Osmanlı Devleti'nin Savaş Gemileri - Osmanlı Zırhlıları - Osmanlı Denizaltıları - Osmanlı KruvazörleriBabaros Hayreddin Zırhlısı (SMS Kurfürst Friedrich Wilhelm)Barbaros Hayreddin Zırhlısı, Brandenburg sınıfı dört ön-dretnot tipi, Almanya'da 1890'larda yapılan savaş gemilerinden biridir.

Wilhelmshaven'da Donanma Tersanesi'nde yapılan gemi, SMS Brandenburg, SMS Wörth, ve SMS Weissenburg (daha sonra Turgut Reis) ile aynı yıllarda suya indi.

1900-1901 yıllarından Çin'de Boxer Ayaklanması'nda görev yaptı.

1910'da ise Osmanlı devleti genelinde faaliyet gösteren Donanma Cemiyeti tarafından satın alındı 28 Ağustos. 1910'da İstanbul'a geldi.Yaşlı da olsa Osmanlı Donanması'ndaki en kuvvetli gemi, dolayısıyla da sancak gemisiydi. Sultan V. Mehmet Reşat'a Rumeli gezisinde ev sahipliği yaptı.

Trablusgarp Savaşı'nda ise Çanakkale'de karakol vazifesi gördü.

Balkan SavaşlarıBalkan Savaşları boyunca gemi hem asker taşıma vazifesi gördü, hem gerektiğinde sahilleri bombardıman etti.

Yunan Donanması'nın Ege'de işgallere başlaması üzerine Barbaros, Turgut Reis, Mesudiye, Asar-ı Tevfik, Hamidiye, Mecidiyeköy, Berk-i Satvet'ten oluşan donanma, 3 adet 5 biner tonluk eski zırhlı, 4 muhrip ile iki denizaltıdan oluşan Yunan Donanması'nın karşısına çıktı. İki donanma sayıca eşit gibi görünse de Yunanistan'ın Averoff kruvazörü donanmasının atış gücünü katlamaktaydı.

Gökçeada ve Mondros Muharebeleriİlk olarak Gökçeada (İmroz)'da karşı karşıya gelen iki donanmada tüm gemilerin hedefi karşı donanmanın sancak gemileridir, yani Barbaros ve Averof hedeftedir.Savaşın başında 8 bin 400 metre olan mesafe 3 bin 500 metreye kadar inmiş, iki taraf da sonuç alamadığı için donanmalar geri dönmüştür.Osmanlı Donanması Nara'daki merkeze dönmüştür.

18 Ocak 1912'de iki donanma Mondros açıklarında karşılaşmıştır. Yunan Donanması'nın ateşleri Barbaros'u bulmuş ve yaralamış, savaş sonunda Barbaros otuza yakın mermi yarası almış, 4 subay ve 28 er hayatını kaybetmiştir.

I. Dünya SavaşıI. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de seyir etmekte olan zırhlı, 8 Ağustos 1915 günü Kaptan Nasmith komutasındaki İngiliz E-11 denizaltısı tarafından vuruldu. Gemide görevli askerler denizaltıyı görmüş, ama nişan almaya vakit bulamadan 40 mil hızla gelen torpidonun hedefi olmuşlardır.Geminin orta bölmesindeki cephanenin de tahrip olmasıyla geminin batışı hızlanmıştır. Yaklaşık 600 kişilik mürettebatın ancak 270'i Sivrihisar ve Basra torpidobotları tarafından kurtarılmıştır.