Go Back   Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları > İlköğretim 2.Kademe Yazılı ve Sınav Soruları > Teknoloji Tasarım Öğretmenleri > Teknoloji Tasarım Zümre Toplantı Tutanağı

Teknoloji Tasarım 1.Dönem 1. Zümre Öğretmenler Toplantısı

Teknoloji Tasarım Zümre Toplantı Tutanağı
Teknoloji Tasarım 1.Dönem 1. Zümre Öğretmenler Toplantısı Konusunu Görüntülemektesiniz.->2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ TASARIM DERSİ 1. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR Toplanti No : 1 Toplantı Tarihi : 11.09.2008 Toplantı Yeri : Ögretmenler Odası Toplantıya Katılan Ögretmenler ...

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack LinkBack Seçenekler Stil
Alt 08-19-2010, 08:45 PM   #1 (permalink)
Kullanıcı Adı
Administrator
Standart Teknoloji Tasarım 1.Dönem 1. Zümre Öğretmenler Toplantısı

2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
TEKNOLOJİ TASARIM DERSİ 1. DÖNEM
ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR


Toplanti No : 1
Toplantı Tarihi : 11.09.2008
Toplantı Yeri : Ögretmenler Odası
Toplantıya Katılan Ögretmenler : Neşe topaloğlu,Safiye Sandalhöl,Derya Demir
GÜNDEM MADDELERİ:
1. Açılış ve yoklama
2.Zümre başkanı seçimi.
3.Yazman seçimi.
4. 2008- 2009Eğitim -Öğretim yılına ait tüm toplantı tutanaklarının okunup yıllık planlarının
incelenmesi ve değerlendirilmesi.
5. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarının
okunması.
6. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin okunup değişikliklere dikkat
edilmesi
7. Teknoloji Tasarım dersi Öğretim Programının incelenmesi ve uygulama esaslarının
konuşulması
8.Programların uygulanmasında karşılaşılabilecek sorunların çözümünde ortak hareket etme.
9.Yıllık çalışma takviminin incelenmesi ve çalışılacak iş gününün tespiti.
10.Planların yapımı ve uygulaması
11.Ölçme ve Değerlendirme yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi ve uygulamada birlikte
hareket etme.
12.Müfredat Programda yer alan kuşakların (Düzen, Kurgu, Yapım )incelenmesi, ders
planlarının nasıl yapılacağının karara bağlanması.
13.İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 98-maddesi (mesleki çalışmaların) okunması.
14.2504 sayılı Tebliğler dergisinde yayınlanarak yürürlüğe giren "Atatürkçülülük ile ilgili
konuların" yıllık ve günlük planlara aktarılmasının görüşülmesi..
15. Uygulanacak yöntem ve teknikler; araç ve gereçlerin kullanılması.
16.Dilek ve temenniler
17.Kapanış.
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:
1. Toplantıya 11.09.2008 Perşembe günü saat13.15.00'de, Öğretmenler odasında toplantıya açılış ve yoklama ile başlanmıştır.
2.Toplantıda oy kararı ile zümre başkanı Neşe TOPALOĞLU seçilmiştir.
3.Toplantıda yazman olarak Derya DEMİR seçilmiştir.
4.Bir önceki Eğitim ve Öğretim yılına ait tüm toplantı tutanakları ve yıllık planlar incelenerek
konuların işlenişinde ve alınan kararların uygulanmasında hiç bir aksaklık olmadığı kararına varılmıştır.
5. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na uygun Türk Milli Eğitiminin genel amaçlar
okundu.
6.Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği okunup değişikliklere dikkat
edildi. Eğitim –Öğretim yılı boyunca eksiksiz yönetmeliğe uygun hareket edilecektir.
7. Teknoloji Tasarım Dersi Öğretim Programı incelendi; Uygulama Esasları ve Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın uygulaması aşağıdaki esaslara göre düzenlenir..
• Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 192 sayılı Kararı gereği 6,7 ve 8.
sınıflarda yer alan Teknoloji ve Tasarım dersini. İş Eğitimi branşına atanmış Öğretmenler yürütür. • Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının hedeflenen amaçlara ulaşması için
dersteki öğrenci sayısı 25'i geçmemelidir. Öğrenci sayısı 25'ten fazla olan sınıflar
20'yi geçmeyen gruplara ayrılır. Gruplardaki öğrenci sayısı eşit olur.
• Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur ve yılsonuna kadar aynı grupla programı
yürüterek Öğretimi gerçekleştirir. Gruplardaki kız ve erkek öğrenci sayısı dağılımının
eşit olmasına dikkat edilir.
• Her okul programda belirlenen en az bir mekânı, "Teknoloji ve Tasarım işliği" olarak
