soru sor

Yeni Konu aç

Konu: Türkçe Bağlaçlar - Ders Notu - Konu Anlatımı

 1. #1
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Administrator

  BAĞLAÇLAR


  Tanım:Tek başına anlamı olmayan, anlamca birbiriyle ilgili cümleleri veya cümlede görevdeş sözcük ve söz öbeklerini bağlamaya yarayan kelimelere bağlaç denir..  açıkçası
  ama
  ancak
  bile
  çünkü
  dahi
  dE
  dE.....dE
  demek ki
  fakat
  gene
  gerek...gerek(se)
  ha........ha
  hâlbuki
  hatta
  hele
  hem
  hem de
  hem.....hem (de)
  ile
  ise
  ister.....ister(se)
  kâh..........kâh
  kısacası
  ki
  lâkin
  madem(ki)
  nasıl ki
  ne var ki
  ne yazık ki
  ne......ne (de)
  nitekim
  oysa
  oysaki
  öyle ki
  öyleyse
  üstelik
  ve
  veya
  veyahut
  ya da
  ya....ya (da)
  yahut
  yalnız
  yeter ki
  yine
  yoksa
  zira


  Özellikleri
  ]Edatlardan farkı, zaten var olan anlam ilgilerine dayanarak bağ kurmasıdır. Edatlar ise yeni anlam ilgileri kurarlar.
  ]Bağlaçların yerine noktalama işaretleri kullanılabilir.
  ]Bağlaçlar cümleden çıkarılınca anlam bozulmaz, ama daralabilir. Bağlaçlar (ile hariç) önceki ve sonraki kelimeden ayrı yazılır. Bitişik yazılanlar bağlaç değil, ektir.
  Eve gittim, fakat onu bulamadım. (bağlaç)
  Konuşmak üzere ayağa kalktı. (edat)
  Sözlüden yine zayıf almış. (zarf)
  Ben de seninle geleceğim. (bağlaç)
  Evde rahat çalışamadı. (çekim eki)
  Sözde Ermeni soy kırımı (yapım eki)
  Sen ki hep çalışmamı isterdin... (bağlaç)
  Seninki de lâf işte... (çekim eki)
  Evdeki hesap (yapım eki)

  BAĞLAÇ ÇEŞİTLERİ
  a. Sıralama Bağlaçları
  “ve”
  Cümleleri, anlam ve görev bakımından benzer veya aynı olan kelimeleri, sözleri ve öğeleri birbirine bağlar.

  Duygu ve düşünce bir olmalıdır. özneleri
  Köyünü, yaşlı dedesini ve ninesini özlemişti. nesneleri
  Şiir ve roman okuma alışkanlığı edinin. nesneleri
  Bana baktı ve güldü. cümleleri
  Anlatılanları dinliyor ve çocuğa hak veriyordu. cümleleri
  Aylarca ve yıllarca sustu. benzer kelimeleri
  Binlerce yerli ve yabancı turist geldi. sıfatları

  ] “ve” bağlacı yerine virgül veya “-ip”, “-erek” zarf-fiil ekleri de kullanılabilir:

  Masaya yaklaştı ve kitabı aldı. Masaya yaklaştı, kitabı aldı.
  Masaya yaklaşıp kitabı aldı. Masaya yaklaşarak kitabı aldı.

  Not: “ve” bağlacından önce noktalama işareti kullanılmaz, bu bağlaçla cümle başlamaz. Çağdaş şiirde söze etki ve çekicilik katmak için kullanılmaktadır, ama doğru değildir.
  “ve” bağlacı yerine & işaretini kullanmak son derece yozlaştırıcıdır.
  “ile, -le”
  “ve” ile görevleri aynı olmasına rağmen her zaman birbirinin yerine kullanılamazlar. “ile”nin kullanım alanı daha dardır.
  “ile” cümleleri birbirine bağlamaz; sadece aynı görevdeki kelimeleri bağlar.
  Duygu ile düşünce bir olmalıdır.
  Yaşlı dedesi ile ninesini özlemişti.
  Edebiyatımızda en çok eser verilen türler şiir ile romandır

  Not: Edat olarak kullanılan ve zarf yapan “ile”den farklıdır.

