şveyle, fısıltıyla, gülüşle,
Olmuş şeb-i sevdâ yine bî-hâb
Oklar gibi saplanmada kalbe,
Düştükçe semâdan yere mehtâb…

Bûseyle kilitlenmiş ağızlar
Gözler neler eyler, neler işrâb;
Uçmakta bu âteşli havâda
Vuslat demi bir kuş gibi bî-tâb…

Ahmet HAŞİM
(Piyâle, 1926)

Aruz VezniMef’ûlü / mefâilü / feûlün


Bilinmeyen Kelimeler ve Anlamlarışeb-i sevdâ........Sevda gecesi.
bî-hâb.........Uykusuz.
mehtâb........Ay ışığı.
işrâb........ Şerbet. Dolaylı olarak anlatma. İma etme.

Vuslat...... ...Kavuşma.

dem........ An, zaman. Koku. Nefes.

bî-tâb.........Yorgun.
Şiirin Teması

Yine sevdiğini düşünerek mehtaplı bir geceyi geçirdiğinden onu düşündüğünden,yalnızlıktan,kavuşma arzusuyla yanıp tutuştuğundan ve bu durumdan dolayı yorgun düştüğünden artık dayanacak gücü kalmadığından bahsetmektedir,şair.

Haşim şiirlerinde yalnızlığı,kimsesizliği,karanlığa çekilmeyi,insanlardan uzak durmayı,kendi içine kapanmayı tercih etmiştir bu şiirinde de bu kuralı uygulamıştır yine....


Şiirin Kafiyeleri

gülüşle
kalbe...........bu kısımda (-e) 'ler yarım kafiyedir

bi-hab
mehtab............bu kısımda (-ab) 'lar tam kafiyedir


işrab
bi-tab...........bu kısımda (-ab) 'lar tam kafiyedir


Şiirin Kafiye Şeması

1.dörtlük çapraz kafiye...................abab şeklinde,
2.dörtlük serbest şekildedir.


Başarılar dilerim arkadaşlar..............