Go Back   Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları > İlköğretim 2.Kademe Yazılı ve Sınav Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi Yazılı ve Sınav Soruları > Sosyal Bilgiler Soru Bankası ve Testler

8.Sınıf İnkılap Tarihi -TC'nin Dış Siyaseti Test Soruları

Sosyal Bilgiler Soru Bankası ve Testler
8.Sınıf İnkılap Tarihi -TC'nin Dış Siyaseti Test Soruları Konusunu Görüntülemektesiniz.->8.SINIF TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRK İLKELERİ(TC’NİN DIŞ SİYASETİ) Soru1. Türkiye Cumhuriyeti’nin dış siyasette tarihten günümüze kadar aşağıdakilerden hangisini uygulamaya koymuş olamaz? A) Yayılmacı politika B) Yurtta barış dünyada barış ...

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack LinkBack Seçenekler Stil
Alt 03-26-2010, 01:54 AM   #1 (permalink)
Kullanıcı Adı
Administrator
Standart 8.Sınıf İnkılap Tarihi -TC'nin Dış Siyaseti Test Soruları

8.SINIF TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRK İLKELERİ(TC’NİN DIŞ SİYASETİ)

Soru1. Türkiye Cumhuriyeti’nin dış siyasette tarihten günümüze kadar aşağıdakilerden hangisini uygulamaya koymuş olamaz?A) Yayılmacı politika

B) Yurtta barış dünyada barış

C) Ulusal egemenlik

D) Tam bağımsızlıkSoru 2. TC Devleti Kurtuluş Savaşını kazanınca 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşmasını imzalayarak tam bağımsız bir devlet olmuş ve bir çok sorun bu antlaşma ile çözüme kavuşmuştur. Bu antlaşmaya göre Türkiye’nin çözüme kavuşturamadığı sorun hangisidir?A) Boğazlar B) Savaş tazminatıC) Kapitülasyonlar D) MusulSoru 3. Orta Doğu’da ve Balkanlar’da önemli bir güç durumunda bulunan Türkiye üzerinde çeşitli ülkelerin


Emelleri vardır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?A) Türk silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesini

B) Demokratik yönetime geçilmesini

C) Komşularımızla barış ilişkilerinin kesilmesini

D) AB’den uzaklaşılmasını

Soru 4. TC’nin aşağıdaki çalışmalarından hangisi bölge ve dünya barışına katkı amacı taşımamaktadır?A) Balkan Paktına üye olması

B) Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na üye olması

C) Halifelik kurumunu kaldırması

D) Montrö Antlaşmasını imzalaması

Soru 5. Cumhuriyet döneminde yapılan aşağıdaki faaliyetlerden hangisi dünya barışını korumaya yöneliktir?A) Hatay’ın anavatana katılması

B) Yurdumuzun Milletler Cemiyetine üye olması

C) Musul’un Irak’a bırakılması

D) Borçlar sorunun çözümlenmesiSoru 6. Atatürk’ün dış politikası, bugünkü milli sınırlarımızın içindeki Türk Devleti’nin güçlendirilmesi amacına yöneliktir. Buna göre hangisi Atatürk’ün milli dış politika ilkelerinden değildir?
A) Türkiye’nin milli çıkarlarını esas almak

B) Milli politikayı yürütürken bazen türk kamuoyunu dikkate almak

C) Gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamak

D) Milli sınırlarımız içinde kalmakSoru 7. Türkiye ile İngiltere arasındaki Musul ile ilgili görüşmeler 1924’te İstanbul’da başladı. Bu görüşmelerden sonuç alamayan İngiltere konuyu çözümlemek amacıyla hangi yola başvurmuştur?A) Lahey adalet divanına,

B) İnsan Hakları Komisyonuna,

C) Milletler Cemiyeti’ne,

D) Avrupa KonseyineSoru 8. Boğazların yönetimi Türkiye’nin başkanlığında uluslar arası bir komisyona bırakılmıştı.Ayrıca Türkiye’nin boğazlarda asker bulunduramaması aşağıdaki antlaşmalardan hangisine aittir?A) Lozan Barış Antlaşması

