esmaül hüsna havasları ve fazileti


esmaül hüsna havasları,esmaül hüsnanın havası,esmaül hüsna ve havası,esmaül hüsnanın hikmetleri,esmaül hüsna havas ve esrarı

Esma ül Hüsna’nin Havasları

Ya Allah : Tüm Duaları kabul olunur, rızkı artar.

Ya Rahman : Dünyada ve Ahiret’te Allah’ın (C.C.) sevgisini kazanır, kalbi yumuşar, zulümlerden emin olur, maddi ve manevi nimetlere nail olur.

Ya Rahim : Bütün yaratıkların merhametini kazanır, afet ve belalardan kurtulur, kıyamet günü Allah'ın (C.C.) rahmetine nail olur, maddi ve manevi rızkı artar.

Ya Melik : Dünyada ve Ahiret’te mevkisi artar, bütün kötülüklerden emin olur, zalimin karşısında güçlü olur, sevilir, sayılır, her yerde sözü geçer ve bir çok sırra vakıf olur.

Ya Kuddüs : Ahlakı güzelleşir, kötü davranışlardan içkiden, kumardan, zinadan kurtulur, kalbi temizlenir, ruh hastaları Allah'ın (C.C.) izniyle iyileşir.

Ya Selam : Dünya ve Ahiret işlerinde başarı artar, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulur, korktuğu şeylerden, düşmandan, zalimden emin olur.

Ya Mü’min : Küfürden, şirkten, yalandan, insanların ve cinlerin şerlerinden kurtulur, maddi ve manevi hastalıklar iyileşir.

Ya Müheymin : Kalbinde ilim nuru zuhur eder, insanların aklından geçeni anlar, düşmanların şerrinden kurtulur, dileklerine ulaşır.

Ya Aziz : Dünya ve Ahiret’te dereceleri artar, insanlar arasında yücelir, herkes tarafından sevilir, rızkı artar, kimseye muhtaç olmaz.

Ya Cebbar : Her istediğini her yerde yaptırır, insanlar tarafından sevilir, insanların, cinlerin ve şeytanın şerrinden emin kurtulur,düşmanlarından intikam alır.

Ya Mütekebbir : Herkes tarafından sevilir, her türlü beladan kurtulur, maddi ve manevi kazancı artar.

Ya Halik : Maddi ve manevi her türlü hastalıklarından kurtulur, işlerinde başarılı olur, tüm sıkıntılarından kurtulur.

Ya Bari : Her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan ve problemlerden kurtulur, her başladığı işte başarılı olur.

Ya Musavvir : Maddi, manevi herhangi bir işte uzmanlaşır, en zor işleri başarır, isteğine erişir.

Ya Gaffar : Tüm günahları af olur,bağışlanır, Allah (C.C.) sevgisiyle kalbi nurlanır, günahlardan korunur ve tüm kötü huylardan kurtulur.

Ya Kahhar : Düşmanlarına galip gelir, gayri meşruya olan isteği yok olur, şeytani ve nefsani istekleri söner.

Ya Vehhab : Hiç zahmetsiz bol rızka erişir, malı mülkü artar, dünyevi ve uhrevi birçok ilime sahibi olur.

Ya Rezzak : Hiç umulmadık yerden bol rızk gelir, ömrünün sonuna kadar Allah’tan (C.C.) başka kimseye muhtaç olmaz, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulur.

Ya Fettah : Dünyada ve Ahirette tüm kapılar kendine açılır, ticarette başarıya ulaşır, dünyevi ve uhrevi ilimlerde ilerleme kaydeder.

Ya Alim : Dünyevi ve uhrevi tüm ilimleri kazanır, hafızası kuvvetlenir, birçok gizli ilimlere ve bilgilere erişir.

Ya Kabid : Düşmanların zulmünden, kötü huylardan kurtulur, insanların sevgisine erişir.

Ya Basit : Rızkı genişler,mal ve parasının bereketi artar, tüm korkularından kurtulur, herkesin yardımını görür maddi ve manevi dereceleri artar.

Ya Hafid : Düşmanların kötülüklerinden kurtulur, kimse ona kötülük edemez ve belalardan korunur.

