soru sor

Yeni Konu aç

Konu: İlkçağ Uygarlıkları Soruları -1

 1. #1
  nuh1986 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Gelişmiş Üye

  1) M.Ö.2000 yıllarına doğru Anadolu’ daki devletlerin Asurlularla ticaret yaptıkları anlaşılmıştır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?

  A) Kayseri Kültepe tabletlerinin Asurlu tüccarlara ait olması
  B) Anadolu’ da yerleşik hayata geçilmesi
  C) Lidyalıların parayı basması
  D) Hititlerin Mezopotamya’ da yapılan kanunlardan faydalanması
  E) İyonlyalıların Ege ve Karadeniz’ de koloniler kurmaları

  2) İlkçağlarda Fenikeliler, arazileri tarım faaliyetleri için uygun olmayan Lübnan ve Suriye’ nin Akdeniz kıyı kesiminde yaşamışlardır. Kolonicilik yaparak ticarette gelişmişlerdir.

  Bu durum Fenikelileri aşağıdakilerden hangisine zorlamıştır?

  A) Tek tanrılı inançları benimsemeye
  B) Alfabeyi kullanmaya
  C) Denizcilik faaliyetlerine
  D) Yazılı kanunlar yapmaya
  E) Toplumda sınıflaşmalar yapmaya

  3) Mısırlılar, hayatın ölümle bitmediğine, insanların öldükten sonra da yaşayacaklarına inanmışlar, öldükten sonra yaşamanın şartı olarak cesedin bozulup dağılmamasını kabul etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumdan dolayı Mısır’ da milli bir sanat haline gelmiştir?

  A ) Labirent
  B) Oymacılık
  C) Mimarlık
  D) Mumyacılık
  E) Madencilik

  4) İyonyadaki şehirler önceleri krallar, M.Ö. 500’ den sonra asillerin kurduğu oligarşik, son olarak da demokratik hükümetler tarafından yönetilmiştir.

  Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  A) İyonyalıların çok tanrılı dinlere inandıklarına
  B) İyonya’ da aşamalı olarak demokrasiye geçildiğine
  C) İyonya’ da bilimin geliştiğine
  D) Anadolu’ nun kültür merkezi haline geldiğine
  E) İyonyalıların Batı Anadolu’ da yaşadıklarına

  5) İlkçağ’ daki uygarlıklardan bazıları mezarlarını oda ve ev şeklinde yapıp içine çeşitli eşyalar koymuşlardır.

  Buna bakılarak ilkçağ uygarlıklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Yazıyı kullandıkları
  B) Hukuk alanında gelişme kaydettikleri
  C) Parayı kullandıkları
  D) Şehir devletleri halinde yaşadıkları
  E) Ölümden sonra hayatın devam ettiğine inandıkları

  6) I. Ticaretin gelişmesi
  II. Koloniler kurulması
  III. Kademeli olarak demokrasiye geçilmesi
  IV. Tales’ in güneşin tutulma zamanını hesaplaması
  V: Paranın kullanılması

  Yukarıdakilerden hangisi İyonya’ da bilimsel çalışmalar yapıldığına kanıt olarak gösterilebilir?

  A) V B) IV C) III D) II E) I

  7) Fenike, Yunan ve İyon ilkçağ şehir devletlerinin yurtları dışında yaşam kaynakları arayışı için gerçekleştirdikleri koloni hareketleri aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

  A) Farklı uygarlıkların etkileşimlerinin hızlanmasına
  B) Akdeniz siyasi birliğine
  C) Doğu – Batı çatışmasının bitmesine
  D) Asker gereksinimin azalmasına
  E) Demokratik nitelikli yönetimlerin oluşmasına

  8) Savaşların ve ticaretin kültürel etkileşimde büyük payı vardır.

  Bu görüşü aşağıdakilerden hangisi desteklemez?

  A) İskender’ in Asya seferi sonucunda Hellenistik kültürün oluşması
  B) Mısırlıların güneş takvimini icat etmeleri
  C) Haçlı seferleri sonucunda teknik buluşların Avrupa’ ya geçmesi
  D) Asurlu tüccarlar sayesinde Anadolu’ da tarih çağlarının başlaması
  E) Talas Savaşı’ ndan sonra Türklerin Müslümanlığı kabul etmesi

  9) Eskiçağ topluluklarından günümüze kadar insanlığın maddi ve manevi değerlerinden oluşan uygarlık yine insanlığın ortak malıdır.

  Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi uygarlığın gelişmelerinde en önemli etken olduğu savunulabilir?

  A) Sanayi Devriminin geç yapılması
  B) Toplumların demokratik yapıyı benimsemeleri
  C) Askeri çalışmaların başarıya ulaşması
  D) Önemli uygarlık merkezlerinin Akdeniz çevrelerinde kurulması
  E) Toplumlar arası etkileşimin ve bilgi alış – verişinin gerçekleşmesi

  10) İlkçağ’ da Anadolu’ da rahiplik makamına prenslerden biri getirilmiştir.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

  A) Çok tanrılı dinlerin yaygınlaştığının
  B) Anadolu’ da dinin sosyal hayata etkisinin az olduğunun
  C) Dinin devlet kontrolü altında tutulduğunun
  D) Prenslerin yetkilerinin kısıtlandığının
  E) Rahiplik makamının etkisinin azaldığının

  11) Uratu devletinin kralları, ülkenin çeşitli yerlerinde su kanalları ve barajlar inşa etmişlerdir.

  Uygulanan bu politika öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

  A) Sınırların güvenliği
  B) Ülkedeki asayişi
  C) Merkezi yönetimi
  D) Mimari alanda ilerlemeyi
  E) Tarımda canlılığı

  12) Hititlerin ilk yıllarında krallar hanedan üyeleri arasından ülkenin ileri gelenleri tarafından seçilirdi. Talepinuş yatpığı anayasa ile kralın kendisinden sonra başa geçecek prensi seçme hakkına sahip olmasını sağlamıştır.

  Talepinuş bu değişiklikle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

  A) Kralın yetkilerini kısıtlamayı
  B) Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılması
  C) Prensler arasında taht kavgasını bitirmeyi
  D) Hitit halkının yönetime katılmasını
  E) Sınırların güvenli hale gelmesini

  13) Hint toplumu çeşitli sınıflardan oluşurdu. Kast örgütünün katı kuralları sınıflar arasında geçişi engelliyordu. Babadan oğula geçen kastlar arasında diyalog yok denecek kadar azdı.

  Bu paragrafta anlatılan durumun, Hint uygarlığında yarattığı en önemli olumsuzluk aşağıdakilerden hangisidir?_

  A) Ekonomik gelişmeyi durdurmuşlardır.
  B) Hindistan’da güçlü bir devlet kurulmamıştır.
  C) Ülke istilaya açık bir durumdadır.
  D) Hintlilerin bir ulus haline gelmesi engellenmiştir.
  E) Ülkede özgün eserler ortaya çıkmamıştır.

  14) Aşağıdakilerden hangisi, İlkçağ’ da Anadolu’ da ileri bir sosyal yaşamın varlığını kanıtlayan gelişmelerden biri olarak değerlendirilemez?

  A) Hititlerde resmi nikahla aile hukukunun korunması
  B) Pek çok suçun cezasının tazminatla ödenebilmesi ve ölüm cezasının çok seyrek uygulanması
  C) Kölelerin para karşılığı özgür sınıfına geçebilmesi
  D) Mülkiyet hakkının güvence altına alınması
  E) Soyluların devletin en yüksek makamlarına atanma hakkına sahip olması

  15) Yunan şehir devletlerinden Atina ve Sparta’ nın uzak ülkelerde kolonicilik faaliyetleri yürüterek koloniler kurmalarının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Büyük Yunana imparatorluğunun kurulması
  B) Uluslar arası ticaretin yavaşlaması
  C) Yunan dili ve kültürünün değişik yerlere yayılması
  D) Pozitif bilimlerde gelişmeler olması
  E) Yunan kültürünün yayıldığı bölgelerde etkisiz kalması


  Bir önceki «TC İnkılâp Tarihi Soruları 5» başlıklı konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
 2. #2
  ayşenur gürb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  cevapları yok mu sooruların?

 3. #3
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Administrator

  üzgünüm yok biraz araştırmayla çözersiniz

  Konularımıza Anlamsız ve Saçma Yorum Yazan Üyeler YASAKLANACAKTIR...

   vBulletin® ,Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright © 2017 Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0