B) Montrö Boğazlar sözleşmesi

C) Mudanya Barış Antlaşması

D) Hünkâr İskelesi AntlaşmasıSoru 9. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’nın kuruluş amaçlarından birisi değildir?A) Almanya’nın silahlanması

B) İtalya’nın saldırgan politikası

C) Balkan ülkelerinin sınırlarını korumak istemeleri

D) Rusya’nın saldırgan politikasıSoru 10. Milletler Cemiyeti’nin TC Devleti’ni üyeliğe davet etmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?A) Avrupalı devletlerin cemiyete baskısı

B) Türkiye’nin barışçı bir yol izlemesi

C) Türkiye’nin askeri yönden güçlü olması

D) Türkiye’nin Avrupalı bir devlet olarak kabulüSoru 11. Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle Balkan Antantı’nı Orta Doğu ülkeleriyle Sadabat Paktı’nı kurması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?A) Bölge ve dünya barışına katkıda bulunduğunun

B) Milletler cemiyeti’ne üye olmak istemesinin

C) Cumhuriyet yönetimini benimsediğinin

D) Devletler arsında bloklaşma kurmak istemesiniSoru 12. İtalya ve Almanya’nın yayılmacı politika izlemelerinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?A) Sınırlarını genişletmek istemeleri

B) Balkan ülkelerini ele geçirmek istemeleri

C) Ham madde ve pazar bulmak istemeleri

D) Siyasi birliklerini kurmak istemeleriSoru 13. Lozan Barış Konferansında hangi konu daha sonraki dönemlerde Türkiye’nin aleyhine

sonuçlanmıştır?A) Boğazlar sorunu

B) Kapitülasyonlar sorunu

C) Yabancı okullar sorunu

D) Musul sorunuSoru 14. Atatürk dönemi dış politikasında;

1 sorunları barış yoluyla çözümleme

2 devletlerin iç işlerine karışmama

3 yayılmacı politika izleme

Hangisi yada hangileri benimsenmiştir?A) Yalnız 1 B) Yalnız 2C) 1 ve 2 D) 2 ve 3Soru 15. Mustafa Kemal’in Adana’da yaptığı konuşmada “ Kırk asırlık Türk Yurdu düşman elinde esir kalamaz.Günü gelecek siz de kurtulacaksınız.” Hatay ile ilgili bu görüşleri onun hangi özelliğini gösterir?A) ümitsizliğe yer vermemesini

B) İleri görüşlülüğünü

C) Sistemli ve planlı olmasını

D) İnkılapçı özelliğini

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran bir sebep değildir?A) Asya ve Avrupa kıta’ları arasında olması

B) Önemli boğazlara sahip olması

C) Uluslar arası kuruluşlara üye olması

D) Balkanların ve Orta Doğu’nun en güçlü devleti olması

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi sınır belirlememek amacıyla değil “ Yurtta barış dünya’da barış “ ilkesi gereği imzalanmıştır?

A) Lozan Barış Antlaşması

B) Balkan Antantı

C) Gümrü Barış antlaşması

D) Ankara AntlaşmasıSoru 18. Atatürkçü düşüncede ulusal dış politikanın belirlenmiş bir takım ilke öğeleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu öğe veya ilkelerden değildir?A) Ulusal sınırlar içinde kalmak

B) Uluslar arsı ilişkilerde devletlerin eşitliği ilkesine göre davranmak

C) Akılcı ve bilimsel davranmak

D) Diğer ülkelerin yönetim şekillerinden etkilenmekSoru 19. TC devleti boğazlar üzerindeki tam egemenlik hakkını aşağıdakilerden hangisi ile kazanmıştır?

A) Lozan Barış antlaşması

B) Montrö Boğazlar Sözleşmesi

C) Mudanya Barış Antlaşması

D) İstanbul AntlaşmasıSoru 20. İtalya ve Almanya’nın yayılmacı politikası aşağıdakilerden hangilerini hızlandırmıştır?