  Mehmet ile Ali sinemaya gittiler. (bağlaç)
  Mehmet, Ali’yle sinemaya gitti. (edat)
  Mehmet heyecanla yerinden kalktı. (edat)

  b. Eşdeğerlik Bağlaçları
  “ya da, veya, yahut, veyahut”
  Aynı değerde olup da birinin tercih edilmesi gereken iki seçenek arasında kullanılırlar.

  Biriniz gideceksiniz: Sen ya da kardeşin.
  Bisiklet veya motosiklet alacağım.
  Sen, ben veya başkası...
  Sen olmasan yahut (veyahut) seni görmesem dayanamam.

  c. Karşılaştırma Bağlaçları
  “ya....ya”
  İki seçenek sunulduğunda kullanılır. Bunlar birbirinin zıttı olabilir. Biri yapılmadığında diğerinin yapılması gerekebilir.

  Ya beni de götür ya sen de gitme.
  Ya gel ya gelme.
  Ya bu deveyi güdeceksin, ya bu diyardan gideceksin.

  “hem.....hem (de)”
  Her ikisi de geçerli olan iki durumu anlatır. Bunlar zıt da olabilir, eşdeğer da.

  Hem çalışmıyor hem (de) yakınıyorsun.
  Hem kitap okuyor hem de müzik dinliyor. Aynı anda

  “ne......ne (de)”
  ]Aynı görevdeki kelimeleri, kelime gruplarını ve öğeleri birbirine bağlar.
  Ne şiş yansın ne kebap. özneleri
  Gönül ne kahve ister ne kahvehane. nesneleri
  Ne İzmir’e gitmiş ve Bursa’ya. dolaylı tümleçleri

  ]Cümleleri de birbirine bağlar:
  Üç yıldır ne bir telefon açtı, ne de bir mektup yazdı.
  Onu ne gördüm ne de tanıdım.
  Ne aradı ne (de) sordu.
  Ne kızı verir, ne de dünürü küstürür.

  Ne doğan güne hükmüm geçer,
  Ne halden anlayan bulunur.

  ]Cümleleri -yapı bakımından olumlu oldukları hâlde- olumsuz yapar. Yüklem olumlu durumdadır.
  Ne kendi rahatsız oldu ne de halkı huzursuz etti. (kendisi rahatsız olmadı, halkı da huzursuz etmedi)
  Yüklem olumsuz çekimlenirse anlatım bozukluğu meydana gelir.

  Ne çay ne kahve içmedi. “Ne çay içti ne kahve” olmalıydı.

  ] Zıt anlamlı iki sıfatla birlikte kullanılarak onların arasında bir durum ifade eder.
  Dışarıdaki hava ne soğuk ne sıcak.
  Yaptığı işe ne kolay ne de zor denebilir.
  Not: “Ne zor, ne acı günler yaşadık” örneğinde “ne zor” ve “ne acı” sözleri ayrı ayrı da (biri olmadan) kullanılabileceği için buradaki “ne”ler bağlaç oluşturmaz.

  “de....de, gerek......gerek, olsun.....olsun, kâh......kâh, ha......ha”
  Öğeleri ya da cümleleri birbirine bağlarlar.

  Öğretmeni de arkadaşları da onu çok merak ettiler. özneleri bağlamış.
  Annesini de babasına da özlemişti. nesneleri bağlamış.
  Tatil boyunca dinlenmiş de gezmiş de. yüklemleri bağlamış.
  İzmir’e de Aydın’a da uğrayacağız. dolaylı tümleçleri
  Fizikten de anlamam kimyadan da. Gerek sen gerek(se) o, güzel çalıştınız.
  Gerek baba gerek anne tarafından bir akrabalıkları yok.
  Ali olsun, Ahmet olsun, ikisi de çalışkan ve zekîdirler.
  Kâh yıkılıyor, kâh kalkıyor, ama yılmıyor. Ha Ali ha Veli, ne fark eder?
  d. Karşıtlık Bağlaçları
  “ama, fakat, lâkin, yalnız, ancak, ne var ki, ne yazık ki”
  “ama, fakat, lâkin” aynı anlamlı bağlaçlardır. “yalnız, ancak, ne var ki, ne yazık ki” de bunlara yakın bağlaçlardır.
  ]“ama, fakat, lâkin, yalnız, ancak, ne var ki, ne yazık ki” bağlaçları, aralarında zıtlık bulunan iki ayrı ifadeyi, cümleyi birbirine bağlar.

