2013-2014 11. SINIFLAR İNKILÂP TARİHİ YAZILISI (2. DÖNEM)
1. SINAV

SORULAR
A. 1. Atatürk dönemi çok partili hayatın kronolojik olarak sıralamasını yapınız. 8p.
2. I.Meclis ve II. Meclis’te yenilik yanlıları ve yenilik karşıtları olan grupları yazınız. 8p.

B.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız(18p)

  • Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönetm alanındaki politikası? ………………………………..
  • Urfa’da düşmana karşı başarılı olan komutanımız? ……………………………
  • Şeyh Sait İsyanı nedeni ile çıkarılan kanun? …………………..
  • Atatürk’ün Başkomutanlık savaşında söylediği söz? …………………………………………………………………………………..
  • Sakarya savaşından sonra Fransızlar ile yaptığımız antlaşma? ………………………..
  • İlk anayasamızın ismi? …………………………..
  • Terakkiperver Cumhurityet Fırkası’nın kurucusu? ……………………………
  • 1961 Anayasası ile kurulan kurum? ………………………………….
  • Misak-ı Milli’den verilen 2. taviz? ………………………………..


C. Aşağıdaki ifadelerin başındaki boşluğa doğru ise (D),yanlış ise (Y) koyunuz.(10p)
1. [IMG]file:///C:\Users\Orkun\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image001.gif[/IMG]Şeyh Sait İsyanı, Fransızlar tarafından kışkırtılmıştır.
2. [IMG]file:///C:\Users\Orkun\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image002.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\Orkun\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image003.gif[/IMG]Mareşallik unvanı Atatrük’e Eskişehir-Kütahya savaşlarından sonra verilmiştir.
3. [IMG]file:///C:\Users\Orkun\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image004.gif[/IMG]Lozan’da çözümlenemeyen sorunlardan biri Irak sınırıdır.
4. [IMG]file:///C:\Users\Orkun\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image005.gif[/IMG]Mudanya antlaşması’nın imzalanması ile Mondros Antlaşması geçerliliğini kaybetmiştir.
5. Menemen olayını İttihatçıların çıkardığı tespit edişmiştir.

D.Kurtuluş Savaşı yıllarında bazı ilkler yaşanmıştır. Aşağıda belirttiğimiz ülkeler hakkındaki yaşanan ilkleri yazınız. (5p)
1 Fransa

2 Afganistan

3 Ermeniler

4 İtalya

5 Sovyet Rusya


E.Kurtuluş Savaşı ile ilgili soruları cevaplayınız? (6p.)
Ø Kuva-i Milliye birlikleri ……………………. cephesinde kaldırılarak yerine ………………………………. kurulmuştur.
Ø TBMM, I. İnönü başarısından dolayı ……………………………………………’na davet edilmiştir.
Ø Bu durum, TBMM’nin İtilâf devletleri tarafından ……………………………………………. sağlamıştır.
Ø Eskişehir-Kütahya Savaşlarından sonra Meclis, …………………………………………. kararlarını kabul etmiştir.
Ø Bu kararlar ………………………………………………. savaşı öncesinde ordunun itiyaçlarını karşılamak için çıkarılmıştı.

F. Klasik Sorular
1- 1924 anayasasında yapılan değişiklikleri yazınız. 8p.
2- Sakarya Meydan Muharebesinden sonra yapılan antlaşmaları ve yapıldığı devletleri yazınız. 8p.
3- I. Meclis’in Kurtuluş Savaşı’nda yaptığı faliyetlerden 5 tanesini yazınız. 5p.
4- Başkomutanlık yetkisi nedir? Ne zaman ve niçin verilmiştir? Bu yetkinin önemini Kurtuluş Savaşı yıllarını da düşünerek açıklayınız. 2+2+2p.

BELGESEL SORULARI
1- Doğduğu yer ve Ankara’ya beraber gittiği oğlunun ismi? 4p.
2- İstiklâl Marşı’nı yazdığı yer bugün hangi ilimiz sınrları içerisindedir? Yazıldığı dönemde Milli Eğitim Bakanı kimdir?2+2p.
3- Hangi gazetelerde yazmış? Nerden milletvekili seçilmiş? Vaaz verdiği en önemli iller hangilerdir? 4+2+2
4- Kendisini Mısır’a davet eden kimdi? 2p.

Recep ÖZER
Tarih Dersleri Öğretmeni
Başarılar dilerim.