soru sor

Yeni Konu aç

Konu: Tarih Bilimine Giriş Soruları

 1. #1
  nuh1986 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Gelişmiş Üye

  1) Tarihi olayların incelenmesi sırasında neden-sonuç ilişkisinin doğru olarak kurulabilmesi için, tarihçi aşağıdaki bilimlerden hangisine başvurmak zorundadır?

  A) Arkeoloji B) Kronoloji C)Coğrafya D) Sosyoloji E) Poleografya

  2) Tarihsel bir olayın incelenmesinde aşağıdaki metodlardan hangisine başvurulmaz?

  A) Deney metodu
  B) Olayın geçtiği zamanın koşulları
  C) Neden - sonuç ilişkisi
  D) Olayla ilgili kaynaklar
  E) Olayın objektif değerlendirilmesi

  3) Tarih biliminin amacı; yaşanan tarih hakkında doğru bilgi elde etmek olduğuna göre bu iş ancak yaşanan tarihten günümüze yansıyan izlerin, yeni şahitlik yapacak belgelerin değerlendirilmesiyle mümkündür.
  Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Tarih olayları arasında neden – sonuç ilişkisi vardır.
  B) Tarih olayların araştırmasında geçmişten günümüze kalan eserler kullanılır.
  C) Geçmişteki olaylar o günün şartları dikkate alınarak incelenebilir.
  D) Olayın geçtiği yerde araştırma yapılması doğru sonuca ulaşmada etkilidir.
  E) Tarihi olayların tekrarı yoktur.

  4) Tarih araştırmalarında kolaylık sağlamak için olayların siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel olmak üzere tasnif edilmesi aşağıdakilerden hangisine göre yapılabilir.

  A) Zamana göre B) Mekana göre C) Konularına göre D) Yazım şekline göre E) Çağlara göre

  5) I. Antropoloji IV. Irklar Bilimi
  II. Diplomatik V. Kitabeler
  III. Epigrafya VI. Resmi yazışmalar

  Yukarıdaki yardımcı bilimler ve ilgilendikleri alanlar eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

  A) I – IV B) I – V C) I – VI D) I – IV E) I – V
  II – V II - IV II – V II – VI II – VI
  III – VI III –VI III - IV III – V III – IV

  6) Günümüz tarihçilerinin tarihi olayları gelecek nesillere, doğru olarak aktarması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

  A) Olayların objektif açıklanmasına
  B) Önemli olayların üzerinde durulmasına
  C) Sadece siyasi olayların incelenmesine
  D) Olaylar arasında neden- sonuç ilişkjisinin kurulmasına
  E) Sadece günümüze etki eden olayların incelenmesine

  7) “Sümer dili Türkçe gibi sondan eklemelidir. “ diyen bir bilim adamının alanı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Antropoloji B) Coğrafya C) Etnografya D) Kronoloji E) Filoloji

  8) Tarihi olayların araştırmasında, kanunun belirlenmesinden sonra aşağıdaki yöntemlerden hangisinin uygulanması gerekmez?

  A) Tahlil B) Takip C) Ayrım D) Düzenleme E) Kaynak tarama

  9) I. Kayseri – Kültepe’ de çivi yazısı bulunan kil tabletlerin Asurlulara ait olması
  II. Mezopotamya Ninova’da Lidyalılar’a ait paraların bulunması
  Bu iki konu üzerine araştırma yapan bir tarihçi;
  I. Poleografya
  II. Etnografya
  III. Filoloji
  IV. Antropoloji
  V. Nümizmatik
  Bilimlerinin öncelikle hangilerinden yararlanabilir?

  A) I ve V B) II ve III C) I ve IV D) III ve IV E) IV ve V

  10) Tarih, sosyal bir yaratık olan insanın yaşam süresince ortaya koyduğu olayları zaman göstererek illiyet prensibi (kim, ne zaman, nasıl) içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır.
  Bu tanımda tarihin hangi özelliğine değinilmemiştir?

  A) Sosyal bir bilim dalı olduğunu
  B) İlliyet prensibinin bulunduğu
  C) İnsanın ortaya koyduğu olayları incelediğini
  D) Tarihsel olayların yerini belirttiğine
  E) Tarihsel olayların zamanını belirttiğine

  11) Daha çok tarih öncesi dönemlere ait insanların kullanmış oldukları araç ve gereçleri yer ve su altından çıkararak inceleyen bilimdir.
  Yukarıda tarihe yardımcı bilimlerden hangisi tanımlanmıştır?

  A) Coğrafya B) Antropoloji C) Arkeoloji D) Etnografya E) Kronoloji

  12) Tarihsel bir olayın araştırılmasında ve belgelerin değerlendirilmesinde aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz?

  A) Olayların meydana geldiği yerde araştırma yapılmalıdır.
  B) Olaya objektif olarak yaklaşılmalıdır.
  C) Olaylar arasında neden – sonuç ilişkisi bulunmalıdır.
  D) Olayı günümüz değer yargılarına göre değerlendirmeli
  E) Olayın üzerinden belirli bir zaman geçmelidir

  13) Aşağıdaki bilimlerden hangisi tarihe yardımcı bir bilim dalı değildir?

  A) Coğrafya B) Arkeoloji C) Sosyoloji D) Heraldik E) Fizik


  Bir önceki «Tarih Bilimine Giriş Soruları -3» başlıklı konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
 2. #2
  sibelasim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Üye

  çok Saolun yaa Her soru işimizee çok ama çok yarıyor...

 3. #3
  NİL01 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  cvpplarıda olsaymış süper olcakmış


   vBulletin® ,Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright © 2017 Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0