TUNÇ DEVRİ, ÖZELLİKLERİ (TARİH ÖNCESİ DEVİRLER VE ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR)

MÖ 2000-1500

-Bakır ve kalayın karışımından tunç elde edilmiş ve böylece daha sert dayanıklı araç gereçler yapılmıştır.

-Bu dönemde karasaban bulunmuş ve tarımda gelişim sağlanmıştır.

-Tüketim fazlası üretim elde edilmiş bu da ticaretin gelişmesini sağlamıştır.

-İlk şehir ve devlet yapıları kurulmuştur.