soru sor

Yeni Konu aç

Konu: 8.Sınıf İnkılap Tarihi -TC'nin Dış Siyaseti Test Soruları

 1. #1
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Administrator

  8.SINIF TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRK İLKELERİ(TC’NİN DIŞ SİYASETİ)

  Soru1. Türkiye Cumhuriyeti’nin dış siyasette tarihten günümüze kadar aşağıdakilerden hangisini uygulamaya koymuş olamaz?  A) Yayılmacı politika

  B) Yurtta barış dünyada barış

  C) Ulusal egemenlik

  D) Tam bağımsızlık  Soru 2. TC Devleti Kurtuluş Savaşını kazanınca 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşmasını imzalayarak tam bağımsız bir devlet olmuş ve bir çok sorun bu antlaşma ile çözüme kavuşmuştur. Bu antlaşmaya göre Türkiye’nin çözüme kavuşturamadığı sorun hangisidir?  A) Boğazlar B) Savaş tazminatı  C) Kapitülasyonlar D) Musul  Soru 3. Orta Doğu’da ve Balkanlar’da önemli bir güç durumunda bulunan Türkiye üzerinde çeşitli ülkelerin

  Emelleri vardır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?  A) Türk silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesini

  B) Demokratik yönetime geçilmesini

  C) Komşularımızla barış ilişkilerinin kesilmesini

  D) AB’den uzaklaşılmasını

  Soru 4. TC’nin aşağıdaki çalışmalarından hangisi bölge ve dünya barışına katkı amacı taşımamaktadır?  A) Balkan Paktına üye olması

  B) Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na üye olması

  C) Halifelik kurumunu kaldırması

  D) Montrö Antlaşmasını imzalaması

  Soru 5. Cumhuriyet döneminde yapılan aşağıdaki faaliyetlerden hangisi dünya barışını korumaya yöneliktir?  A) Hatay’ın anavatana katılması

  B) Yurdumuzun Milletler Cemiyetine üye olması

  C) Musul’un Irak’a bırakılması

  D) Borçlar sorunun çözümlenmesi  Soru 6. Atatürk’ün dış politikası, bugünkü milli sınırlarımızın içindeki Türk Devleti’nin güçlendirilmesi amacına yöneliktir. Buna göre hangisi Atatürk’ün milli dış politika ilkelerinden değildir?  A) Türkiye’nin milli çıkarlarını esas almak

  B) Milli politikayı yürütürken bazen türk kamuoyunu dikkate almak

  C) Gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamak

  D) Milli sınırlarımız içinde kalmak  Soru 7. Türkiye ile İngiltere arasındaki Musul ile ilgili görüşmeler 1924’te İstanbul’da başladı. Bu görüşmelerden sonuç alamayan İngiltere konuyu çözümlemek amacıyla hangi yola başvurmuştur?  A) Lahey adalet divanına,

  B) İnsan Hakları Komisyonuna,

  C) Milletler Cemiyeti’ne,

  D) Avrupa Konseyine  Soru 8. Boğazların yönetimi Türkiye’nin başkanlığında uluslar arası bir komisyona bırakılmıştı.Ayrıca Türkiye’nin boğazlarda asker bulunduramaması aşağıdaki antlaşmalardan hangisine aittir?  A) Lozan Barış Antlaşması

  B) Montrö Boğazlar sözleşmesi

  C) Mudanya Barış Antlaşması

  D) Hünkâr İskelesi Antlaşması  Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’nın kuruluş amaçlarından birisi değildir?  A) Almanya’nın silahlanması

  B) İtalya’nın saldırgan politikası

  C) Balkan ülkelerinin sınırlarını korumak istemeleri

  D) Rusya’nın saldırgan politikası  Soru 10. Milletler Cemiyeti’nin TC Devleti’ni üyeliğe davet etmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?  A) Avrupalı devletlerin cemiyete baskısı

  B) Türkiye’nin barışçı bir yol izlemesi

  C) Türkiye’nin askeri yönden güçlü olması

  D) Türkiye’nin Avrupalı bir devlet olarak kabulü  Soru 11. Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle Balkan Antantı’nı Orta Doğu ülkeleriyle Sadabat Paktı’nı kurması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?  A) Bölge ve dünya barışına katkıda bulunduğunun

  B) Milletler cemiyeti’ne üye olmak istemesinin

  C) Cumhuriyet yönetimini benimsediğinin

  D) Devletler arsında bloklaşma kurmak istemesini  Soru 12. İtalya ve Almanya’nın yayılmacı politika izlemelerinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  A) Sınırlarını genişletmek istemeleri

