Özellikleri:
* "Sav" olarak adlandırılan bu ürünler bugünkü anlamda atasözüdür.

* Uzun gözlem ve deneyimlerin sonucunda söylenmiş, gerçekleri yansıtan sözlerdir.

* Divanü Lügati't-Türk'te yer alan sav örneklerinden bazılarını buraya alalım.

* Bu savların bir kısmı günümüzde atasözü olarak bilinip kullanılmaktadır.

Sav Örnekleri:
Aç ne yemes, tok ne times
Ağılda oğlak toğsa arıkta otı öner
Alın arslan tutar - Süçin oyuk tutmas
Anası teflük yufka yapar, oğlı tetik koşa kapar
Avcı nice al bilse adığ anca yol bilir.
Kaynar öküz keçiksiz bolmas
Kişi alası içtin - Yılkı alası taşdın
Közden yırarsa könülden yeme yırar
Kuş kanatın er atın
Künde irük yok, beğde kıyık yok
Öd keçer kişi tuymas - Yalnğuk oğlı mengü kalmas
Ot tütünsüz bolmas - Yeğit yazuksı bolmas
Tay atatsa at tınur - Oğul eredse ata tınur


Günümüz Türkçesiyle:
Aç ne yemez, tok ne elemez.
Ağılda oğlak doğsa ırmakta otu biter.
Hileyle arslan tutulabilir, zorla höyük bile tutulmaz.
Anası, kurnaz, yufkayı (ince) yapar; oğlu, çevik, (yapılanı) çifte kapar.
Avcı ne kadar hile bilse ayı o kadar yol bilir.
Coşkun ırmak geçitsiz olmaz.
İnsan alası içinde, hayvan alası dışında.
Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.
Kuş kanadıyla, er atıyla.
Güneşte çatlak olmaz; bey (sözünde) caymak olmaz.
Zaman geçer kişi duymaz; Âdemoğlu bakî kalmaz.
Ateş dumansız olmaz; yiğit günahsız olmaz.
Tay büyürse at dinlenir; oğul büyürse ata dinlenir.