Hizmet aksamalarında başvurulabilecek yerler

• Belediyeler,
• Muhtarlıklar,
• Kaymakamlıklar,
• Valiliklerdir.