A) Ankara antlaşması – Sadabat Paktı

B) Montrö sözleşmesi – Balkan Antantı

C) Kıbrıs’ın İngiltere’ye devri

D) Türkiye’nin MC’ne kabulü- Türk - Rum mübadelesiSoru 21. İngiltere Musul sorununu kendi lehinde çözümlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?A)Türk – Irak sınır bölgesinde karışıklık çıkarmıştır.

B) Elazığ – Diyarbakır yöresindeki Şeyh Sait İsyanını destek

C) Milletler Cemiyetine başvurmuştur

D) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olmasını engellemiştir.

Soru 22. Siyasi ve ekonomik yönden güçlü olan bazı ülkelerin en önemli emelleri Orta Doğu ülkelerinde karışıklık çıkarıp buradaki ülkeleri işgal etmelerinin temel amacı hangisidir?A) Orta Doğu’nun yer altı kaynakları bakımından zengin olması

B) Orta Doğu’nun insan gücünden faydalanmak istemeleri

C) Sınırlarını genişletmek istemeleri

D) Orta Doğu’daki güneş enerjilerinden faydalanmak istemeleriSoru 23. Türkiye aşağıdaki sorunlarından hangisini diğerlerinden önce gerçekleştirmiştir?A) Hatay sorunu B) Musul sorunuC) Boğazlar sorunu D) 12 ada sorunuSoru 24. Musul sorunu sonucunda Türkiye ile İngiltere arsında 5 Haziran 1926 yılında imzalanan Ankara antlaşmasının en önemli sonucu hangisidir?A) Türkiye – Suriye sınırı çizildi

B) Türkiye – İran sınırı çizildi

C) Türkiye - Irak sınırı çizildi

D) Türkiye - Gürcistan sınırı çizildiSoru 25. Aşağıdakilerden hangisi Balkan ülkesi değildir?A) Türkiye B) RomanyaC) Yugoslavya D) Macaristan
admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsor Reklam
Alt 04-26-2011, 04:40 PM   #2 (permalink)
Kullanıcı Adı
357
Yeni Üye
Post

Soru1. Türkiye Cumhuriyeti’nin dış siyasette tarihten günümüze kadar aşağıdakilerden hangisini uygulamaya koymuş olamaz?A) Yayılmacı politika

B) Yurtta barış dünyada barış

C) Ulusal egemenlik

D) Tam bağımsızlıkSoru 2. TC Devleti Kurtuluş Savaşını kazanınca 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşmasını imzalayarak tam bağımsız bir devlet olmuş ve bir çok sorun bu antlaşma ile çözüme kavuşmuştur. Bu antlaşmaya göre Türkiye’nin çözüme kavuşturamadığı sorun hangisidir?A) Boğazlar B) Savaş tazminatıC) Kapitülasyonlar D) MusulSoru 3. Orta Doğu’da ve Balkanlar’da önemli bir güç durumunda bulunan Türkiye üzerinde çeşitli ülkelerin

Emelleri vardır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?A) Türk silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesini

B) Demokratik yönetime geçilmesini

C) Komşularımızla barış ilişkilerinin kesilmesini

D) AB’den uzaklaşılmasını

Soru 4. TC’nin aşağıdaki çalışmalarından hangisi bölge ve dünya barışına katkı amacı taşımamaktadır?A) Balkan Paktına üye olması

B) Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na üye olması

C) Halifelik kurumunu kaldırması

D) Montrö Antlaşmasını imzalaması

Soru 5. Cumhuriyet döneminde yapılan aşağıdaki faaliyetlerden hangisi dünya barışını korumaya yöneliktir?A) Hatay’ın anavatana katılması

B) Yurdumuzun Milletler Cemiyetine üye olması

C) Musul’un Irak’a bırakılması

D) Borçlar sorunun çözümlenmesiSoru 6. Atatürk’ün dış politikası, bugünkü milli sınırlarımızın içindeki Türk Devleti’nin güçlendirilmesi amacına yöneliktir. Buna göre hangisi Atatürk’ün milli dış politika ilkelerinden değildir?A) Türkiye’nin milli çıkarlarını esas almak