  B) Balkan ülkelerini ele geçirmek istemeleri

  C) Ham madde ve pazar bulmak istemeleri

  D) Siyasi birliklerini kurmak istemeleri  Soru 13. Lozan Barış Konferansında hangi konu daha sonraki dönemlerde Türkiye’nin aleyhine

  sonuçlanmıştır?  A) Boğazlar sorunu

  B) Kapitülasyonlar sorunu

  C) Yabancı okullar sorunu

  D) Musul sorunu  Soru 14. Atatürk dönemi dış politikasında;

  1 sorunları barış yoluyla çözümleme

  2 devletlerin iç işlerine karışmama

  3 yayılmacı politika izleme

  Hangisi yada hangileri benimsenmiştir?  A) Yalnız 1 B) Yalnız 2  C) 1 ve 2 D) 2 ve 3  Soru 15. Mustafa Kemal’in Adana’da yaptığı konuşmada “ Kırk asırlık Türk Yurdu düşman elinde esir kalamaz.Günü gelecek siz de kurtulacaksınız.” Hatay ile ilgili bu görüşleri onun hangi özelliğini gösterir?  A) ümitsizliğe yer vermemesini

  B) İleri görüşlülüğünü

  C) Sistemli ve planlı olmasını

  D) İnkılapçı özelliğini

  Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran bir sebep değildir?  A) Asya ve Avrupa kıta’ları arasında olması

  B) Önemli boğazlara sahip olması

  C) Uluslar arası kuruluşlara üye olması

  D) Balkanların ve Orta Doğu’nun en güçlü devleti olması

  Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi sınır belirlememek amacıyla değil “ Yurtta barış dünya’da barış “ ilkesi gereği imzalanmıştır?

  A) Lozan Barış Antlaşması

  B) Balkan Antantı

  C) Gümrü Barış antlaşması

  D) Ankara Antlaşması  Soru 18. Atatürkçü düşüncede ulusal dış politikanın belirlenmiş bir takım ilke öğeleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu öğe veya ilkelerden değildir?  A) Ulusal sınırlar içinde kalmak

  B) Uluslar arsı ilişkilerde devletlerin eşitliği ilkesine göre davranmak

  C) Akılcı ve bilimsel davranmak

  D) Diğer ülkelerin yönetim şekillerinden etkilenmek  Soru 19. TC devleti boğazlar üzerindeki tam egemenlik hakkını aşağıdakilerden hangisi ile kazanmıştır?

  A) Lozan Barış antlaşması

  B) Montrö Boğazlar Sözleşmesi

  C) Mudanya Barış Antlaşması

  D) İstanbul Antlaşması  Soru 20. İtalya ve Almanya’nın yayılmacı politikası aşağıdakilerden hangilerini hızlandırmıştır?

  A) Ankara antlaşması – Sadabat Paktı

  B) Montrö sözleşmesi – Balkan Antantı

  C) Kıbrıs’ın İngiltere’ye devri

  D) Türkiye’nin MC’ne kabulü- Türk - Rum mübadelesi  Soru 21. İngiltere Musul sorununu kendi lehinde çözümlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?  A)Türk – Irak sınır bölgesinde karışıklık çıkarmıştır.

  B) Elazığ – Diyarbakır yöresindeki Şeyh Sait İsyanını destek

  C) Milletler Cemiyetine başvurmuştur

  D) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olmasını engellemiştir.

  Soru 22. Siyasi ve ekonomik yönden güçlü olan bazı ülkelerin en önemli emelleri Orta Doğu ülkelerinde karışıklık çıkarıp buradaki ülkeleri işgal etmelerinin temel amacı hangisidir?  A) Orta Doğu’nun yer altı kaynakları bakımından zengin olması

  B) Orta Doğu’nun insan gücünden faydalanmak istemeleri

  C) Sınırlarını genişletmek istemeleri

  D) Orta Doğu’daki güneş enerjilerinden faydalanmak istemeleri  Soru 23. Türkiye aşağıdaki sorunlarından hangisini diğerlerinden önce gerçekleştirmiştir?  A) Hatay sorunu B) Musul sorunu  C) Boğazlar sorunu D) 12 ada sorunu  Soru 24. Musul sorunu sonucunda Türkiye ile İngiltere arsında 5 Haziran 1926 yılında imzalanan Ankara antlaşmasının en önemli sonucu hangisidir?  A) Türkiye – Suriye sınırı çizildi

  B) Türkiye – İran sınırı çizildi

  C) Türkiye - Irak sınırı çizildi

  D) Türkiye - Gürcistan sınırı çizildi  Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi Balkan ülkesi değildir?  A) Türkiye B) Romanya  C) Yugoslavya D) Macaristan  Konularımıza Anlamsız ve Saçma Yorum Yazan Üyeler YASAKLANACAKTIR...
  Bir önceki «6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Ünite Çalışma Kağıdı» başlıklı konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
 2. #2
  357 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  357