Ya Rafi : Herkes tarafından sevilir, insanların içinde, mevkiinde ve işinde yükselir.

Ya Muiz : İzzeti ve şerefi artar, halk tarafından sevilir, her yerde sözü geçer, maddi ve manevi dereceleri yükselir.

Ya Muzil : Düşmanlarına galip gelir, şerefi artar.

Ya Semi' : Duaları kabul olur, gizli, açık her sesi zamanla işitir.

Ya Basir : Tüm işlerinde başarı kazanır ve hiçbir konuda aciz kalmaz.

Ya Hakem : Haklı davasını kazanır ve Duaları kabul olur.

Ya Adl : Haklı davayı kazanır, hakkını alır ve adaleti gerçekleştirir.

Ya Latif : Her türlü dilek ve isteğe kavuşur, her türlü hastalıktan kurtulur, insanların ve cinlerin şerrinden emin olur.

Ya Habir : Hafızası gelişir, idraki genişler.

Ya Halim : Ahlak güzelleşir, hiddeti söndürür, zulüm ve haksızlığa uğramaz.

Ya Azim : Her yerde sözü geçer, herkes tarafından sevilir, sayılır, maddi ve manevi dereceleri artar.

Ya Gafur : Korktuğu şeylerden emin olur, günahları af olur, kötü huylardan kurtulur.

Ya Şekur : İstediği her işte başarılı olur, kısmeti açılır, rızkı artar.

Ya Aliy : Dereceleri artar,isteklerine çabuk erişir, maddi ve manevi bütün ilimlere erişir.

Ya Kebir : Halk arasında sivrilir, maddi ve manevi büyüklüğe erer.

Ya Hafiz : Her türlü bela, afet ve düşmandan madden, nefsen emin olur.

Ya Mukit : Muhtaç olunan her türlü talebi elde eder, kazancı artar.

Ya Hasib : Düşmanı hor ve zelil eder, Duaları kabul olur, ummadığı yerden rızkı gelir, kimseye boyun eğmez.

Ya Celil : Zalimleri hor ve zelil eder, herkes tarafından sevilir.

Ya Kerim : Rızkını bol ve çok kolay kazanır, fakirlikten kurtulur, her türlü maddi ve manevi beladan kurtulur.

Ya Rakib : Allah’ın (C.C.) sevgisine erişir, hafızası kuvvetlenir, her işte başarılı olur.

Ya Mucib : Her türlü Duası kabul olur, kimse isteklerine karşı gelemez.

Ya Vasiu : Darlığa düşmez, geçim sıkıntısından ve tüm kötü huylardan kurtulur, malı mülkü artar, ömrü uzar.

Ya Hakim : Uzağı görür, ilim ve hikmet sahibi olur, manevi hastalıklardan kurtulur.

Ya Vedud : Allah’ın ve tüm insanların sevgisini kazanır.

Ya Mecid : İzzeti ve şerefi artar, halk tarafından sevilir hiçbir işinde zorluk çekmez.

Ya Bais : İradesi güçlenir, borçlarını öder, alacaklarını alır, ticareti artar.

Ya Şehid : İmanı, heybeti artar, halk arasında sevilir, şehitlik mertebesine ulaşır.

Ya Hak : Tuttuğu her işi neticelendirir ve o işte sabit kalır, imanda ve ibadetlerde sebatlı olur ve imanlı ölür.

Ya Vekil : Allah’ın (C.C.) her türlü yardımı görür, rızkı genişler, her türlü korkudan emin olur.

Ya Kavi : Maddi ve manevi her türlü güce kavuşur, her türlü zor işi kolaylıkla halleder.

Ya Metin : Maddi ve manevi her konuda sağlam olur, her türlü hastalıktan kurulur.

Ya Veli : Her işinde Allah’ın (C.C.) yardımını alır, maddi ve manevi dereceleri artar.

Ya Hamid : Ticarette başarılı olur, dünya malı artar, herkes tarafından sevilir.

Ya Muhsi : Hafızası kuvvetlenir, zekası artar, doğru kararlar alır.

Ya Mubdi : Her işinde muvaffak olur, ummadığı yerlerden maddi ve manevi yardım alır.

