Tuna boylarında sıra serviler
Tan yeli estikçe sessiz ağlarmış;
Gül bahçelerinde baykuşlar öter...
Şu viranelikler eski bağlarmış!

Namazgâh bir otluk: Kalmamış taşı;
Çeşmelerden akan: Kanlı gözyaşı...
Orda bir güzel var, çatılmış kaşı;
Ak alnına kara çatkı bağlarmış!

Mehmet Fuat Köprülü