B) Milli politikayı yürütürken bazen türk kamuoyunu dikkate almak

C) Gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamak

D) Milli sınırlarımız içinde kalmakSoru 7. Türkiye ile İngiltere arasındaki Musul ile ilgili görüşmeler 1924’te İstanbul’da başladı. Bu görüşmelerden sonuç alamayan İngiltere konuyu çözümlemek amacıyla hangi yola başvurmuştur?A) Lahey adalet divanına,

B) İnsan Hakları Komisyonuna,

C) Milletler Cemiyeti’ne,

D) Avrupa KonseyineSoru 8. Boğazların yönetimi Türkiye’nin başkanlığında uluslar arası bir komisyona bırakılmıştı.Ayrıca Türkiye’nin boğazlarda asker bulunduramaması aşağıdaki antlaşmalardan hangisine aittir?A) Lozan Barış Antlaşması

B) Montrö Boğazlar sözleşmesi

C) Mudanya Barış Antlaşması

D) Hünkâr İskelesi AntlaşmasıSoru 9. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’nın kuruluş amaçlarından birisi değildir?A) Almanya’nın silahlanması

B) İtalya’nın saldırgan politikası

C) Balkan ülkelerinin sınırlarını korumak istemeleri

D) Rusya’nın saldırgan politikasıSoru 10. Milletler Cemiyeti’nin TC Devleti’ni üyeliğe davet etmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?A) Avrupalı devletlerin cemiyete baskısı

B) Türkiye’nin barışçı bir yol izlemesi

C) Türkiye’nin askeri yönden güçlü olması

D) Türkiye’nin Avrupalı bir devlet olarak kabulü
Soru 11. Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle Balkan Antantı’nı Orta Doğu ülkeleriyle Sadabat Paktı’nı kurması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?A) Bölge ve dünya barışına katkıda bulunduğunun

B) Milletler cemiyeti’ne üye olmak istemesinin

C) Cumhuriyet yönetimini benimsediğinin

D) Devletler arsında bloklaşma kurmak istemesiniSoru 12. İtalya ve Almanya’nın yayılmacı politika izlemelerinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?A) Sınırlarını genişletmek istemeleri

B) Balkan ülkelerini ele geçirmek istemeleri

C) Ham madde ve pazar bulmak istemeleri

D) Siyasi birliklerini kurmak istemeleriSoru 13. Lozan Barış Konferansında hangi konu daha sonraki dönemlerde Türkiye’nin aleyhine

sonuçlanmıştır?A) Boğazlar sorunu

B) Kapitülasyonlar sorunu

C) Yabancı okullar sorunu

D) Musul sorunuSoru 14. Atatürk dönemi dış politikasında;

1 sorunları barış yoluyla çözümleme

2 devletlerin iç işlerine karışmama

3 yayılmacı politika izleme

Hangisi yada hangileri benimsenmiştir?A) Yalnız 1 B) Yalnız 2C) 1 ve 2 D) 2 ve 3Soru 15. Mustafa Kemal’in Adana’da yaptığı konuşmada “ Kırk asırlık Türk Yurdu düşman elinde esir kalamaz.Günü gelecek siz de kurtulacaksınız.” Hatay ile ilgili bu görüşleri onun hangi özelliğini gösterir?A) ümitsizliğe yer vermemesini

B) İleri görüşlülüğünü

C) Sistemli ve planlı olmasını

D) İnkılapçı özelliğini

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran bir sebep değildir?A) Asya ve Avrupa kıta’ları arasında olması

B) Önemli boğazlara sahip olması

C) Uluslar arası kuruluşlara üye olması

D) Balkanların ve Orta Doğu’nun en güçlü devleti olması

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi sınır belirlememek amacıyla değil “ Yurtta barış dünya’da barış “ ilkesi gereği imzalanmıştır?

