2007–2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KOZLUK ÇOK PROGRAMLI LİSE TÜRK EDEBİYATI, DİL VE ANLATIM DERSLERİ YILSONU ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 16.06.2008
Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası

Toplantı Saati : 15.00

Toplantıya Katılanlar : Halil İbrahim Arslanhan, Güler Alev, Emel Doğan, Abdülhakim Çakıcı.GÜNDEM MADDELERİ:
1. Açılış ve yoklama.
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
3. 2007–2008 Eğitim ve öğretim yılı 1. ve 2. döneminde yapılan uygulamalar sonucunda ders programlarında hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi. ,
4. Dersin işlenişinde yaşanan problemlerin dile getirilmesi ve çözüm önerileri,
5. Derslerde kullanılacak ders araç ve gereçlerin ve donanın eksiklerinin tespiti,
6. Diğer zümre öğretmenlerle yapılacak işbirliği esasları,
7. Başarının artırılması için alınacak tedbirler,
8. Atatürk İlke ve İnkılâplarının derslere göre işlenmesi,
9. Dilek ve temenniler, kapanış.


ALINAN KARARLAR:


1. Zümre toplantısı, zümre başkanı Halil İbrahim Arslanhan ve diğer üyelerin iyi dilek ve temennileri ile öğretmenler odasında başladı. Zümre öğretmenlerinin hepsinin toplantıda bulunduğu tespit edildi.

2. Başöğretmen Atatürk ve onun fikir arkadaşlarının manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

3. 2007–2008 eğitim ve öğretim yılı genel itibariyle değerlendirildi:
Emel Doğan: “Lise 1. sınıfların sayıca fazla olması nedeniyle bazı konuların yetiştirilmesinde ve dersin işlenişinde güçlükler yaşadık. Bu durum daha az öğrencinin derse katılmasına neden oldu. Lise 1. sınıfların hazır bulunuşluluk düzeyleri çok düşük. Lise 2. sınıflarda ise öğrencileri derse daha fazla katmaya çalıştım.” dedi.
H. İbrahim Arslanhan: “ Lise 3. sınıflar bu sene mezun olmayacakları için derste sözlü ve yazılı uygulamalara daha fazla önem verdim. Üniversite sınavına temel olması için zaman zaman test de uyguladım. Bu durumun öğrencilerin çalışma düzenine olumlu katkılar yaptığını gözlemledim.” dedi.
Genel itibariyle 1. ve 2. dönem zümrelerinde alınan kararların uygulandığı gözlendi.

4. Dersin işlenişinde uygulanacak yöntemler konusunda, Güler Alev: “Öğretmen merkezli bir sistem yerine öğrenci merkezli bir sistemin uygulanması her zaman başarıyı getirir. Derslerde öğrencilerin aktif olmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Öğrenci derse ne kadar katılırsa kendini o kadar derse verir. Böylece dersler daha zevkli hale getirilebilir.”dedi.

Halil İbrahim Arslanhan: “Öğretmen, dersi öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlemelidir. Sınıf disiplinine önem verilmeli ve öğrenciler ders çalışmaya özendirilmelidir. Öğretmen, öğrencilerin derste görev almalarını sağlanmalıdır. Böylece dersin işlenişinde oluşacak problemler de en az seviyeye inecektir. ” dedi.
Buna göre:
— Problemli öğrencilere derste basit görevler verilmesine,
— Metnin gerektikçe öğretmen tarafından örnek olarak okunmasına,
— Yapılan çalışmalarda sınıf seviyesinin gözetilmesine,
— İmkânlar ölçüsünde bütün öğrencilere söz hakkı verilmesine,
— Dil bilgisi çalışmalarında öğrencilerin daha çok tahtayı kullanma fırsatı verilmesine
— Okuma çalışmaları için gerekli özendirmenin yapılmasına,
— Yeri geldikçe öğrencilere araştırma konuları verilmesine, karar verildi.

5. Güler Alev: “ Derslerde İmla kılavuzu, sözlük, ansiklopedi, antoloji, resim, kaset, TV, gazete, dergi gibi yayın ve kaynaklardan öğrencilerin azami şekilde yararlanabilmesi gerekir. Bunun dışında Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış bütün kitaplar, öğrencilere tavsiye edilmelidir.” dedi.
Konuşmalardan sonra öğretmenlerin gerekli kaynak ve araçları mümkün olduğu derecede sınıflara götürmelerinin önemi vurgulanarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi karalaştırıldı.

6. Abdülhakim Çakıcı: “Türkçenin doğru ve düzgün kullanılmasını sağlamak, öğrencilerin noktalama ve imla konusundaki eksikliklerini gidermek, değişik konuları farklı bakış açılarıyla yorumlamasını sağlamak için diğer zümre öğretmenleri ile sürekli iletişim kurulması gerekir.” dedi.
Emel Doğan: “Atatürk’ü anma haftasında ve 18 Mart Çanakkle Zaferi gününde tarih öğretmenleri ile işbirliği sağlayabiliriz.” dedi.
Bu görüş uygun bulunarak diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği oluşturulması kabul edildi.

7. Öğrencilerin başarı durumlarını yükseltme konusunda:
Abdülhakim Çakıcı: “Öğrencilerin derse katılımı için öğrenciler sürekli kontrol edilmeli ve derse hazır gelmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca sosyal faaliyetlere katılım da başarıyı artıracaktır.” dedi.
Halil İbrahim Arslanhan: “Başarıyı daha da artırmak için, öğrenci ders içinde sözlü notuyla ödüllendirilmelidir. Bu durum derse olan ilgiyi artırır. Ayrıca öğrencilere gözlem ve inceleme imkânları sağlanarak; gördükleri, inceledikleri üzerinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak rahatça anlatabilme alışkanlığını ve fırsatını kazandırılmalıdır. Dersin işlenişi de bu doğrultuda olmalıdır. ” dedi.
Güler Alev: “Ders öğretmenleri ise derslerde bir metni canlandırarak okumalı, parçaları kuru ve soluk görünüşlerinden kurtararak sevdirmeye çalışmalıdır. Bu nedenle kitap okumaya özendirmeliyiz. Kitap okuyan öğrenci kendini, çevresini daha iyi anlayacak ve anlatacaktır. ” dedi.
Bu öneriler kabul edilerek önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında bu doğrultuda hareket edilmesi karara bağlandı.

8. Atatürk İlke ve İnkılâplarının konulara göre işleniş esaslarını belirlenmesinde I. ve II. Dönem zümre kararlarına uyulması ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da uygulanmasına karar verildi. Derslerde konu sırasına göre Atatürk İlke ve İnkılâplarını da konuya dâhil ederek dersin işlenişine zenginlik katılmasına karar verildi.

9. Eklenecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdirildi.
Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Öğretmenleri:Halil İbrahim Arslanhan Güler Alev Emel Doğan Abdülhakim Çakıcı


16.06.2008 U Y G U N D U R

Hanifi Şahin
Okul Müdürü