Tanım: Mastar olarak bir anlamı olmayan, isim ve isim soylu sözcüklere gelerek onların cümlede yüklem olarak kullanılmalarını sağlayan ve çekimlenmiş fiillere gelerek birleşik çekimli fiiller oluşturan “imek” fiiline denir. Ekfiil “i”(mek) fiilidir ve tek başına bir anlamı yoktur.Ek-fiilin iki görevi vardır:
a)İsim ve isim soylu kelimelere gelerek bu kelimelerin cümlede yüklem olmasını sağlar.(O iyi bir öğrenciydi.)
b)Çekimlenmiş fiillere gelerek birleşik zamanlı fiiller yapar. (Koşuyordum)

a)İsim ve isim soylu kelimelere gelerek bu kelimelerin cümlede yüklem olmasını sağlar:
“-imek” fiilinin dört basit zamanda çekimi vardır:
1) Geniş zaman
2) Görülen Geçmiş Zaman
3) Duyulan Geçmiş Zaman
4) Dilek- Şart Kipi

Dikkat:Ek-fiilin bu dört zaman ve kipten başka zaman ve kipte çekimi yapılamaz.
Dikkat: Ek-fiilin olumsuzunu yaparken isim olan kelimelere “değil” olumsuzluk kelimesini ekleriz. Aşağıdaki örneklerde ekfiilin olumsuz çekimi görülmektedir. Diğer fiillerin “-ma, -me” ile, ekfiilin “değil” ile olumsuz yapılması, ek-fiilin bulunmasını oldukça kolaylaştırır.