PROJE DERSİ ÇALIŞMA SORULARI
1. Bilgi nedir?
Sözlük anlamıyla bilgi, öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen her türlü gerçek, malumat ve kavrayışın tümüdür.
2. Bilgi çeşitleri nelerdir?
a) Gündelik Bilgi
b) Teknik Bilgi
c) Sanat Bilgisi
d) Dini Bilgi
e) Bilimsel Bilgi
3. Bilim nedir? Açıklayınız.
Bilim: Tarafsız gözlem ve deneyler sonucu elde edilen düzenli bilgiler topluluğudur.
4. Proje denince akla gelenler nelerdir?
Detaylı araştırma
Sistematik bir çalışma
Birçok kaynaktan yararlanma
Defalarca düzeltmeler yapma
Emek ve özveri
Belli kurallara göre yazma
5. Bir Proje’de Neler Olmalıdır?
a) Kapak Sayfası
b) Projenin Özeti
c)Giriş
d) Proje Metni
e) Sonuç ve Öneriler
f) Kaynakça
6. Kapak Sayfasında Neler Olmalı?
Proje’nin adı
Öğrencinin adı, numarası ve şubesi
Dersin kodu
Öğretim Görevlisinin adı
Okulun adı
Projenin teslim tarihi
7. Projenin özeti neler içermeli?
En fazla 120 kelime’den oluşmalı.
Proje hakkında kısa ve öz bilgi vermeli.
Projenin en önemli noktaları, amaç ve sonucunu kısa cümlelerle ortaya çıkartmalı.
Her hangi bir kimse bu özeti okuduğu zaman, proje hakkında genel bilgi sahibi olmalı.
8. Proje nedir? Açıklayınız.
Proje, önceden belirlenmiş bir süre içersinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır.
9. Bilimsel Problemin çözümü sırasında ne tür çalışmalar yapılır?
Bilimsel Problemin çözümü sırasında aşağıda verilen çalışmalar yapılır.
1-)Problem tespit edilir. Sonra açık ve anlaşılır şekilde ifade edilir.
2-)Gözlemler yapılır.
10. Bilimsel Çalışma’da neler olur? maddeler halinde yazınız.
• Varlık ya da olay, objektif olarak tanıtılır.
• Önyargı yoktur.
• Taraf tutulmaz
• Açıklık vardır.
• Düşünce ve vicdan hürdür.
• Araç, bilimsel araştırma yöntemidir.
11. Bilimsel çalışmalarda kontrollü deneylerin önemini açıklayınız?
Kontrollü deney: Her defasında bir faktörü değiştirip diğer faktörlerin sabit tutulmasıyla yapılan deneylerdir. Yapılan deneyler hipotezi doğrulamazsa hipotez reddedilir. Yapılan deneyler hipotezi doğrularsa hipotez geçerlilik kazanır.

12. İyi bir hipotezin özellikleri nelerdir?
İyi bir hipotezin özellikleri :
Probleme çözüm önerilmelidir.
Verilerin tamamını kapsamalı
Verilere ters düşmemeli
Veriler arasında bağlantı kurulmalı
Deney ve gözlemlere açık olmalı
Denenebilir, değişebilir olmalı
Gerekli durumlarda otoriteyi reddedebilmeli

13. Gözlem nedir? Gözlem çeşitlerini karşılaştırınız.
Gözlem: Beş duyu organlarıyla yapılan incelemelerdir. İkiye ayrılır.
A)Nitel gözlem: Ölçü aletleri kullanılmadan yapılır.
B)nicel gözlem: Ölçü aletleri kullanılarak yapılır.
14. Bilimsel proje hazırlamanın basamaklarını yazınız.
• Projenin konusunu seçmek
• Bilgi toplamak
• Bilimsel yöntem
• Kontrollü deney yapmak ve sonuçları kaydetmek
• Grafikler, Tablolar, Çizimler, Modeller
• Sunuş
• Rapor Yazma
• Yaptığını Göster
15. Kontrollü nitel gözlemi bir örnekle açıklayınız?
Ör: Hava çok sıcak, sert tahta vb.
16. Kontrollü nicel gözlemi bir örnekle açıklayınız?
Ör: Havanın sıcaklığı 30 C’dir. Ali’nin boyu 1.80 cm gibi.
17. Proje yarışmalarından 4 tanesinin tam adını yazınız?
İnepo,tübitak,düş çizgisi,liseler arası web tabanlı proe yarışması
18. Hangi proje yarışmalarında derece alındığında ÖSS'de ek puan kazanılabilir? Bu yarışmalar hakkında kısaca bilgi veriniz?
19. Gerçek ve Teori nedir? Açıklayınız.
Gerçek:
Bütün bilim adamlarınca doğruluğu kabul edilen değerlere gerçek denir.gerçekler yapılan gözlemler sonucu her zaman aynı neticeyi verirler.

Teori: Kısaca kökleşmiş hipotezlerdir. Doğruluğu ispatlanmadığı gibi çürütülememiş ve yeni bulgularla devamlı desteklenen hipotezlerdir. Hipotezlere göre gerçeklere daha yakın olmasına rağmen çürütülmeside mümkündür.
20. Hazırlanan bir proje metninin giriş kısmında neler yazılmalıdır. Bu kısımda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Okuyucuyu proje hakkında bilgilendiren ve projenin günümüzdeki önemini belirten ilk paragraftır. Giriş, genelde konunun nerden geldiğini, projeye neden ihtiyaç duyulduğunu ve projenin akışını anlatan en önemli paragraftır.