soru sor

Yeni Konu aç

Konu: Osmanlı Duraklama Dönemi Soruları

 1. #1
  nuh1986 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Gelişmiş Üye

  1) Yeniçeri Ocağı’ na yeni askerlerin alınmasıyla maaşlı asker sayısı artmıştır. Ayrıca köylünün toprağını terk etmesi de üretimin azalmasına neden olmuştur.

  Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) İç isyanların bastırıldığı
  B) Tarımda üretimin arttığı
  C) Merkezi otoritenin güçlendiği
  D) Ülke ekonomisinin bozulduğu
  E) Hazine gelirlerinin arttığı
  2) Osmanlı devlet adamları XVII. Yüzyılda devlet kurumlarındaki bozulmalara karşı çareler aramıştır. Bu çareler içinde aşağıdakilerden hangisi görülmez?

  A) Orduda düzenlemeler yapmak
  B) Batıdaki gelişmelere göre kanunları düzenlemek
  C) Yeteneksiz yöneticileri görevden almak
  D) Ahlakın bozulmasını önlemek
  E) Baskı ve şiddetle huzuru sağlamak
  3) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’ nın duraklamasının iç nedenlerinden birisi değildir?

  A) Memur atamalarında rüşvet ve iltimasın olması
  B) Medreselerde fen bilimlerinin kaldırılıp dini ağırlıklı derslerin verilmesi
  C) Yeniçeri ocağına gelişi güzel askerler alınması
  D) Denizciliğin önemsenmeyip sadece kıyı güvenliğine yönelik çalışmalar yapılması
  E) Ekonomik ve askeri alanda Avrupa örnek alınarak yenilik yapılması


  4) Aşağıdakilerden hangisi Duraklama döneminin özellikleri arasında gösterilemez?

  A) Devletin yönetim şeklinin değişmesi
  B) Bütçe açıklarının artması
  C) Sınırlı ıslahatların yapılması
  D) Devlet kurumlarının bozulması
  E) Devletin en geniş sınırlarına ulaşması  5) Duraklama döneminden itibaren saray kadınları, ulema, saray ve ocak ağaları devlet işlerine doğrudan karışmaya başlayarak yönetimde etkinliklerini artırmışlardır.

  Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

  A) Padişahların yetersizliği
  B) Sınırların daralması
  C) Padişahın saray ahvaline güvenmesi
  D) Celali isyanlarının çıkması
  E) Yönetimin demokratikleşmesi
  6) Duraklama devrinde padişahların küçük yaşta tahta geçmeleri, saray kadınlarının yönetime karışmalarına ve devlet adamları arasında çekişmelere neden olmuştur.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı sayılabilir?

  A) Merkezi otoritenin arttığının
  B) Yönetime devşirmelerin egemen olduğunun
  C) Yönetimin kişisel çıkarlara alet edildiğinin
  D) Yönetimin demokratikleştirildiğinin
  E) Padişahın yönetimde güçlü olduğunun  7) Duraklama devri padişahları Yükselme devri padişahlarına oranla daha tecrübesiz ve devlet idaresinden uzaktılar.

  Bu görüşü öncelikle aşağıdakilerden hangisi kanıtlar?

  A) Yeteneksiz devlet adamlarının iş başına gelmesi
  B) Devşirme sisteminin güçlenmesi
  C) Padişahların ordunun başında sefere çıkmaması
  D) Sancağa çıkma usulünün kaldırılması
  E) Padişahların eğlencelere önem vermesi  8)
  I. Gümrük gelirlerinin azalması
  II. Yeniçerilerin evlenmeye başlamaları
  III. Savaşların uzun ve yenilgiyle bitmesi
  IV. Devşirme sisteminin bozulması
  V. Askeri alanda yenilik yapılmaması

  Duraklama Devri’nde yukarıda görülen gelişmelerden hangisi hem ekonomik, hem de askeri alanda olumsuzluklara neden olmuştur?

  A) I B) II C) III D) IV E) V
  9) Duraklama döneminde Osmanlı devlet adamları kendilerini Avrupa’ dan üstün görüyorlardı. Duraklamanın nedeni olarak Yükselme Devri kanunlarının ve sistemlerinin tam olarak uygulanmamasını görüyorlar ve bu devri örnek almaya çalışıyorlardı.

  Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu olarak söylenebilir?

  A) Islahatlar halk desteğiyle olmuştur.
  B) Islahatlarda Avrupa’daki gelişmelerden yararlanılmamıştır.
  C) Islahatçıların görev süresiyle sınırlı kalmıştır.
  D) Şiddet ve baskıyla ıslahatlar yapılmıştır.
  E) Askeri ve ekonomik ıslahatlara öncelik verilmiştir.  10) Duraklama Devri’ nde Yeniçeri isyanlarının belli başlı nedenleri vardır. Bunlardan en önemlisi ekonomiktir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangileri ekonomik nedenlerdir?

  I. Yeniçerilerin evlenmek istemeleri
  II. Ayarı düşük paralarla maaş ödenmesi
  III. Cülüs bahşişinin ödenmemesi
  IV. Çıkarı zedelenen Ulemanın, Yeniçerileri teşvik etmesi
  V. Devlet adamlarını değiştirmek istemeleri

  A) I ve II B) II ve III C) I ve V
  D) II ve IV E) III ve V
  11) Duraklama Devrinde halkın dini ve ahlaki yapısının bozulması üzerine bazı önlemler alınmıştır.

  Aşağıdakilerden hangisi buna kanıt olarak gösterilebilir?

  A) Veraset sisteminin değişmesi
  B) Padişahın ordu başında sefere çıkmaması
  C) Devşirme sisteminin bozulması
  D) Merkezi gücün artırılması
  E) İçki ve tütünün yasaklanması

  12) I. Ahmet “Ekber ve erşed kanunu” çıkararak bundan böyle Osmanlı hanedanının en yaşlı ve en akıllı olan üyesinin padişah olması uygulamasını başlatmıştır.

  I. Ahmet bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?

  A) Taht kavgalarını önlemeyi
  B) Ülkede güvenliği sağlamayı
  C) Merkezi yönetimi güçlendirmeyi
  D) Halka güven tazelemeyi
  E) En yaşlı padişahın iyi yöneteceği  13) Osmanlı Devleti’ nin duraklama döneminde ekonomi bozulmuş, gelir kaynakları azalmış buna karşın masraflarsa etkisi söylenemez?

  Aşağıdakilerden hangisinin XVII. Yüzyılda Osmanlı ekonomisinin bozulmasında etkisi olduğu söylenemez?

  A) Devletin, doğal sınırlarına varması
  B) Saray masraflarının artması
  C) Savaşların sık yapılması ve savaşların uzun sürmesi
  D) İpek ve baharat yolunun öneminin azalması
  E) Savaşlarda elde edilen ganimetlerin azalması ve yabancı devletlerden alınan vergilerin azalması


  Bir önceki «Tarih Bilimine Giriş-1 Yaprak Test Soruları» başlıklı konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
 2. #2
  shady - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  çok güzel sorular

 3. #3
  muhammed1997 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  cevapları nerde bunun

 4. #4
  elfgnc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  a a a a a a a a a a a a a a a a a a


   vBulletin® ,Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright © 2017 Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0