  Yeni Üye

  Soru1. Türkiye Cumhuriyeti’nin dış siyasette tarihten günümüze kadar aşağıdakilerden hangisini uygulamaya koymuş olamaz?  A) Yayılmacı politika

  B) Yurtta barış dünyada barış

  C) Ulusal egemenlik

  D) Tam bağımsızlık  Soru 2. TC Devleti Kurtuluş Savaşını kazanınca 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşmasını imzalayarak tam bağımsız bir devlet olmuş ve bir çok sorun bu antlaşma ile çözüme kavuşmuştur. Bu antlaşmaya göre Türkiye’nin çözüme kavuşturamadığı sorun hangisidir?  A) Boğazlar B) Savaş tazminatı  C) Kapitülasyonlar D) Musul  Soru 3. Orta Doğu’da ve Balkanlar’da önemli bir güç durumunda bulunan Türkiye üzerinde çeşitli ülkelerin

  Emelleri vardır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?  A) Türk silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesini

  B) Demokratik yönetime geçilmesini

  C) Komşularımızla barış ilişkilerinin kesilmesini

  D) AB’den uzaklaşılmasını

  Soru 4. TC’nin aşağıdaki çalışmalarından hangisi bölge ve dünya barışına katkı amacı taşımamaktadır?  A) Balkan Paktına üye olması

  B) Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na üye olması

  C) Halifelik kurumunu kaldırması

  D) Montrö Antlaşmasını imzalaması

  Soru 5. Cumhuriyet döneminde yapılan aşağıdaki faaliyetlerden hangisi dünya barışını korumaya yöneliktir?  A) Hatay’ın anavatana katılması

  B) Yurdumuzun Milletler Cemiyetine üye olması

  C) Musul’un Irak’a bırakılması

  D) Borçlar sorunun çözümlenmesi  Soru 6. Atatürk’ün dış politikası, bugünkü milli sınırlarımızın içindeki Türk Devleti’nin güçlendirilmesi amacına yöneliktir. Buna göre hangisi Atatürk’ün milli dış politika ilkelerinden değildir?  A) Türkiye’nin milli çıkarlarını esas almak

  B) Milli politikayı yürütürken bazen türk kamuoyunu dikkate almak

  C) Gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamak

  D) Milli sınırlarımız içinde kalmak  Soru 7. Türkiye ile İngiltere arasındaki Musul ile ilgili görüşmeler 1924’te İstanbul’da başladı. Bu görüşmelerden sonuç alamayan İngiltere konuyu çözümlemek amacıyla hangi yola başvurmuştur?  A) Lahey adalet divanına,

  B) İnsan Hakları Komisyonuna,

  C) Milletler Cemiyeti’ne,

  D) Avrupa Konseyine  Soru 8. Boğazların yönetimi Türkiye’nin başkanlığında uluslar arası bir komisyona bırakılmıştı.Ayrıca Türkiye’nin boğazlarda asker bulunduramaması aşağıdaki antlaşmalardan hangisine aittir?  A) Lozan Barış Antlaşması

  B) Montrö Boğazlar sözleşmesi

  C) Mudanya Barış Antlaşması

  D) Hünkâr İskelesi Antlaşması  Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’nın kuruluş amaçlarından birisi değildir?  A) Almanya’nın silahlanması

  B) İtalya’nın saldırgan politikası

  C) Balkan ülkelerinin sınırlarını korumak istemeleri

  D) Rusya’nın saldırgan politikası  Soru 10. Milletler Cemiyeti’nin TC Devleti’ni üyeliğe davet etmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?  A) Avrupalı devletlerin cemiyete baskısı

  B) Türkiye’nin barışçı bir yol izlemesi

  C) Türkiye’nin askeri yönden güçlü olması

  D) Türkiye’nin Avrupalı bir devlet olarak kabulü  Soru 11. Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle Balkan Antantı’nı Orta Doğu ülkeleriyle Sadabat Paktı’nı kurması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?  A) Bölge ve dünya barışına katkıda bulunduğunun

  B) Milletler cemiyeti’ne üye olmak istemesinin

  C) Cumhuriyet yönetimini benimsediğinin

  D) Devletler arsında bloklaşma kurmak istemesini  Soru 12. İtalya ve Almanya’nın yayılmacı politika izlemelerinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  A) Sınırlarını genişletmek istemeleri