düzenler. Is eğitimi alanlarına yönelik bir veya birden fazla isliği olan okullar, var olan
bu mekânlar, Teknoloji ve Tasarım işliği olarak kabul edip kullanmaya devam eder.
İşliği olmayan okullar, kendi olanaklar çerçevesinde ve ideal duruma yakın en az bir
mekânı, Teknoloji ve Tasarım işliği olarak dizenler. İşlikte yer alan araç ve gereçler ve
donanımlar, okul yönetimi tarafımdan ilgili kurumlardan istek yapılarak veya yerel
olanaklar kullanılarak karşılanır.
• Öğrenciler bireysel olarak yaptıkları etkinliklerini, yasadıkları sureci, araştırmalarını
vb. çalışmalarını tasarım günlüklerine kaydeder. Yıl içinde her kuşak için değerlendirilmek üzere bir dosya hazırlar. Kuşak içinde birden fazla urun
gerçekleştiren öğrenciler en iyi çalışmasını seçerek değerlendirilmek üzere
öğretmenine teslim eder.
• Öğretmen, programın "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilen açıklamaları dikkate alarak öğrencileri değerlendirir.
• Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenleri dersin işlenişinde okulun laboratuar,
kütüphane, bilgi teknolojileri sınıfı, görsel ve işitsel materyaller vb. öğretim
olanaklarından; yörenin ekonomik, sosyal, tarih ve kültürel değerlerinden öğretim yılı
başında okul yönetimiyle yapılacak planlamalar doğrultusunda yararlanır.
• Okul dışında düzenlenecek gezi, gözlem ve araştırmaya dayalı etkinlikler, her sınıf
düzeyi için zümre öğretmenleri tarafından planlanır.
• Çevrede teknolojik gelişmelerle ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin, bu
alanda çalışan uzmanların vb sınıf veya okula davet edilmesi için gerekli planlamalar
yapılır.
• Haftalık ders dağıtım çizelgesinde Teknoloji ve Tasarım dersi, bölünmeden iki ders
saati olarak yer alır.
• Kuşak içinde yer alan etkinliklere ayrılacak süre zümre Öğretmenlerince belirlenir.
Bu belirlemede "Düzen" ve "Kurgu" kuşaklarına ait etkinliklerin birinci yarı yıl,
"Yapım" kuşağına ait etkinliklerin ise ikinci yarıyılında uygulanacak şekilde
planlanmasına dikkat edilir.
• "Kurgu" ve "Yapım" kuşakları için verilen grup etkinlikleri, bireysel yapılacak
etkinliklere yol göstermek amacıyla örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen bu
etkinlikleri aynen uygulayabileceği gibi çevrenin ve öğrencilerin özelliklerini dikkate
alarak değiştirip geliştirebilir.
• Öğrencilerin yaptıkları çalışmalar, öğretim yılı sonunda okul yönetimi, alan
öğretmenleri ve veliler tarafından organize edilecek bir teknoloji sergisiyle sergilenir
ve tanıtılır.
• Okul yönetimi ve Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenleri, velilerin "Teknoloji
şenliği" etkinliklerine yardımcı olabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yaparlar.
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programını tamamlayan öğrencilerin;PROĞRAMIN GENEL AMAÇLARI
1. Merak eden, soru sormaktan çekinmeyen, gözlem ve araştırma yapmaya hevesli bir
Kişiliğe sahip olmaları,
2. Çevresindeki olay ve mekânlar arasındaki ilişkiyi kendine has bir izlenimle değerlendirmeleri,
3. Karsılaştıkları güçlükleri yenmek için
4.Öz güvenini, hayal gücünü ve estetik duygularını geliştirmeleri,
5. Kendisi ve çevresi ile barışık, rekabete ve yeni yaşantılar edinmeye uyumlu olmaları,
6. Bağımsız olarak düşünebilme alışkanlığı edinmeleri,
7. Özgün tasarımlar ortaya çıkarmaları,
8. Aldığı kararları değerlendirmeleri ve sorumluluklarını taşımaları,
9. Gelecek ile ilgili kurgular yapmaları,
10. Teknolojik gelişmeler karşısında kendilerini yenilemeleri,
11. Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmeleri amaçlanmaktadır.


8. Programların uygulanmasında bir sorun ile karşılaşılmamıştır. Fakat karşılaşıldığı takdirde
zümre işbirliği ile ortak çözüm bulunup birlikte hareket edilecektir.
9. Yıllık Çalışma Takvimi İncelendi.
I. Dönem; II.Dönem;
Eylül: 3 hafta Şubat: 3 hafta
Ekim: 4 hafta Mart: 4 hafta
Kasım: 4 hafta Nisan: 4 hafta
Aralık: 4 hafta Mayıs: 4hafta
Ocak: 3 hafta Haziran: 2 hafta
TOPLAM: 18 hafta TOPLAM: 17 hafta olduğu görülmüştür.
10. Planlar zümre öğretmenler ile birlikte yapılıp, uygulanmasında planda belirtilen sürelerde
uyulacaktır.
11. Teknoloji ve Tasarım dersi kılavuz kitap da belirtilen Ölçme ve değerlendirme- yöntem ve

