Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferinin Nedenleri ve SonuçlarıNedenleri;1.Yavuz Sultan Selim'in İslam Dünyasının lideri olmak istemesi

2.Baharat Yolu ve zengin bir tarım bölgesi olan Mısır'ı almak istemesi

3.Dulkadiroğullarının osmanlı egemenliğine girmesi

4.Memlüklerin Şah İsmail ile ittifak kurmasıMercidabık Savaşı (1516) Memlük sultanı Kansu Gavri yenildi,Suriye,Filistin Osmanlılara geçti. Ridaniye Savaşı (1517) Yeni sultan Tomanbay güçlü bir savunma hattı oluşturdu. Yavuz Sutan Selim müthiş bir taktikle ateşhattının arkasına geçti. Memlük devleti sona erdi,toprakları Osmanlının oldu.Sonuçları:
* Memlük toprakları alındı

* Memlük hazinesi alındı,hazine altın doldu

* Kutsal Emanetler İstanbula taşındı

* Halifelik Osmanlılara geçti

* Osmanlı devleti teokratik devlet yapısı kazandı

* Venedikliler Kıbrıs ödedikleri 10000 altını Osmanlıya ödemeye başladılar

Click here to enlarge

* Baharat Yolu, Mısır alındı