Bilmem kime yahut neye uyduk gittik
Gâhî meye gâhî neye uyduk gittik
Erbâb-ı zekâ riya-yı mezhep bildi
Bizler dili divâneye uyduk gittik

Yahya Kemal Beyatlı

Kelimeler
Gâhî: Ara sıra, bazen
Mey: Şarap
Ney: Bir çalgı aleti
Erbâb-ı zekâ: Akıl sahipleri
Riya-yı mezhep: Gösteriş yolu
Dili divane: Deli gönül