teknikleri kullanılacaktır ve uygulamada birlikte hareket edilecektir.
I.DÖNEM
Düzen Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası 1 not, Kurgu Kuşağı Öğrenci ürün Dosyası 1 not, 2
Tanede sınıf içi etkinliklerdeki performansı notu
II. DÖNEM
Yapım Kuşağı Öğrenci Ürün dosyasi 1 not, 2 tanede sınıf içi etkinliklerdeki performansı notu
İle değerlendirilecektir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme ve değerlendirme, Öğrenme-öğretme sürecinde Öğrencilerin başarılarını saptamak,
eksikliklerini belirlemek, Öğrencinin süresi içerisindeki gelişimine ilişkin geri bildirim
sağlamak amacıyla yapılır. Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve
öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar. Değerlendirme yapılırken Öğrencilerin;
• Problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği,
• Üst düzey düşünme becerilerinin ne kadar geliştiği,
• Üretim surecinde ne kadar öz güvene sahip olduğu,
• Estetik görüşlerinin ne kadar geliştiği,
• Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği göz Önünde bulundurulur.
Programda Kullanılacak Ölçme ve Değerlendirme Arac ve Yöntemleri

Görüşme (Millakat): Teknoloji ve Tasarım dersinde öğretmen Öğrencilerin anlama
düzeylerini değerlendirmek ve çalışmalarına farklı açılımlar sağlamak amacıyla görüşme yapar.
Gözlem: Teknoloji ve Tasarım dersinde öğretmen Öğrencilerin;
• Soru ve önerilere verdikleri cevaplar,
• Grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılmaları, Öğretim sürecinde yapılan görevlere gösterdikleri tepkiyi gözlemler.
Performans Değerlendirme: Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak onların bilgi
ve becerilerini eyleme dönüştürmelerini, gerçek yasama aktarmalarını sağlayacak durum ve
Ödevler aracılığıyla değerlendirme yapmak biçiminde tanımlanabilir. Performans
Değerlendirme gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır.
Teknoloji ve Tasarım dersi kapsamında Öğrenci performansının değerlendirilmesi Öğrenci
Ürün dosyasi kullanarak yapılacaktır.
Öğrenci Ürün Dosyasi (Portfolio): Öğrenci ürün dosyası, kuşak süresince Öğrencilerin
çalışmalarını, harcadığı çabayı, ürünün tüm gelişim aşamalarını kanıtlarıyla gösteren bir
dosyadır. Öğrencinin kuşak içi etkinlikler sırasında yaptığı çalışmalarından beğendiği ve
performansını yansıttığına inandıklarını seçmesi sonucunda oluşan öğrenci ürün dosyası, aynı
zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme aracidir.
Öz Değerlendirme: Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesidir. Örnek öz
değerlendirme formları Ek -1 ve Ek-2'de verilmiştir.
Akran Değerlendirme: Öğrencilerin, arkadaşlarının hazırladığı ödev, araştırma, proje, rapor
vb. çalışmaları değerlendirmesidir. Akran değerlendirme formuna örnek Ek-5 formu
verilmiştir. Öğrenciler akran değerlendirme formunu kendilerinin belirleyeceği arkadaşlarına
uygularlar.
Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric): Öğrencinin gerçekleştirdiği bir çalışmaya ilişkin
performansının, belirlenen ölçütler bakımından yetersizden yetkine doğru belirleyen puanlama
anahtarıdır. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır..
Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı
Dereceli puanlama anahtarı "Bütüncül" ve "Analitik" olarak iki grupta incelenebilir.
Bütüncül dereceli puanlama anahtarı, üründeki veya çalışmadaki nitelikler hakkında genişçe
hükümlere dayanmaktadır (Moskal, 2000; 2003).
12. A-KUŞAKLARIN ÖZELLIKLERİ
"Düzen" kuşağında öğrenciler; öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan
bakarak değerlendirme doğadan, yasamdan ve kendinden yola çıkarak mekan, düzen
geliştirirler. Yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen, uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramların
değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) yapılandırırlar. Değişkenliği
olmayan birimleri kullanarak Özgün düzenler (tasarım) oluştururlar. Biçimlerle oluşturduğu
düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler. Yaratıcılıklarını; gözlem, arama,
sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde Teknoloji ve tasarım kültürünün oluşması için
gerekli zihinsel yapıyı geliştirirler ve alt yapıyı oluştururlar.
"Kurgu" kuşağında öğrenciler; düşüncelerini yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan

