I. Aşağıdaki cümlelerde kaç isim bulunduğunu boş pa*rantezlerin içine yazınız.
1. ( ) Renkler ve güzel kokular henüz bitmemiş.
2. ( ) Tabiatın büyülü ruhunu görebiliyordu artık.
3. ( ) Eylül, üstüne çöken matemin altında eziliyordu.
4. ( ) Ne kadar uğraşırsan uğraş, bu, böyle olmaz.
5. ( ) Güneş, Marmara'nın denize dökülen ufkunda
batıyordu.
6. ( ) Defterimde epeyce boş sayfa kalmıştı.
II.Aşağıdaki cümlelerde içinde zamir bulunanlara (+), zamir bulunmayanlara (-) işareti koyunuz.

  • ( ) Nihayet şairin çalışma odasına vardık.
  • ( ) Adamcağız, karısına sormadan bir şey yapmazdı.
  • ( ) Böyle durumlarda kendini suçlamamalısın.
  • ( ) Bir işi kafama koydum mu mutlaka yaparım.
  • ( ) Yazar, olaylara herkesten farklı bakabilmelidir.
  • ( ) Bazı yazarlar, kimi konulara hiç el atmazlar.

III. Aşağıdaki cümlelerde içinde sıfat bulunanlara (+), bulunmayanlara (-) işareti koyunuz.
1. ( ) Kimi yargılar genel bir nitelik taşır.
2. ( ) insan, hayatı boyunca aynı kalamaz.
3. ( ) Masal kahramanı Keloğlan çelimsiz; ama beceriklidir.
4. ( ) Bıçağın ucuyla muşamba örtüyü çiziyordu.
5. ( ) Olaylar karşısında kolayca heyecanlanıp paniğe kapılmazdı.
6. ( ) Bizde tiyatro eleştirisi öznel nitelik taşıyor.


IV. Aşağıdaki cümlelerde içinde isim tamlaması bulu*nanlara (+), bulunmayanlara (-) işareti koyunuz.

1. ( ) En tatsız durumların nedenlerini bile araştırır*dı.
2. ( ) Bu güzel dili onun konuşmalarından öğren*dim.
3. ( ) Bu yufka yürekli dev adamı ilk gördüğümde hiç sevmedim.
4. ( ) Kitap okumak için yaz, daha uygun bir mev*simdir.
5. ( ) Zamanın ilerisinde yaşamak mutluluğunu tat*mak istiyorum.
6. ( ) Nice romanı yazar olarak titizlikle okudum.


V. Aşağıdaki parçada yer alan sıfatları bulunuz, ne çe*şit sıfatlar olduklarını karşılarına yazınız.
"Toros Dağlarının etekleri ta Akdeniz'den başlar. Kıyıla*rı döven ak köpüklerden sonra doruklara doğru yavaş yavaş yükselir. Akdeniz'in üstünde daima top top ak bu*lutlar salınır. Kıyıları; dümdüz, cilalanmış gibi düz, killi topraklardır. Killi toprak et gibidir. Bu kıyılar, saatlerce içe kadar deniz kokar, tuz kokar.
VI. İçinde hem isim hem sıfat tamlaması bulunanlara (+), yalnızca bir çeşit tamlama bulunanlara (-) işare*ti koyunuz.

1. ( ) Buralarda Toros'un karlı dorukları yanındaymış gibi gözükür.
2. ( ) Tarih ve tabiat bu yörede aylarca tükenmez.
3. ( ) Sözün kısası, ülkemiz turizm cennetidir.
4. ( ) Duvarlardaki yağlıboya tablolara uzaktan göz attık.
5. ( ) Bir ulusun en değerli varlığı, oluşturduğu uygarlık eserleridir.
6. ( ) Bu romancı, çıkış noktası olarak bireyi alıyor.

VII. Aşağıdaki cümlelerde soru anlamı zamirle sağlan*mışsa cümlenin başına (SZ), sıfatla sağlanmışsa (SS), zarfla (belirteçle) sağlanmışsa (SB) yazınız.
1. ( ) Onu daha ne kadar bekleyeceğiz?
2. ( ) Size toplantıda neler söylediler?
3. ( ) Bu filmin senaryosunu kim yazmış?
4. ( ) Otelde nasıl bir odada kaldınız?
5. ( ) Bu ödevi hanginize verelim?
6. ( ) İnsanları böyle kolay nasıl ikna edebiliyorsunuz?
7. ( ) Bu arabaya kaç lira ödediniz?
8. ( ) Dün akşam sizi çok aradım, neredeydiniz?
9. ( ) Kitap okumak için hangi mevsim daha uygundur?
10. ( ) Köyün alt yanına ne fabrikası kuruluyormuş?

VIII. Aşağıdaki cümlelerde içinde zarf (belirteç) bulunan*lara (+), bulunmayanlara (-) işareti koyunuz.
1. ( ) Mahalleli, sürekli kapımı gözlüyordu.
2. ( ) İleride, ufukta, yaklaşan bir karaltı görüyorduk.
3. ( ) İki bekçi ile yaşlıca bir polis yukarı kata çıktı.
4. ( ) Derhal, arabaların park ettiği yere gitmelisin.
5. ( ) Çocuğu okuluna neden sen götürmedin?
6. ( ) Dün, içinde bulunduğumuz günü ve geleceği belirler.


IX. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler zamirse cümlenin önüne (Z), sıfatsa (S) yazınız.

1- ( ) Bu namustur künyemize kazılmış.
2- ( ) İnan ki, o konuyu Oya da bilmiyor.
3. ( ) Kimi hiç soru sormaz bize.
4- ( ) Ben de bu dağların nesine geldim?
5. ( ) Sanatı çoğu kişi bugün lüks buluyor.
6. ( ) Ben de öteki haklı dive düşünüyordum.
7- ( ) Orada aksama kadar ne vapacaksın?
8- ( ) Yarın da diğer derslerime çalışırım.


X. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin türünü alt tartlarına yazınız.
1. Onları beş yıl önce yazmıştım.
2. Şimdi çoğunu beğenmiyorum.
3. Romancı, her eserinde özgünlüğü yakalamalıdır.
4. Böyle kişilere eleştirmen dememeliyiz.
5. Kitap okumak ruhu çirkinliklerden arındırır.

XI. Aşağıdaki cümlelerde adlaşmış sıfat varsa (+), yoksa (-) işareti koyunuz.
1. ( ) İnsan yaşlandıkça anılarıyla yaşamaya başlar.
2. ( ) Roman yazarı, güncele takılıp kalmamalı.
3. ( ) Güzel gitti diye pınar ağladı.
4. ( ) Tiyatro, insanları baskılardan kurtarır.
5. ( ) Bilinçsiz kişiler güçlüden yana tavır koyar.
6. ( ) Biz gazeteciler, dışarıdan pek sevimli gözük-
meyiz.