  Çok tembeldi, ama başarılı oldu.
  Yemek az, ama doyurucu.
  Yerinde ve zamanında konuşmaya dikkat ediyorum, ama bazen yanlış anlaşılıyorum.
  Hızlı yürüdü, ancak yetişemedi.
  Bu işe başlıyorum, ancak bugün bitiremem.
  Hava nemliydi, fakat yağmur yağmıyordu.
  Altmış yaşında, kır saçlı; fakat dinç bir adam bağırdı.
  Bunları götür, yalnız diğerlerini getirmeyi unutma.

  Not: Bir cümle bu bağlaçlardan biriyle başlayabilir. Bu durumda bu bağlaçlar iki bağımsız cümleyi birbirine bağlamış olur..

  ... Ne var ki sanatçıyı bu yüzden eleştirmek doğru olmaz.

  ] “ne yazık ki” bağlacı çok kötü ve acı sonları bildirir.
  İnsanlara hep vefa gösterdi; ne yazık ki kendisi onlardan vefa görmedi.

  ] “ne var ki” bağlacı çaresizlik ifade eder.
  En yüce duyguların tohumları ekildi; ne var ki dünya, insanları kendisine benzetmişti.

  ]“ama, fakat, lâkin, yalnız, ancak”, neden, şart, uyarma bildirir
  Arkadaşının kalbini kırdı, ama çok pişman oldu.
  Bizimle gelmene izin veririz, ama yolda fazla soru sormayacaksın.

  ] Sadece “ama” bağlacı pekiştirme anlamı katar.
  Güzel, ama çok güzel eserler bırakmış atalarımız.

  ]Yine sadece “ama”, cümle sonunda, dikkat çekmek için kullanılır.
  Bak kızarım ama!
  Böyle söylersen darılırım ama!  “hiç olmazsa” ve “hiç değilse”

  Çarşıdan elimiz boş döndük. Hiç olmazsa iki kaset alsaydık.

  “oysa, oysaki, hâlbuki”

  Aralarında zıtlık, aykırılık bulunan iki cümleyi “tersine olarak, -diği hâlde” anlamlarıyla birbirine bağlar.

  Onu özledim, oysa gideli çok olmadı.
  Gelemeyeceğini söyledi, hâlbuki vakti vardı.

  Not: Bu bağlaçlar anlam bakımından zıt olmayan cümleler arasında kullanılırsa anlatım bozukluğuna yol açar.
  Her zaman birinciydi, oysa çok çalışırdı. (anlatım bozuk)

  e. Gerekçe Bağlaçları

  “çünkü”
  “Şundan dolayı, şu sebeple” anlamlarına gelir.
  Neden bildirir.
  Eve gittim, çünkü babam çağırmıştı.
  Otobüse yetişemedik; çünkü evden geç çıkmıştık.
  “madem(ki)”
  Madem gelecektin, haber verseydin.
  “zira”
  “çünkü” anlamında kullanılır.

  Allah'a sığın şahs-ı halîmin gazabından
  Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir
  “yoksa”
  Ver diyorum, yoksa yersin dayağı.

  “nasıl ki”
  Acele etmez, ağırdan alır; nasıl ki bu akşam ağırdan alıyor.

  “değil mi ki”

  f. Özetleme Bağlaçları

  “kısacası, demek ki, açıkçası, öyleyse, yani, özetle, o hâlde, anlaşılıyor ki”
  ... Kısacası kendimizi toparlamalıyız.
  ... Demek ki ülkemiz bunlardan dolayı gelişmiyor.
  ... Açıkçası bu işi istemiyorum.
  ... Öyleyse gidelim arkadaşlar.

  g. Pekiştirme Bağlaçları

  “bile, de, hem de, dahi, üstelik, hatta, ayrıca, bundan başka”
  Bu bağlaçlardan bazıları bazı durumlarda birbirlerinin yerine kullanılabilirler.

  ]“bile” kullanılan bir cümle daha önce kullanılmış bir cümlenin ya devamıdır ya da devamı gibi görünür.
  Bunu sen bile başarabilirsin.
  Bağırsan bile duymaz.
  Tembel adam, olur, demiş. Demiş ama yerinden bile kalkmamış.
  Hatta parasını bile ödemişti. / Hatta parasını ödemişti bile.
  Çölde suyun bir damlası bile değerlidir.