Ya Muid : Elinden çıkmış veya gelmesini istediği şeyleri geri alır.

Ya Muhyi : Her türlü işte başarılı olur, tıbben devası bulunmayan hastalıklara şifa olur.

Ya Mumit : Düşmanlardan, zalimlerden intikam alır ve tüm kötü huylardan kurtulur.

Ya Hay : Ömrü uzun ve mutlu olur, her yerde sözü geçer sevilir, saygı görür.

Ya Kayyum : Maddi ve manevi her isteklerine kavuşur, rızkı artar ve devamlı olur.

Ya Vacid : Kazancı artar, elinden çıkmış malı geri gelir.

Ya Macid : Malı mülkü artar, rızkı bollaşır.

Ya Vahid : Her istediğine erişir, izzeti, şerefi artar, halk arasında sivrilir, kalbi nurlanır.

Ya Samed : Allah’tan (C.C.)başka hiç kimseye muhtaç olmaz.

Ya Kadir : Yaptığı ve elini her attığı her işte muvaffak olur, insanlar tarafından sevilir ve her işi kusursuz olur.

Ya Muktedir : Her işinde güçlü olur, her işi kolay yapar ve her işte başarılı olur.

Ya Mukaddim : Maddi ve manevi alanda daima yükselir.

Ya Muahhir : Kötü birini mevkisinden veya bulunduğu yerden uzaklaştırır.

Ya Evvel : Bütün Duaları kabul olur, her yaptığı işte birinci olur.

Ya Ahir : Düşmanı hor, zelil eder ve uzun bir ömüre sahip olur.

Ya Zahir : Gizli ve açık her bilgiyi öğrenir ve her zaman düşmanlarını yener.

Ya Batın : İç rahatlığı artar ve hayatından mutlu olur.

Ya Vali : Halk tarafından sevilir ve sözü dinlenir, herkes işini yapar.

Ya Müteali : İzzet ve şerefi artar, her yerde işi görülür, düşmanları hor ve zelil olur.

Ya Berr : Kötü huylardan kurtulur, her halükarda mutlu olur ve belalara uğramaz.

Ya Tevvab : Bütün tövbeleri kabul olur, ummadığı yerlerden rızkı gelir.

Ya Muntakım : Düşmanlardan intikam alır, her türlü belalardan emin olur.

Ya Afuv : Kalbi huzurla dolar, rızkı artar ve Allah (C.C.) bütün günahlarını affeder.

Ya Rauf : İnsanlara karşı şefkati ve merhameti artar, hiç kimseden zarar görmez.

Ya Malik el Mülk : Maddi ve manevi dereceleri artar, hiç kimse aleyhine konuşmaz.

Ya Zül Celali vel İkram : Kendini gören herkes sever, Duası kabul olur, tüm işleri kolaylıkla hal olur.

Ya Muksit : Geçimsizliği düzeltir, karı koca arasında çok etkilidir.

Ya Cami' : Küsleri birleştirir,karı koca arasını düzeltir ve çalınan malı geri getirir.

Ya Ğani : Maddi ve manevi her türlü zenginliği artar, insanlar tarafından sevilir.

Ya Muğni : Maddi ve manevi her türlü zenginliği artar umulmadık yerden rızkı gelir.

Ya Mani : Düşmanları cezalandırır, her türlü kaza ve beladan korur.

Ya Darr : Düşmanları cezalandırır.

Ya Nafi' : Maddi ve manevi her türlü hastalıktan kurtulur, ömrü uzar, izzet ve şerefi artar.

Ya Nur : Kalbi nur ile dolar, doğru ve yanlışı ayırır, doğru kararlar alır.

Ya Hadi : Hafızası kuvvetlenir, imanı artar, insanlar tarafından sevilir, düşmanlığı giderir.

Ya Bedi’ : Çalıştığı işte Allah’ın (C.C.) yardımıyla yükselir.

Ya Baki : Uzun ve sıhhatli bir ömrü olur.

Ya Varis : Uzun, sıhhatli, şan ve şeref dolu bir hayat yaşar.

Ya Reşid : Zina, Kumar gibi kötü huylardan kurtulur.

Ya Sabur : Belalara, hastalıklara sabrı artar ve başladığı her işi bitirir.