Kahraman anlatıcının bakış açısı:Anlatıcının aynı zamanda eserin kişilerinden biri olduğunu göstermesidir.

Örnek:Kafa Kağıdı adlı metindeki ''Gülmeye başlamıştım.'' , ''Ama babacığım,hiç insan torununun nüfus kağıdını alır mı? dedim.'' ifadelerini örnek gösterebiliriz.


Gözlemci figürün bakış açısı:Anlatıcının olayların akışını etkilemek için değil de olanları gözlemek,okuyucunun anlatılanları daha iyi anlamasına yardımcı olmak için var olduğudur.

Örnek:Eşek adlı metinde '' Topal Durmuş'un oğlu Mustafa tuza gidiyordu.İstasyon yanında mola verdi.'',''Kalktı,gitmeye başladı.Ayakları onu köye doğru çekiyordu.'' gibi ifadeleri örnek olarak gösterebiliriz.


İlahi bakış açısı:Anlatıcı olaylar ve kahramanlarla ilgili her şeyi bilir.

Örnek:Suç adlı metindeki ''Karşımda oturan;''Sevkiyat'' dedi. '' Anadolu bunlar.'',''Evet anlamında başımı salladım,güldü.'', '' Asker gördü mü oturamaz yerinde dedi.'' gibi ifadeleri örnek olarak gösterebiliriz.