  ] “bile” yerine “de” veya “dahi” de kullanılabilir.
  Bunu sen de başarabilirsin.
  Bağırsan da duymaz.
  Tembel adam, olur, demiş. Demiş ama yerinden dahi kalkmamış.
  Hatta parasını dahi ödemişti. / Hatta parasını ödemişti dahi.
  Çölde suyun bir damlası dahi değerlidir.

  ] “hatta, hem de, ayrıca, üstelik”
  Belle, kazmayla, hatta elleriyle kazıdılar.
  Gördüm, hatta konuştum da.
  Konuşmuyor; üstelik gülmüyor da.
  Çalışıyor, hem de sabahtan akşama kadar.
  h. “de, ki, ise” bağlaçları
  “de”

  ] Her zaman kendinden önceki kelimeden ayrı ve de, da şeklinde yazılır; bitiştirilmez, te, ta şeklinde yazılmaz. “ya” ile birlikte kullanıldığında da ayrı yazılır: “ya da”
  Kelimenin son hecesine kalınlık-incelik bakımından uyar.

  ] Genellikle “dahi, bile, üstelik, hatta” bağlaçlarıyla özdeştir.
  Bu soruyu Ali de bildi dahi, bile
  Artık gönlümü alsa da önemi yok. dahi, bile

  ] Cümleleri, aynı görevdeki kelimeleri ve sözleri birbirine bağlar ve değişik anlamlar katar:
  Sorsan da söylemem asla
  Erzakını hazırla da pikniğe gidelim.
  Cümleleri bağlamış, burada pikniğe gitmek için erzak hazırlama şartı var.
  Biraz müsaade etsen de işime baksam. rica, istek, yalvarma
  Büyüyecek de bana bakacak. Küçümseme, alay
  Çalışıp da kazanacaksın. şart
  Dün bizi bekletti de gelmedi. yakınma
  Çalışayım da gör neler yapacağımı. övünme
  Düzenli çalıştı da başarılı oldu. için, neden-sonuç
  Koşsan da yetişemezsin. değişmezlik
  Bütün yıl okumamış da şimdi kitap kurdu oluverdi.
  Zıt anlamlı cümleler arasına girmiş.

  ] Tekrarlanan kelimelerin arasına girerek anlamı güçlendirir:
  Ev de ev olsa bari küçümseme
  Çalış da çalış... abartma

  ] “ama” bağlacının yerine kullanılabilir; cümleleri ve öğeleri birbirine bağlayabilir:
  Hızlı hızlı koştu da yetişemedi. cümleleri bağlamış

  ] Edattan ve zarftan sonra gelerek anlamı pekiştirebilir:
  O kadar da soğuk değil. Böyle davranmanız hiç de iyi olmadı.
  “ki”
  Sadece “ki” biçimi vardır.

  Kendinden önceki ve sonraki kelimelerden ayrı yazılır.

  Türkçe değil, Farsça bir bağlaçtır ve Türkçe cümle yapısına aykırı olarak kullanılır.

  ]Anlam bakımından birbiriyle ilgili cümleleri birbirine bağlar.
  Bir şey biliyor ki konuşuyor. (sebep-sonuç)
  Baktım ki gitmiş. (şaşkınlık)
  Ancak ne yazık ki böyle olmadı.

  ]Birisinden alıntı yapılacağı zaman kullanılır.
  Atatürk diyor ki: ... (açıklama)

  ]Özneyle veya tümleçlerle ilgili açıklama yapılacağı zaman kullanılır. Bazen “ki” ile başlayan bu açıklama iki kısa çizgi arasında verilir.

  Ben ki hep sizin için çalıştım. (pekiştirme)
  Siz ki beni tanırsınız, neden böyle düşünüyorsunuz?
  O yerden -ki herkes kaçar- sen de kaç.

  ]”ki” kullanılan bazı cümlelerin “ki”den sonraki kısmı söylenmez.
  Sınavı kazanabilir miyim ki... (kuşku)
  Bu adama güvenilmez ki! (yakınma)
  Acaba çocuğa kızarlar mı ki? (endişe)

  ]Tekrar edilen kelimeler arasında kullanılır.
  Adam belâ ki ne belâ...

  ]Abartma anlamı katar.
  Bugün öyle yorgunum ki...

  ]Bu bağlaç birkaç örnekte kalıplaşarak bitişik yazılmaktadır.

