Yazım İmla Kuralları Noktalama İşaretleri -test-


1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?

A) Göreyim mi, görmeyeyim mi ben de karar veremiyorum.

B) Buralarda sular köpürerek akar; her şey bir başka güzeldir.

C) Yaramaz, kuşları bütün gün uzaklaştırmak istiyor.

D) "Kuş Tufanı" gençliğimizin önemli yapıtların*dan biriydi.

E) Ozan, bir başka gözle bakıyor dünyaya.2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün görevi farklıdır?

A) Elmalar, erikler yeni yeni renkleniyordu.

B) Kitaplar, defterlerle doluydu sandukalar.

C) Büyük, iri gözlerle süzüyordu etrafı.

D) Ağır, iyi yetişmiş biri olduğu belliydi.

E) Çocuk, özenle dinliyordu konuşulanları.
3. Adam, yüksek sesle! "Gel de görüşelim." diyordu.

Yukarıdaki noktalamalardan hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) Tırnak işareti

B) Tırnak içi nokta

C) Ünlem işareti

D) Cümle sonundaki nokta

E) Virgül
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül yanlış kullanılmıştır?

A) Bütün bildiklerini sıralıyor; kimseyi ikna ede*mi*yordu.

B) Gelirim; ancak pek fazla kalamam, diyordu.

C) Kitap, defter; çorap, ayakkabı alacaktı.

D) Bir yanda yoksulluk, sefalet; öte yanda zen*ginlik, refah...

E) Ona her zaman şöyle derdi; "Onurunu yi*tirme."
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem paran*tez (ayraç) içine alınmalıdır?

A) Neler neler arzulamaz ki şu gönül!

B) Ortadoğu'nun en bilgili adamıymış!

C) Gecede birden bir çığlık parlıyor!

D) Olanları duyunca yaka paça parçalıyor!

E) Bu böyle mi olacaktı, hayret doğrusu.6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül eş gö*revli sözcükleri, öbekleri ayırmamak için kul*la*nılmamıştır?

A) İki üç güvercin, beş kuzu besliyor.

B) Sevgi, Ömür, Aylin gelecekler birazdan.

C) Değerlendiremediği zamana, boş geçen gün*lere üzülüyor.

D) O, seni bir türlü unutmadığını söylüyor.

E) Efendi, akıllı, uysal bir çocuktu.
7. Aşağıdakilerden hangisinde kısa çizginin işlevi farklıdır?

A) İstanbul – Ankara seferinde yapmış kazayı.

B) Türkçe, Ural – Altay dil grubunda eklemeli bir dildir.

C) Kulak – boğaz hastalıkları hastalıkları uzma*nıymış doktor.

D) Özne – yüklem uyuşmazlığı bir anlatım bozuk*luğudur.

E) Onu – kim ne söylerse söylesin – çok sev*mişti.
8. Aşağıdakilerin hangisinde tırnak işareti gerek*siz kullanılmıştır?

A) Tanzimat sanatçıları için "yeni" denilebilinir mi?

B) "Sanat sanat için" görüşünü benimser bunlar.

C) "Yaşamak güzeldir." diyor, ünlü ozan.

D) "Sınıfı mutlaka geçmeliymişim." bunu ben de biliyorum.

E) Ailemiz "ömrünü bize adayanlar" anlar bunu.
9. "Hele onunla bir görüşün..." cümlesindeki üç nokta, aşağıdakilerin hangisiyle aynı işlevde*dir?

A) ... kentinden yeni gelmişler.

B) Yazar birçok eser yazmış öykü, roman...

C) Neler yok ki bu yakınmalarda...

D) Evde eş dost, akraba... herkes vardı.

E) Bundan güzel ne olabilir... Ya sonrası.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işaretine gerek yoktur?

A) Benim ayaklarına kapanacağımı mı düşünü*yor?

B) Yarın son trenle mi gidiyorsun buradan?

C) Yazarın en çok tartışılan bu eserini okudun mu?

