İLK TÜRK DEVLETLERİ GENEL ÖZELLİKLER


ü İlk Türk devleti Büyük Hun ( Asya Hun ) Devletidir
ü Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti Göktürklerdir
ü Oguz Kagan Mete Han’dır
ü Büyük Hun Devleti’nin kurucusu Teoman’dır
ü Onluk sistemi Mete Han kurmuştur
ü Mete Han’ın tahta geçtiği tarih Türkiye’de Kara Kuvvetlerinin Kuruluş Tarihi olarak kabul edilir
ü Türk taihi ve edebiyatının ilk yazılı eseri Orhun Yazıtlarıdır
ü Orhun Yazıtları Kutluk ( İkinci GökTürk) Devletine aittir
ü Orhun Yazıtları Bilge-Kültiğin ve Vezir Tonyukuk’a yazılmıştır
ü Orhun Yazıtları Moğolistan’dadır
ü Balasagun Yazıtları Uygurlara aittir
ü İlk kez yerleşik hayata geçen Türkler Uygurlardır
ü Uygurlar Mani dinini kabul ettikleri için mili özelliklerini kaybetmişlerdir
ü Mani dini ( Maniheizm) et yemeyi ve savaşmayı yasakladığı için bunu kabul eden Uygurlar milli özelliklerini kaybetmişlerdir
ü Uygurlar kültürde daha ileri oldukları için Moğolları Türkleştirmiştir
ü Uygurların Coğrafyasında bugün Mogolistan Devleti vardır
ü GökTürklerin devlet ve alfabelerine Türk ismi vermeleri onlarda millet bilincinin olduğunu gösterir
ü Uygurlar kağıt ve matbaayı Çinden öğrenip kullanan ilk Türk devletidir
ü Uygurlar şimdi Doğu Türkistan’da Çin hakimiyetinde yaşıyorlar
ü İpek Yolu Çin’in Şian kentinden başlayıp Özbekistan'ın Kaşgar kentinde ikiye ayrılır biri Hazar Denizi’nin kuzeyinden Kırımın Sugdak limanına diğeri İran üzerinden Anadoluya gider
ü İpek Yolu Anadoluda Hatay ve İstanbuldan geçer İstanbuldan Avrupaya gider
ü İpek yolu Doğu ile batı uygarlıkları arasında kültürel etkileşim yaratmıştır
ü İpek Yolunda Çinden İpek-kağıt-porselen-baharat ve değerli taşlar alınır
ü Kuzey Hunlarının batıya göç etmesiyle diğer milletlerin de batıya göç etmesine kavimler göçü denir
ü Kavimler Göçü evrensel olduğu için bir çağı açıp bir çağı kapayan bir olay olarak kabul edilmiştir
ü Avrupa Hun devleti Kavimler Göçü sonrasında Avrupada kurulmuştur
ü Avrupa Hun Devletini Balamir kurmuş en önemli hükümdarı Atilla’dır
ü Büyük Hun devletini Teoman, Göktürk Devletini Bumin Kagan, Kutluk( ikinci Göktürk) Devletini