  Belki, çünkü (burada ünlü uyumuna girmiş), hâlbuki, mademki, meğerki, oysaki, sanki.  “ise”

  Karşılaştırma ilgisi kurar, karşıtlığı güçlendirir.

  Yağmur yağıyor, evim ise çok uzakta. (bağlaç)
  Adam konuşuyor, çocuksa hep susuyordu. (bağlaç)

  Ek-fiilin şart çekimiyle karıştırılabilir.

  Çocuk başarılıysa sınıfını geçer. (ek-fiilin şartı)


  YAPI BAKIMINDAN BAĞLAÇLAR

  1. Basit Bağlaçlar
  Ek almamış (kök hâlindeki) zarflardır. ve, ile, de, fakat, eğer...

  2. Türemiş Bağlaçlar
  Yapım eki almış zarflardır. kısaca, yalnız, üstelik...

  3. Birleşik Bağlaçlar
  Birden fazla kelimeden oluşurlar ve bitişik yazılırlar. yoksa, hâlbuki...

  4. Öbekleşmiş Bağlaçlar
  Birden fazla kelimeden oluşur ve ayrı yazılırlar. ya da, ne var ki, hem de...


  Konularımıza Anlamsız ve Saçma Yorum Yazan Üyeler YASAKLANACAKTIR...
  Bir önceki «Türkçe Atasözü - Vecize - Özdeyiş - Argo Ders Notu - Konu Anlatımı» başlıklı konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
 2. #2
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Administrator

  BAĞLAÇLAR

  Cümleleri veya aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlayarak aralarında anlam ilgisi kuran sözcüklere denir.

  “İLE” - “VE” BAĞLAÇLARI
  Aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlar.
  Evin ve bahçenin kapısı açıktı.(Tamlayan)
  Bu radyo Adana’da ve Mersin’de yayın yapıyor.(D.T)Akşam arkadaşıma gideceğim ve her şeyi anlatacağım.
  Cehennemle cenneti bu dünyada yaşadık.(Nesne)
  Evle okul arasında mekik dokuyor.(Tamlayan)
  Annesiyle babası yarın bize gelecek.(Özne)

  Uyarı: Biri bağlaç diğeri edat olan iki çeşit “ile” vardır.Bir cümlede “ile”nin yerine “ve”yi getirebiliyorsak bağlaç, getiremiyorsak edattır.
  “Bazen yandık bazen menekşelerle söyleştik.(Edat)
  “Kazaklarla ceketi parayla aldım.(B-E)

  “DE” BAĞLACI
  *Eşitlik, gibilik anlamı katar.O filmi ben de seyrettim.
  Bence Aslı da bu işten anlamıyor.

  *Abartma anlamı katar.
  Çocuğun okuduğu şiir de şiirdi hani.
  Aldıkları araba da araba yani.

  *Küçümseme anlamı katar.
  Sen sınavı kazanacaksın da ben göreceğim.
  Sanki bu işten anlıyorsun da konuşuyorsun.
  Büyüyecek de adam olacak da bize bakacak.

  *Sitem anlamı katar.
  Okula kadar geldin de bir selam vermedin.
  İzmir’e kadar geldin de yanıma uğramadın.

  *Şaşma,inat,sebep, korkutma anlamı katar.
  Kardeşin de mi bizimle gelecek?(Şaşma)
  Ufaklık, kalemi vermem de vermem,diyor.(İnat)
  Ailesiyle kavga etti de evi terk etti.(Sebep)
  Dışarı çık da göreyim.

  *Ama, fakat anlamında kullanılır.
  Pansiyona kaydını yaptı da yerleşmedi.
  Bize gelmiş de fazla kalmamış.”

  Uyarı:Türkçede biri bağlaç diğeri hal eki olan iki çeşit “de” vardır. “De”yi cümleden çıkardığımızda cümlenin yapısı bozulursa ektir bitişik yazılır, bozulmazsa bağlaçtır ayrı yazılır.
  Bakkalda sebze de satılıyormuş.
  Ayşe de okulda kalmış.

  “AMA” , “FAKAT” BAĞLACI
  *Karşıt anlamlı iki cümleyi birbirine bağlar.
  Sınava çok iyi hazırlandı ama üniversiteyi kazanamadı.
  Her sabah spor yapıyor ama zayıflayamıyordu.