D) Özlemle beklediğin arkadaşların sonunda geldiler mi?

E) Eskiden olduğu gibi, güzel dünyalar kuruyor musun?11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işa*reti farklı kullanılmıştır?

A) Rüzgâr, çok sert esiyor,

B) Hünkâr, son emrini de vermiş.

C) Dükkân hayli kalabalıktı.

D) İnkâr etsen de gerçek bu.

E) Yâr ile sevgili aynı anlama gelmezler.
12. "Bir ülkenin bölge ve kentleri arasında görülen söyleyiş, konuşma ayrılıklarına ağız denir ( ) Ayrılık sese dayanır ( ) ilimon ( ) süledim ( )"

Numaralanmış yerlere sırayla hangisi getirilme*lidir?

A) (Click here to enlarge (,) (,) (.) B) (Click here to enlarge (,) (Click here to enlarge (!)

C) (.) (,) (,) (.) D) (.) (Click here to enlarge (,) (...)

E) (.) (,) (Click here to enlarge (.)13. "Dil ( ) konuşulduğu gibi yazılmaz ( ) yazıldığı gibi konuşulmaz ( ) bu nedenle söyleyiş ayrılıkları bü*tün dillerde görülmektedir ( )

Numaralandırılmış yerlere sırasıyla hangisi ge*tirilmelidir?

A) (Click here to enlarge (,) (,) (.) B) (,) (,) (Click here to enlarge (.)

C) (,) (Click here to enlarge (,) (.) D) (Click here to enlarge (,) (,) (.)

E) (,) (Click here to enlarge (,) (.)14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır?

A) Ivır, zıvırla uğraşmanın sırası mı?

B) Şöyle seslendi: "Kendi değerlerini koru!"

C) Çok söz, kim ne derse desin, gerçekliği bozar.

D) Dolu dolu yaşıyordu şimdilik.

E) O, bunları bilmiyor mu sanıyorsun.
15. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Gelki uzun uzun görüşelim.

B) Dervişin fikri neyse, zikri de odur.

C) Aklına her geleni tartmadan söyleme.

D) Sen ki bunların üstesinden gelirsin.

E) Ağzının tadını bilemez o.
16. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Ayşe'de sınıfı geçmiş.

B) Neden böyle unutgansın?

C) Sonunda o da yola gelmiş.

D) Saat beş'de buluşalım mı?

E) Sorulanları bilmiş te yanıtlayamamış.
17. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bir takım elbise almış ucuzluktan.

B) Bir takım insanlar seni soruyor.

C) Bir takım ansiklopedi ısmarlamış.

D) Birtakım olanaksızlıklar yaşıyor,

E) Bir takım örtü kaç lira?
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tarihin yazı*mında bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Bu haziran size gelirim.

B) 13 eylül 1995'te buluştuk ilk kez.

C) Her ekim geçen sonbaharları aratıyor.

D) Önümüzdeki temmuza sözvermiştim.

E) 10 Ağustos 1996'da başlıyor yolculuk,19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik eyle*min yazılışı yanlıştır?

A) Olanları sineye çekiyor, sabrediyordu.

B) Ben olmadan da konuşabilirdiniz onunla.

C) Olacakları çok önceden hissetmişti.

D) Sonunda hepimizi terkedip gitti.

E) O, kendini kendi yalnızlığına hapsetti.20. "Hep sorardı ( ) 'iyi misin ( ) güzel ( ) düşündüren şeyler üretiyor musun ( )'

Numaralandırılmış yerlere sırasıyla hangisi ge*tirilmelidir?

A) (Click here to enlarge (?) (,) (?) B) (Click here to enlarge (!) (,) (.)

C) (Click here to enlarge (?) (–) (?) D) (Click here to enlarge (!) (–) (.)

E) (?) (!) (,) (.)

Konu edebiyatci tarafından (05-25-2008 Saat 05:22 PM ) değiştirilmiştir..