SERGÜZEŞT romanını aşağıdaki ölçütlere göre inceleyebilir misiniz ?????

-Kitabın yazarı?

-olay özeti?

romanın baş kahramanları
a)kahramanların adları
b) kahramanların fiziksel özellikleri
c)kahramanların kişilik tahlileri
d)kahramanların toplumdaki yeri


Eserde mekan nerde başlıyor , devam ediyor ve bitiyor?

Eserde zamanın başlangıcı nedir?

Olaylar ne kadar zaman içinde gelişiyor ?

Eserden çıkarılacak yardımcı ve anafikirler?

Yazıldığı tarih?

Eserin dil özlelikleri, kim tarafından anlatılıyor , şive özellikleri?

Eserin yazıldığı dönemdeki zihniyetin esere etkisi ?

Eser hangi edebi akımdan etkilenmiş ?

Eser hangi edebi dönemde yazılmış ?

Yazarın hayatı ile eser arasındaki ilişki?

Eseri siz yazsaydınız nasıl bitirirdiniz ?

Eserde sizi en çok etkileyen söz ya da olay ?