A) Lozan Barış Antlaşması

B) Balkan Antantı

C) Gümrü Barış antlaşması

D) Ankara AntlaşmasıSoru 18. Atatürkçü düşüncede ulusal dış politikanın belirlenmiş bir takım ilke öğeleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu öğe veya ilkelerden değildir?A) Ulusal sınırlar içinde kalmak

B) Uluslar arsı ilişkilerde devletlerin eşitliği ilkesine göre davranmak


C) Akılcı ve bilimsel davranmak

D) Diğer ülkelerin yönetim şekillerinden etkilenmekSoru 19. TC devleti boğazlar üzerindeki tam egemenlik hakkını aşağıdakilerden hangisi ile kazanmıştır?

A) Lozan Barış antlaşması

B) Montrö Boğazlar Sözleşmesi

C) Mudanya Barış Antlaşması

D) İstanbul AntlaşmasıSoru 20. İtalya ve Almanya’nın yayılmacı politikası aşağıdakilerden hangilerini hızlandırmıştır?

A) Ankara antlaşması – Sadabat Paktı

B) Montrö sözleşmesi – Balkan Antantı

C) Kıbrıs’ın İngiltere’ye devri

D) Türkiye’nin MC’ne kabulü- Türk - Rum mübadelesiSoru 21. İngiltere Musul sorununu kendi lehinde çözümlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?A)Türk – Irak sınır bölgesinde karışıklık çıkarmıştır.

B) Elazığ – Diyarbakır yöresindeki Şeyh Sait İsyanını destek

C) Milletler Cemiyetine başvurmuştur

D) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olmasını engellemiştir.

Soru 22. Siyasi ve ekonomik yönden güçlü olan bazı ülkelerin en önemli emelleri Orta Doğu ülkelerinde karışıklık çıkarıp buradaki ülkeleri işgal etmelerinin temel amacı hangisidir?A) Orta Doğu’nun yer altı kaynakları bakımından zengin olması

B) Orta Doğu’nun insan gücünden faydalanmak istemeleri

C) Sınırlarını genişletmek istemeleri

D) Orta Doğu’daki güneş enerjilerinden faydalanmak istemeleriSoru 23. Türkiye aşağıdaki sorunlarından hangisini diğerlerinden önce gerçekleştirmiştir?A) Hatay sorunu B) Musul sorunuC) Boğazlar sorunu D) 12 ada sorunuSoru 24. Musul sorunu sonucunda Türkiye ile İngiltere arsında 5 Haziran 1926 yılında imzalanan Ankara antlaşmasının en önemli sonucu hangisidir?A) Türkiye – Suriye sınırı çizildi

B) Türkiye – İran sınırı çizildi

C) Türkiye - Irak sınırı çizildi

D) Türkiye - Gürcistan sınırı çizildiSoru 25. Aşağıdakilerden hangisi Balkan ülkesi değildir?A) Türkiye B) RomanyaC) Yugoslavya D) Macaristan
357 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
8sinif, dis, siyaseti, sorulari, tarihi, tcnin, test, İnkilap

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
İnkılap Tarihi Test Soruları zeyrekli Sosyal Bilgiler Soru Bankası ve Testler 0 11-07-2012 12:55 AM
SBS İnkılap Tarihi Test Soruları zeyrekli Sosyal Bilgiler Soru Bankası ve Testler 0 11-07-2012 12:49 AM
8.sınıf T.C İnkılap Tarihi test soruları (186 adet) yeni dosyasını download zeyrekli Sosyal Bilgiler Soru Bankası ve Testler 0 04-22-2012 06:43 PM
8.sınıf İnkılap Tarihi test soruları güncel belgesini yükle zeyrekli Sosyal Bilgiler Soru Bankası ve Testler 0 04-22-2012 06:32 PM
8.Sınıf İnkılap Tarihi-Atatürk ve Hayatı Test Soruları admin Sosyal Bilgiler Soru Bankası ve Testler 0 03-26-2010 01:56 AM


Yazılı Soruları-Soru Bankası-Yaprak Test-Ders Notu-Konu Anlatımı-Proje Ödevi- Performans Görevi-Zümre Tutanakları-Yıllık Plan-Etkinlikler, Çalışma Yaprakları Tüm Zamanlar GMT +6 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 05:55 AM.


Eğitim ve Ögretim