İkinci dönem Tanzimat edebiyatının en verimli, üretken, kudretli yazarlarındandır. Abdülhak Hamit, modern edebiyatımızın kurucularındandır. Şiirdeki batılılaşma hareketinin asıl büyük öncüsüdür. Doğu ile batı arasında bir köprü olabilecek kadar kuvvetli bir kültüre sahiptir.Edebiyatta batılılaşmanın asıl ihtilalcisidir. Şair-i Azam olarakta bilinir. Kurallara uymayan, batı şiirinde gördüğü her yeniliği türk şiirine uygulayan, divan şiirini bitiren o olmuştur. Doğu ve batı şiirini işlendikleri yerlere giderek öğrenmiştir. Tanzimat şiirine geniş ufuklar açan, divan şiiri gelenğini tamamıyla yıkan Abdülhak Hamit; Tanzimat şiirine yüksek bir anlatım yeteneği kazandırmıştır.