  *Koşul, pekiştirme anlamı katar.
  Dışarı çıkabilirsin ama eve erken döneceksin.
  Seninle sinemaya gelirim ama işim olmazsa.
  Bu kitabı sana alacağım ama okuyacaksın.
  Dışarıda soğuk ama çok soğuk bir hava var.
  Büyük ama çok büyük bir bahçesi vardı.

  “ANCAK” ,“YALNIZ” BAĞLACI
  Ama, fakat anlamında kullanılıyorsa bağlaç,
  Bir tek,sadece anlamında kullanılıyorsa edat,
  Önündeki ismi niteliyorsa sıfat,
  Fiili niteliyorsa zarftır.
  Geziye yalnız bizim sınıf katıldı. (edat)
  Bu adam evde yalnız yaşıyor. (zarf)
  Yalnız insanlar hayata karamsar bakarlar. (sıfat)
  Onunla konuşurum yalnız fikrim yine de değişmez.(bağ)
  Bu işin üstesinden ancak sen gelirsin. (edat)
  Yoğun trafikte işe ancak yetişebildim. (zarf)
  Bütün gün evde yalnızdım. (adaşmış sıfat)
  Filmi seyredebilirsin ancak yarın erken kalkmalısın.(b.)

  “Kİ” BAĞLACI
  *Özneyi pekiştirir.
  Ben ki yedi iklimin padişahıyım.
  Sen ki Fransa eyaletinin valisisin.

  *Neden-sonuç vardır.
  Günü kötü geçmiş ki çok kızgın görünüyor.
  Sana değer veriyorum ki seninle konuşuyorum.

  *Kuşku,yakınma,şaşma,amaç-sonuç, tahminBeni tanımıyorsun ki…(Yakınma)
  Kafamı bir kaldırdım ki onu karşımda gördüm.(Şaşma,)
  Arabayı o çizmiş olabilir mi ki?(Kuşku)
  Sana iş buldum ki kimseye muhtaç olmayasın.(A-S)
  Geç saatlere kadar çalışmış olmalı ki sabah uyanamamış. (tahmin)

  “HEM…HEM” BAĞLACI
  Karşılaştırılan iki unsurun hepsi anlamını vermektedir.Eş görevli sözcükleri bağlar.

  Hem arabayı hem evi üzerine alacakmış.(Nesne)
  Hem ucuz hem kaliteli ayakkabı satıyor.(Sıfat)
  Hem çalışıyor hem üniversite okuyor.(Cümle)

  NE…NE BAĞLACI

  Cümleyi anlamca olumsuz yapar.Karşılaştırılan iki unsurun hiçbiri anlamını verir.

  Sallanmaz o kalkışta ne bir mendil ne bir kol.(Özne)Adam kızını ne arıyor ne soruyor. (yüklem)
  Ne kızı veriyor ne dünürü küstürüyor. (cümle)
  Bu konu ne seni ne beni ilgilendirir. (nesneyi)

  NOT: İki karşıt sıfatı birbirine bağlarsa “ikisinin arası, ortası” anlamı verir.
  Kız ne zayıf ne şişman biriydi.
  Konuşan adam ne uzun ne kısaydı.

  ya… ya bağlacı:
  Karşılaştırılan unsurlardan birini ifade etmek için kullanılır.
  Ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin. (cümAynayı ya Ayşe ya Özlem kırmıştır. (özne)
  Ya salonun ya mutfağın penceresi kırıldı. (tamlayan)Takıma ya beni ya onu alacaksın (nesneyi)

  DİĞER BAĞLAÇLAR
  Ogün okula gelemedim çünkü çok hastaydım. (sebep)
  Bu maçı kazanacağız hatta şampiyon olacağız.(pekiştirme)
  Mademki söz verdin, sözünü tutacaksın.
  Bu mağazada elbiseler çok güzel üstelik çok ucuz.
  Sanki dağları sen yarattın.
  Meğer bütün evi o dağıtmış.
  Eğer kardeşine uğrarsan selamımı söyle.
  Çok geç kaldılar; yoksa kaza yaptılar.
  Ders çalışmıyor; üstelik yaramazlık yapıyor.
  Önce bunlardan yani çok iyi bildiğiniz sorulardan başlayın.
  Bizde yahut sizde çalışabiliriz.
  İster yazarsın ister yazmazsın.


  Konularımıza Anlamsız ve Saçma Yorum Yazan Üyeler YASAKLANACAKTIR...

   vBulletin® ,Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright © 2017 Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0