düşünmeyi öğrenme yönünde merak ve ilk adımlar attıran "düzen" kuşağındaki temel üzerine
yapılandırırlar. hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı
düşündüklerinden çözüme yönelik fikir ve hayal güçlerini yazarak, çizerek çözüme yönelik
düşüncelerini başkaları tarafından doğru somutlaştırırlar. Anlaşılmasını sağlayacak nitelikte
çizer ve çevresiyle paylaşırlar. Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark
ederler.
"Yapım" Diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut hale getirirler. (çevrelerindeki
oluşumları gözlemleyerek somut ürünü ortaya çıkarmada kullanırlar. Tasarım sürecini,
sorunları ile olması gerekenleri fark ederler. Tasarımlarını tanıtmaya yönelik faaliyetlerde bulunurlar. (reklam, logo v.b) Gerek gördükleri yerde inovasyonu yaparlar.
Bu kuşakların tüm Eğitim öğretim programına uygun şekilde uygulanmasına dikkat
edilerek yıllık planlanın hazırlanmasına özen gösterileceğine karar edildi.
13. İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 98. maddesi (mesleki çalışmalar) okundu.
14.2504 Sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayınlanarak yürürlüğe konan "Atatürkçülükle İlgili
Konular" incelenmiştir. Milli Bayramlar ve "Atatürk Haftası" etkinliklerinde; Atatürk’ün
akıl ve bilime, tekniğe, teknolojiye, sanata ve sanatçıya verdiği Önem ile ilgili konuların
islenmesine, karar verilmiştirsunuş, buluş, basit, örnekleme, özetleme, gurup çalışması, beyin fırtınası vb. yöntem ve e tekniklerinin uygulanmasına karar verildi.
14.M.E. B.İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36 (Değişik:20.08.2007/26619 RG)
Teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin başarılarını, öğretim programında yer alan ölçme
ve değerlendirme etkinlikleri esas alınarak belirlenir, denilmektedir.
15.M.E. B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Sayı: B.08.0TTK.0.01.01/ 20.12.2006. 012641
Beden Eğitimi, Görsel sanatlar , Teknoloji ve Tasarım Derslerinde Ölçme Değerlendirme;
Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrenci başarısı sınavla belirlenmez. Sürecin değerlendirilmesi
esastır. Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrencilerin başarılarının, bu ders için
gerçekleştirecekleri etkinlik sürecinde gösterdikleri performans esas alınarak belirlenmesi ön
görülmüştür. Ders kapsamında her üç kuşakta ortaya çıkacak ürünlerin her biri aynı zamanda
birer proje ve performans çalışması olacağı için bu dersten ayrıca yönetmelikte öngörülen
proje ve performans ödevi verilmez. Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrenci başarısını
belirlemek üzere "öğrenci ürün dosyası ve gözlem formları" kullanılır.
16. 2008-2009 Eğitim- Öğretim yılında dersimiz yeni olmasına rağmen başarılı bir yıl
geçirilmiştir. Başarının daha da artırılması için Öğrenci-veli-Öğretmen ilişkilerine önem
verilecektir.
17.İyi bir eğitim - öğretim yılı geçirmek temennisiyle toplantı sona erdirildi


Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmenleri
NEŞE TOPALOĞLU DERYA DEMİR SAFİYE SANDALHÖL

Dersimiz.Com
11-09-2008
OKUL MÜDÜRÜ
YAŞAR
admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsor Reklam
Alt 09-22-2010, 07:16 PM   #2 (permalink)
Kullanıcı Adı
Yeni Üye
Standart

çok teşekkürler
babal isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Teknoloji Tasarım Dersi 1.Dönem Yıl (Sene) Başı 1.Zümre Toplantısı Tutanağı Arşiv Dosyasını Oku Ara admin Teknoloji Tasarım Zümre Toplantı Tutanağı 1 09-12-2013 04:17 PM
2010-2011 Teknoloji ve Tasarım 1.Dönem Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı admin Teknoloji Tasarım Zümre Toplantı Tutanağı 50 04-12-2011 11:43 PM
2010-2011 Teknoloji Tasarım 2.Dönem Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı admin Teknoloji Tasarım Zümre Toplantı Tutanağı 2 02-24-2011 01:20 PM
Teknoloji ve Tasarım Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı admin Teknoloji Tasarım Zümre Toplantı Tutanağı 9 10-03-2010 05:21 PM
Fen ve Teknoloji 1.Dönem 1. Zümre Öğretmenler Toplantısı admin Fen ve Teknoloji Zümre Toplantı Tutanağı 1 09-19-2010 04:44 PM


Yazılı Soruları-Soru Bankası-Yaprak Test-Ders Notu-Konu Anlatımı-Proje Ödevi- Performans Görevi-Zümre Tutanakları-Yıllık Plan-Etkinlikler, Çalışma Yaprakları Tüm Zamanlar GMT +6 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 03:38 PM.


Eğitim ve Ögretim