soru sor

Yeni Konu aç

Konu: İnkılap Tarihi Soruları 4

 1. #1
  nuh1986 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Gelişmiş Üye

  Kurtuuş Savaşına Hazırlık

  1) Aşağıdakilerden hangisi Türk Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemindeki gelişmelerden biri değildir?

  A) Amasya Genelgesinin yayınlanması
  B) Erzurum Kongresinin toplanması
  C) Misak – ı Millinin kabulü
  D) Anadolu ve Rumeli Müdafaa – i Hukuk Cemiyeti’ nin kurulması
  E) Londra Konferansı’nın toplanması


  2)
  I. Milli Kongrenin toplanması istendi
  II. İstanbul hükümetine ilk kez karşı çıkıldı
  III. Milli Egemenlik ilkesinin temeli atıldı.

  Yukarıdaki değerlendirme hangi çalışma ile ilgilidir?

  A) Sivas Kongresi
  B) Amasya Genelgesi
  C) Amasya Görüşmeleri
  D) Sivas Kongresi
  E) Havza Genelgesi


  3) Meclisler, iç ve dış siyasetin temel prensiplerini belirler. Erzurum ve Sivas Kongreleri de ulusal direniş için gerekli iç ve dış siyasetle ilgili kararlar alarak meclis gibi hareket etmiştir.

  Yukarıdaki açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi bu kongrelerin meclis gibi hareket ettiğini göstermez?

  A) Azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalık verilemez kararının alınması
  B) Manda ve himayenin kesinlikle reddedilmesi
  C) Milli iradeyi hakim kılmak esastır. Kararının alınması
  D) Temsil Heyeti’ nin İstanbul Hükümeti ile ilişkilerini kesmesi
  E) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz kararının alınması

  4) Kurtuluş Savaşı yıllarının olumsuz ve ağır şartlarında bazı yurtsever aydınlar bir başka güce dayanarak ülkeyi kurtarmayı amaçlamışlardır. Ancak Sivas Kongresinde “Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez. ” maddesi ile bu durumla ilgili olarak son karar verilmiştir.

  Buna göre, manda ve himaye fikrinin kesin dille reddi aşağıdaki yargılardan hangisine vardırır?

  A) Demokratik bir devlet anlayışının
  B) Bölgesel kurtuluşun
  C) Toprak bütünlüğünün
  D) Milli birlik ve beraberliğin
  E) Tam bağımsızlığın

  5) Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’ nın başlamasıyla yayınladığı Amasya Genelgesi ile Kurtuluş Savaşı’ nın amaç ve yöntemini bildirmiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesin’ nin yukarıdaki özelliğinin vurgulandığı maddesidir?

  A) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
  B) İstanbul Hükümeti, üstüne düşen sorumluluğu yerine getirememektedir.
  C) Anadolu’ nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ ta milli bir kongre toplanmalıdır.
  D) Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır.
  E) Askeri ve milli örgütler hiçbir şekilde dağıtılmayacaktır.  6) Amasya Genelgesinde; “İstanbul Hükümeti görev ve sorumluluğunu yerine getirememektedir. ” denilmiştir. Bu yönetim boşluğu kongreler döneminde aşağıdakilerden hangisi ile giderilmeye çalışılmıştır?

  A) Direniş Cemiyetlerinin kurulmasıyla
  B) Temsilciler Kurulu’ na yürütme yetkisinin verilmesiyle
  C) Kuvay - ı Milliye’ nin güçlenmesiyle
  D) Düzenli ordunun kurulmasıyla
  E) Bölgesel kongrelerin toplanmasıyla

  7) Kurtuluş Savaşı’ nın başlarında İtilaf güçleri Anadolu ihtilaline bir Osmanlı subayının devlete karşı kişisel bir isyandır şeklinde bakıyordu. Bu yüzden genelgelere ve kongrelere çok ciddi bir tepki göstermemişlerdi.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

  A) Sevr Antlaşması’ nın imzalanmasıyla bu hareketin de biteceğini düşündüklerinin
  B) Mebusan Meclisi’ nin açılmasıyla ulusal direnişin sona ereceğini düşündüklerinin
  C) Milli mücadelenin önemini anlamamış olduklarının
  D) Osmanlı Devleti’ nin içişlerine karışmak istemediklerinin
  E) İtilaf güçlerinin barışçı bir politika izlediklerinin

  8) Aşağıdakilerden hangisi, Kurtuluş Savaşı’ nın halk hareketi olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

  A) Düzenli ordunun kurulması
  B) Genelgelerin yayınlanması
  C) İstanbul Hükümeti’ ne karşı çıkılması
  D) Kongrenin toplanması
  E) Manda ve himayenin reddedilmesi
  9) Genelge ve kongrelerde alınan kararlardan hangisi Osmanlı Devletinin yerine yeni bir devletin kurulacağının göstergesidir?

  A) Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
  B) Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez.
  C) Yabancı işgal ve müdahalesine karşı hep birlikte savunma yapılacaktır.
  D) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz
  E) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
  10) Havza Genelgesi’ nden farklı olarak, Mustafa Kemal Amasya Genelgesi’ ni Rauf Bey, Ali Fuat paşa, Refet Bey gibi komutanlara da imzalatmıştır.

  Aşağıdakilerden hangisi bunun sebebi olabilir?

  A) İstanbul Hükümeti’ nin kendisini görevden almasını önlemek.
  B) Milli iradenin karşısında olduğunu göstermek.
  C) Aleyhindeki propagandalarla genelgenin etkisinin azalmasını önlemek.
  D) Erzurum’ da bir kongre düzenlenmesini sağlamak.
  E) Bir darbeyle İstanbul Hükümeti’ ni düşürmek.


  11) Mustafa Kemal’ in Milli Mücadele hareketini, Anadolu’ da kongreler düzenlemek ve meclis çalışmalarıyla beraber yürütmek istemesi aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir?

  A) Milli egemenlik anlayışını, bağımsızlık anlayışıyla beraber yaymak.
  B) Zararlı derneklerin çalışmalarını engellemek.
  C) Düzenli orduların terhis edilmesini önlemek.
  D) Dünya kamuoyunun dikkatini Anadolu’ ya çekmek.
  E) Osmanlı yönetiminin desteğini almak.  12) Erzurum Kongresi’ nde ilk kez bir kısım halk temsilcisi tarafından benimsenen esaslar, Sivas Kongresi’ nde tüm ulusa mal edilmiştir. Sivas Kongresi’ nde alınan kararların İstanbul Hükümeti üzerinde etkili olduğunu gösteren ilk belirti aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Saltanat Şurası’ nın toplanması
  B) Misak – ı Milli’ nin kabul edilmesi
  C) Damat Ferit Hükümeti’ nin istifa etmesi
  D) İstanbul’ da işgallere karşı protesto mitinglerinin düzenlenmesi
  E) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ nin toplanması


  Bir önceki «LGS ve LYS Tarih Konu Anlatım Kitabı Lazım» başlıklı konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
 2. #2
  melanqo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  ya Lütfen cevapLarı da verir msniz?Click here to enlargeClick here to enlarge


   vBulletin® ,Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright © 2017 Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0