  B) Balkan ülkelerini ele geçirmek istemeleri

  C) Ham madde ve pazar bulmak istemeleri

  D) Siyasi birliklerini kurmak istemeleri  Soru 13. Lozan Barış Konferansında hangi konu daha sonraki dönemlerde Türkiye’nin aleyhine

  sonuçlanmıştır?  A) Boğazlar sorunu

  B) Kapitülasyonlar sorunu

  C) Yabancı okullar sorunu

  D) Musul sorunu  Soru 14. Atatürk dönemi dış politikasında;

  1 sorunları barış yoluyla çözümleme

  2 devletlerin iç işlerine karışmama

  3 yayılmacı politika izleme

  Hangisi yada hangileri benimsenmiştir?  A) Yalnız 1 B) Yalnız 2  C) 1 ve 2 D) 2 ve 3  Soru 15. Mustafa Kemal’in Adana’da yaptığı konuşmada “ Kırk asırlık Türk Yurdu düşman elinde esir kalamaz.Günü gelecek siz de kurtulacaksınız.” Hatay ile ilgili bu görüşleri onun hangi özelliğini gösterir?  A) ümitsizliğe yer vermemesini

  B) İleri görüşlülüğünü

  C) Sistemli ve planlı olmasını

  D) İnkılapçı özelliğini

  Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran bir sebep değildir?  A) Asya ve Avrupa kıta’ları arasında olması

  B) Önemli boğazlara sahip olması

  C) Uluslar arası kuruluşlara üye olması

  D) Balkanların ve Orta Doğu’nun en güçlü devleti olması

  Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi sınır belirlememek amacıyla değil “ Yurtta barış dünya’da barış “ ilkesi gereği imzalanmıştır?

  A) Lozan Barış Antlaşması

  B) Balkan Antantı

  C) Gümrü Barış antlaşması

  D) Ankara Antlaşması  Soru 18. Atatürkçü düşüncede ulusal dış politikanın belirlenmiş bir takım ilke öğeleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu öğe veya ilkelerden değildir?  A) Ulusal sınırlar içinde kalmak

  B) Uluslar arsı ilişkilerde devletlerin eşitliği ilkesine göre davranmak

  C) Akılcı ve bilimsel davranmak

  D) Diğer ülkelerin yönetim şekillerinden etkilenmek  Soru 19. TC devleti boğazlar üzerindeki tam egemenlik hakkını aşağıdakilerden hangisi ile kazanmıştır?

  A) Lozan Barış antlaşması

  B) Montrö Boğazlar Sözleşmesi

  C) Mudanya Barış Antlaşması

  D) İstanbul Antlaşması  Soru 20. İtalya ve Almanya’nın yayılmacı politikası aşağıdakilerden hangilerini hızlandırmıştır?

  A) Ankara antlaşması – Sadabat Paktı

  B) Montrö sözleşmesi – Balkan Antantı

  C) Kıbrıs’ın İngiltere’ye devri

  D) Türkiye’nin MC’ne kabulü- Türk - Rum mübadelesi  Soru 21. İngiltere Musul sorununu kendi lehinde çözümlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?  A)Türk – Irak sınır bölgesinde karışıklık çıkarmıştır.

  B) Elazığ – Diyarbakır yöresindeki Şeyh Sait İsyanını destek

  C) Milletler Cemiyetine başvurmuştur

  D) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olmasını engellemiştir.

  Soru 22. Siyasi ve ekonomik yönden güçlü olan bazı ülkelerin en önemli emelleri Orta Doğu ülkelerinde karışıklık çıkarıp buradaki ülkeleri işgal etmelerinin temel amacı hangisidir?  A) Orta Doğu’nun yer altı kaynakları bakımından zengin olması

  B) Orta Doğu’nun insan gücünden faydalanmak istemeleri

  C) Sınırlarını genişletmek istemeleri

  D) Orta Doğu’daki güneş enerjilerinden faydalanmak istemeleri  Soru 23. Türkiye aşağıdaki sorunlarından hangisini diğerlerinden önce gerçekleştirmiştir?  A) Hatay sorunu B) Musul sorunu  C) Boğazlar sorunu D) 12 ada sorunu  Soru 24. Musul sorunu sonucunda Türkiye ile İngiltere arsında 5 Haziran 1926 yılında imzalanan Ankara antlaşmasının en önemli sonucu hangisidir?  A) Türkiye – Suriye sınırı çizildi

  B) Türkiye – İran sınırı çizildi

  C) Türkiye - Irak sınırı çizildi

  D) Türkiye - Gürcistan sınırı çizildi  Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi Balkan ülkesi değildir?  A) Türkiye B) Romanya  C) Yugoslavya D) Macaristan


   vBulletin® ,Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright © 2017 Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0