ve Acil Yardım


19 – Üniversite Öğrencilerini Hayata Hazırlama


20 – Zaman Yönetimi


21 – Çağdaş Yönetim ve Yönetim Teknikleri


22 – Uygulamalı Performans Değerlendirme


23 – Maliyet ve Yönetim Muhasebesi


24 – Gıda Sanayinde Sağlık ve İş Güvenliği