13. ve 14. yy. Türk Edebiyatı Öğretici MetinleriKonuları bakımından öğretici metinler 4’e ayrılır:

1. Tıp metinleri

2. Dini Metinler

3. İslâm Menkıbeleri

4. Öğüt ve bilgi verici metinler

METİNLERİN ÖZELLİKLERİ

Aydınlatıcı, yol gösterici, tenkit edici metinlerdir.

Konuları: Din, tasavvuf, İslam Menkıbeleri, Tıp ve tabiattır.

Dil: Nesir dili yeni anlam ve kavrayışlarla zenginleştirilmiştir. Sade, açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Cümleler kısa ve açıktır.

Öğretici metinler manzum ve mensur yazılmıştır.NASREDDİN HOCA FIKRALARI

* Anonim gülmecelerdir.

* Ders verme, öğüt verme ön plandadır.

* Toplum sorunları karşısında düşündüren , sorgulayan yapıcı mizahtır.

* Nasreddin Hoca akıl ile duygu arasında köprü kuran bir halk filazoftur.

* Bazı fıkralar sonradan N. Hoca’ya mal edilmiştir. 500 kadar fıkra vardır.

HACI BEKTAŞİ VELİ (1209-1271)

*Bektaşi Tarikatının piridir.

*Bektaşilik, XIII. yüzyılda Hacı Bektaş Veli tarafından temel ilke ve söylemleri oluşturulmuş Balım Sultan tarafından kurumsallaştırılmış kültürel, sosyolojik, fikri ve tasavvufi bir sistemdir.

*O, Anadolu'yu Türkleştiren Türkmen gücünün hayatına şekil veren bir halk lideridir. Hacı Bektaş Veli'ye bağlı Türkmenler'e, Bektaşi denilmiştir.

* Alevi Bektaşi anlayışını harcını karmış bu, birçok ülkede kabul görüp benimsenmiştir.

*Hoca Ahmet Yesevi tarikatında yetiştiği söylenir. Ama Hoca Ahmet Yesevi ile dönemdaş değildir.

* Kardeşleri ile Horasan ‘ dan gelerek Anadolu’ya yerleşmiştir.

* Felsefesi: İnsan sevgisi, hoşgörü, paylaşım ve toplumsal eşitlik ilkeleri üzerine oturtmuştur.

*Mezarı Nevşehir iline bağlı Hacıbektaş ilçesindedir.MAKALAT (HACI BEKTAŞİ VELİ)

Tasavvuf geleneğine bağlı kalınarak yazılan metinlerdir.

Ayrı ayrı konuların işlendiği bölümlerden oluşur.

Aslı Arapça kaleme alınmıştır.

Mesnevi biçiminde yazılmıştır.

Hakaniye Lehçesinin özelliklerini gösterir. İslâm dini terimlerine ve kavramlarına bolca yer verilmiştir.

Yazılış amacı: Dönemin hayat anlayışını, ilahi aşkı, aşkın verdiği coşkuyu, İslam inancının kaynaklarını öğretmek amacıyla yazılmıştır.

Ana düşüncesi: *Akıl ile öfke

*Utanma- haya ile açgözlülük

*İlim ile haset

*İman ile şüphe

Karşılaştırılarak iman Rahmani; şüphe şeytanidir görüşüne varılmıştır.GÜLŞEHRİ: (1250 ? – 1335 ?)

Türk tasavvuf şairidir.

Türkçenin Anadolu’da bir kültür dili olması için çaba harcamıştır. Türkçeyi kaba ve kötü kullananları eleştirir.

13. yüzyıl sonu ile 14. yüzyılın ilk yarısında Kırşehir’de yaşadığı, mantık, matematik, fıkıh ve tefsirle uğraştığı anlaşılmaktadır.

Kabri Nevşehir’in Gülşehir ilçesindedir.

Yapıtları: Gülşehri’nin en önemli yapıtı Ferideddin Altar’ın aynı adlı yapıtını temel alarak yazdığı ve Gülşenname olarak da bilinen Mantiku’t-Tayr’dır.(Kuşların konuşması anlamına gelir.)

• Tasavvufi eserdir.

• Öğretici metindir.

• Manzum ve mensur özellik gösteriri.

• Alegorik bir özellik gösterir.

• Çeviriden çok yeniden yazılmış bir yapıt olma özelliği gösterir.

Felekname (İslâm felsefesindeki başlangıç ve son konusunu işler. Farsça mesnevi)

Keramet-ı Ahi Evran (Türkçe mesnevi)